21.10.2020

Muzeum Kresów w podominikańskim klasztorze. Tak dużej inwestycji w Sejnach jeszcze nie było

Unia Europejska wyłożyła 17 mln zł, wkład własny sejneńskiej parafii wynosi 3 mln zł. W sumie 20 mln zł będzie kosztował remont części Podominikańskiego Zespołu w Sejnach i utworzenie w nim Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Szczegóły gigantycznego, jak na Sejny, przedsięwzięcia na spotkaniu informacyjnym, w którym uczestniczył ordynariusz diecezji ełckiej ks. biskup Jerzy Mazur, przedstawili ks. prałat Zbigniew Bzdak, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach i Agnieszka Wasilewska, kierowniczka projektu.

Parafia jest właścicielem wybudowanego w XVII w. obiektu od 1986 r. Od tego czasu nie popadł on w ruinę dzięki działaczom Sejneńskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. W 2017 roku w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały zlożone projekty remontu dawnego klasztoru oraz ogrodów dominikańskich. Nie zyskały akceptacji. Po audiencji u ministra, wicepremiera Piotra Glińskiego, próba została ponowiona, już tylko jeden zamysł pozytywnie oceniony i tak parafia realizuje dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 projekt pt. „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowego obiektu oraz jego adaptację na potrzeby utworzenia Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach".

- Żeby otrzymać unijne pieniądze, musieliśmy nie tylko wykazać potrzebę remontu zabytku i uzupełnić ją o ofertę kulturalną, która sprawi, że obiekt będzie pełnił funkcję ponadregionalną, że poprawi atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną Sejn, że ułatwi sejnianom dostęp do kultury - opowiadała Agnieszka Wasilewska. - W roku, w którym projekt był oceniany, klasztor odwiedziło 6,4 tys. osób. Tę liczbę musimy zwiększyć o przynajamniej 7 tysięcy, a to tylko jeden z wymaganych wskaźników. 

Jak podkreśla ks. Zbigniew Bzdak, pieniędzy wystarczy na remont jedynie części dawnego zespołu klasztornego. Może kiedyś uda się  przeforsować następne projekty, a wówczas w piwnicach będzie można otworzyć restaurację z jadłem kresowym. Na razie, trzeba będzie ograniczyć się do kawiarenki i teorii, czyli opowieści o specjałach kuchni polskiej, litewskiej, białoruskiej, ukraińskiej, żydowskiej, niemieckiej, rosyjskiej  czy karaimskiej, bo przedstawiciele tych nacji zamieszkiwali i zamieszkują te tereny. 

W rozpoczętym właśnie projekcie piwnice zostaną tylko odkryte, a wyremontowany zostanie parter z wirydarzem, który będzie miejscem koncertów, część piętra ze wszystkimi basztami oraz poddasze, na którym zlokalizowana zostanie m.in. serwerownia. 

- To będzie nowoczesne, multimedialne, no i interaktywne  muzeum - zdradza Agnieszka Wasilewska. - Będą w nim prowadzone lekcje dla dzieci i młodzieży, ale też dla dorosłych. Wszyscy będą mogli uczestniczyć w quizach i sprawdzić wiedzę, jaka wynieśli ze zwiedzania poszczególnych wystaw. 

Powstaną cztery wystawy stałe tworzące cykl Muzeum Kresów Wschodnich - cztery baszty połączone polskim fundamentem:

I. Historia Kresów Wschodnich – historycznych ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej i ich mieszkańców.

II. Wielokulturowość Kresów Wschodnich - wzajemne relacje kulturowe oraz religijnych między przedstawicielami różnych grup narodowych, etnicznych i wyznaniowych w regionie.

III. Ludzie Kresów Wschodnich – opowieść o znanych i nieznanych obywatelach Kresów, ich wpływie na dzisiejszy obraz kultury, literatury, nauki. Zwiedzający poznają królewskie i szlacheckie rody - Jagiełłów,  Radziwiłłów, Wiśniowieckich, Zamojskich, Zbarskich, Tyszkiewiczów, jak i poszczególnych królów, wodzów, pisarzy i poetów. 

IV. Mitologia Kresów Wschodnich - ich recepcja w sztuce, literaturze, myśli politycznej oraz pamięci historycznej.

Roboty remontowo - konserwatorskie ruszyły, pracują zespoły historyków. W tempie trochę szalonym, bo całość powinna być gotowa za dwa lata.

 - Tylko zapaleńcy potrafią zapalić, a przekonani potrafią przekonać - cytował biskup Jerzy Mazur. - Do tych zapaleńców należy ks. Zbigniew Bzdak. Jestem przekonany, że pokona wszelkie trudności i na uroczystości otwarcia muzeum spotkamy się w tym miejscu 8 września 2022 roku, w rocznicę koronacji figury matki Boskiej Sejneńskiej.

WD

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
07.19.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
Dodaj nowe ogoszenie