06.01.2022

Biuro Prezydenta Suwałk powiększone o komunikację i promocję. Poszukiwany kierownik refereratu

Od początku tego roku, po reorganizacji Urzędu Miejskiego, zlikwidowane zostało Biuro Prezydenta Miasta, a powstał Wydział Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji.

Naczelnikiem wydziału jest Kamil Sznel, dotychczasowy kierownik biura prezydenta, który pozostaje rzecznikiem prasowym ratusza.  Prezydent Suwałk ogłosił zaś konkurs na kierownika referatu promocji w nowo powstałym wydziale.

Zarówno prezydent Czesław Renkiewicz, jak i Józef Gajewski, jego poprzednik zmieniali swoje zdanie co do znaczenia promocji Suwałk, którą powierzano zazwyczaj wydziałowi kultury.

Po raz pierwszy, w 2007, Wydział Promocji i Informacji utworzył Józef Gajewski, który zlikwidował go już po dwóch latach, kiedy naczelnika tego wydziału, Marka Buczyńskiego powołał na wiceprezydenta  Suwałk.

Czesław Renkiewicz zdecydował o powstaniu Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji na początku 2013 roku. Konkurs na stanowisko naczelnika wygrała dziennikarka, wtedy jeszcze Tygodnika Suwalskiego, Agnieszka Szyszko. Kierowała nowym wydziałem do maja 2014, kiedy została pełnomocnikiem prezydenta do spraw organizacji pozarządowych, a zastąpiła ją Marta Buraczewska. 

Znowu wystarczyły dwa lata, by prezydent uznał, iż Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji nie jest przydatny. W 2015 roku zadania promocyjne powędrowały do wydziału kultury, a informacyjne i propagandowe do nowo tworzonego gabinetu Czesława Renkiewicza, czyli Biura Prezydenta Miasta.

Teraz, 3 stycznia 2022 r. został utworzony Wydział Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji.

W tym pierwszym zakresie, jak wynika z regulaminu, zajmuje się on m.in. prowadzeniem sekretariatów Prezydenta i Zastępców Prezydenta, ewidencjonowaniem i publikacją zarządzeń Prezydenta, przygotowywaniem porządku i protokołowaniem posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta, prowadzeniem rejestru interesantów oraz skarg, wniosków i petycji kierowanych do Prezydenta. Do zadań wydziału należy też współpraca z zagranicą i udziałem miasta w krajowych związkach i stowarzyszeniach.

W zakresie Komunikacji Społecznej wydział  zajmuje się obsługą prasową i koordynowaniem polityki informacyjnej Prezydenta i Urzędu Miejskiego oraz tworzeniem polityki informacyjnej oraz strategii medialnej Urzędu.

W zakresie Promocji zadaniem wydziału  jest m.in. opracowywanie i realizacja strategii promocji miasta oraz kreowanie marki Suwałk, inicjowanie i inspirowanie własnych przedsięwzięć promocyjnych miasta, ocenianie i opiniowanie realizacji działań promocyjnych przez wydziały urzędu, miejskie jednostki organizacyjne i inne podmioty w celu kreowania spójnego wizerunku miasta, udział w projektowaniu, zlecanie lub własna produkcja projektów graficznych na potrzeby wydziałów urzędu, zamawianie i dystrybucja miejskich gadżetów promocyjnych, wydawnictw promocyjnych, banerów, filmów, spotów, promocja inwestycyjna i turystyczna miasta.

Do 28 stycznia 2022 roku swoje zgłoszenia mogą składać osoby, które chciałyby objąć stanowisko Kierownika Referatu Promocji w Wydziale Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Jednym ze stawianych kandytatom warunków w konkursie ogłoszonym przez Prezydenta Suwałk jest 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

WD

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
01.24.2022 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4741 4.5645
USD 0.00% 3.9437 4.0233
GBP 0.00% 5.3827 5.4915
CHF 0.00% 4.3110 4.3980
22.01.2022

Pracownik biurowy

21.01.2022

OKAZJA

Dodaj nowe ogoszenie