20.11.2022

Gmina Sejny. Trudny budżet na 2023 rok

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Burbiszkach, budowa infrastruktury ściekowej, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie, przebudowa „Domu Kultury” i rewitalizacja boiska w Berżnikach – to główne inwestycje zaplanowane na przyszły rok w gminie Sejny.

Projekt budżetu Gminy Sejny na 2023 rok zakłada:

1. Dochody budżetu w wysokości: 29 933 122,00 zł., z tego:

1) bieżące w wysokości 15 380 617,00 zł.;

2) majątkowe w wysokości 14 552 505,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu w wysokości: 39 032 066,00 zł., z tego:

1) bieżące w wysokości 17 796 628,00 zł.;

2) majątkowe w wysokości 21 235 438,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2

W zaprojektowanych na 2023 rok kwotach wydatków, wydatki majątkowe stanowią 54,41 % wydatków ogółem.

Dochody w kwocie 1 293 730,00 zł przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające

Finansowanie inwestycji z zewnętrznymi dotacjami.

Deficyt budżetu w wysokości 10 392 674,00 zł., który zostanie pokryty przychodami

pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 4 206 594,00 zł.,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie 199 978,00 zł.,

3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie 4 008 630,00 zł.,

4) wolnych środków finansowych w kwocie 1 804 432,00 zł.,

5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 173 040,00 zł.

Planowane inwestycje:

Wydatki inwestycyjne będą ponoszone głównie na zadania, na, na które gmina otrzymała dofinansowanie zewnętrzne.

1. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Burbiszki -  1 830 550,00 zł,

2. Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sejny - 2 199 338,00 zł,

3. Zakupy inwestycyjne ochotniczych straży pożarnych - 25 000,00 zł,

4. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach - 5 500 000,00 zł,

5. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej - 2 000 000,00 zł,

6. Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach - 7 700 550,00 zł,

7.Przebudowa i nadbudowa "Domu Kultury" w Berżnikach połączona z zakupem wyposażenia - 1 660 000,00 zł,

8. Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berżniki -300.000 zł,

Razem wydatki inwestycyjne - 21 215 438,00 zł

Ponadto gmina Sejny otrzymała dofinansowanie zewnętrzne do projektu finansowanego wydatkami bieżącymi pn. „Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny”, którego realizacja rozpoczęła się w 2020 roku.

Niestety, w projekcie budżetu zbrakło funduszy na modernizację dróg gminnych. Najważniejszym zadaniem pozostaje dokończenie inwestycji oświatowej w Poćkunach. Już wiadomo, że zamiast wcześniej planowanych łączne na to zadanie ok.18 mln zł, potrzeba będzie co najmniej 20 mln zł. Wójt czyni usilne starania w różnych ministerstwach o przyznanie dodatkowych pieniędzy. Bez nich zagrożona może być cała, największa w gminie, inwestycja.

 

WYG

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
12.07.2022 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.6546 4.7486
USD 0.00% 4.4119 4.5011
GBP 0.00% 5.4029 5.5121
CHF 0.00% 4.7033 4.7983
05.12.2022

Praca na budowie

04.12.2022

PROMOTORKI

03.12.2022

Pasy transportowe

02.12.2022

Sprzedam garaż

Dodaj nowe ogoszenie