12.07.2019

Głośno o potrzebie zmian w suwalskiej oświacie. Wracamy do wyników egzaminów

Choć trwają wakacje, w szkołach, zwłaszcza ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych trwa bardzo gorący okres rekrutacji. Dyrektorzy szkół oraz organy prowadzące poszczególne placówki szczegółowo analizują również wyniki tegorocznych egzaminów ośmioklasistów i gimnazjalistów.

Jak już informowaliśmy, z rezultatów już kolejny rok z rzędu nie są zadowolone władze Suwałk. Prezydent miasta zapowiada zmiany, a radny Sławomir Sieczkowski podpowiada, że przede wszystkim powinny one rozpocząć się od wprowadzenia innego systemu motywowania nauczycieli. Zdaniem S. Sieczkowskiego, obecnie nauczyciele w Suwałkach nagradzani są za często i tak naprawdę nie muszą się niczym szczególnym wykazać, aby nagrodę otrzymać.

Przytoczyliśmy już szczegółowe wyniki tegorocznych egzaminów ośmioklasistów w Suwałkach i regionie. A tak wyglądają dane dotyczące egzaminu gimnazjalnego:

Średni wynik z matematyki w kraju 43 procent, z przedmiotów przyrodniczych – 49 proc., języka angielskiego na poziomie podstawowym - 68 proc.

W Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince egzaminy gimnazjalne zdawało 27 osób. Średni wynik z matematyki, to 38 proc. (kraj 43 procent), z przedmiotów przyrodniczych – 46 proc.(49 proc.), z j. Angielskiego na poziomie podstawowym – 69 proc., (68 proc.), język angielski na poziomie rozszerzonym – 51 proc. (51 proc.). Sześć osób zdawało język rosyjski na poziomie podstawowym. Uzyskali wynik na poziomie 56 proc. Zdawalność z języka polskiego wyniosła 61 proc. (w kraju 63.), a z historii i wiedzy o społeczeństwie 53 proc., (59 proc.)

Powiat sejneński

- W Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach egzamin gimnazjalny zdawało 51 uczniów. Z języka polskiego uzyskali średnio 60 proc, (63 proc.), z historii i wiedzy o społeczeństwie – 61 proc. (59 proc.), matematyka – 51 proc. ( 43 proc.), przedmioty przyrodnicze – 46 proc. (49 proc.), język angielski na poziomie podstawowym – 59 proc. (68 proc.), rozszerzonym – 43 proc.. Jedna osoba zdecydowała się zdawać egzamin z języka rosyjskiego. Na poziomie podstawowym zdobyła 98 proc., na poziomie rozszerzonym – 100 proc.

-  W Gimnazjum z Litewskim Językiem Nauczania „Żiburys” w Sejnach egzamin zdawała jedna osoba. Uzyskała 47 proc. z j. polskiego , 44 proc. z wiedzy o społeczeństwie i historii, 41 proc. z matematyki, 46 proc. z przedmiotów przyrodniczych, 90 proc. z j. angielskiego na poziomie podstawowym, 73 proc. z ang. na poziomie rozszerzonym.

- W Szkole Podstawowej w Gibach zdawały 22 osoby; średni wynik z wos i historii – 59 proc. (59 proc.), język polski 55 proc. (kraj 63 proc.), z matematyki 30 proc. (43 proc.), przyrodnicze 45 proc. (49 proc.), język angielski na p. podst. zdawało 18 osób, średni wynik 65 proc. (68 proc.), p. rozsz. 44 proc., cztery osoby zdawały j. rosyjski p.p – 55 proc.

- W szkole w Krasnopolu zdawało 28 osób. Średnia z matematyki, to 41 proc. (43), z części przyrodniczej – 52 (49), z języka polskiego – 61 proc. (63), wiedzy o społeczeństwie i historii – 59 proc.(59 proc.)., j. angielski p. podstawowy – 61 proc. (68 proc.), rozszerzony – 43 proc., osiem osób zdawało język niemiecki na poziomie podstawowym – 36 proc. (51 proc.).

- Gimnazjaliści z Puńska (34 zdających) uzyskali średni wynik z j. angielskiego na poziomie podstawowym 81 procent, na p. rozszerzonym – 69 proc., z matematyki – 54 proc. (43 ), przedmioty przyrodnicze – 53 proc. (49), język polski – 69 proc., historia i wos 65 proc. (59).

Powiat suwalski

 • Bakałarzewo – zdawały 23 osoby; język polski – 58 proc. (63 proc. kraj), historia i wiedza o społeczeństwie – 50 proc. (59 proc.), matematyka – 43 proc. (43), przedmioty przyrodnicze – 45 proc. (49 proc.), język angielski poziom podstawowy (PP) 18 osób- 55 proc. (68), rozszerzony – 43 proc. , dwie osoby j. niemiecki – 43 proc, trzy osoby j. rosyjski – 50 proc.

 • Raczki – 64 osoby - język polski – 59 proc. (63 proc. kraj), historia i wiedza o społeczeństwie – 54 proc. (59 proc.), matematyka – 42 proc. (43), przedmioty przyrodnicze – 43 proc. (49 proc.)

 • Rutka-Tartak – 21 osób - język polski – 62 proc. (63 proc. kraj), historia i wiedza o społeczeństwie – 63 proc. (59 proc.), matematyka – 42 proc. (43), przedmioty przyrodnicze – 49 proc. (49 proc.)

 • Filipów – 43 osoby - język polski – 56 proc. (63 proc. kraj), historia i wiedza o społeczeństwie – 48 proc. (59 proc.), matematyka – 38 proc. (43), przedmioty przyrodnicze – 41 proc. (49 proc.), język angielski poziom podstawowy (PP) 40 osób- 57 proc. (68), rozszerzony – 40 proc., j. niemiecki – trzy osoby – 27 proc.

 • Jeleniewo – 43 osoby - język polski – 70 proc. (63 proc. kraj), historia i wiedza o społeczeństwie – 64 proc. (59 proc.), matematyka – 59 proc. (43), przedmioty przyrodnicze – 55 proc. (49 proc.), język angielski poziom podstawowy (PP) 40 osób- 57 proc. (68), rozszerzony – 40 proc., j. niemiecki – trzy osoby – 27 proc., język rosyjski PP – dwie osoby – 88 proc.

 • Przerośl – 20 osób - język polski – 68 proc. (63 proc. kraj), historia i wiedza o społeczeństwie – 61 proc. (59 proc.), matematyka – 44 proc. (43), przedmioty przyrodnicze – 54 proc. (49 proc.), język angielski poziom podstawowy - 12 osób- 71 proc. (68), rozszerzony – 63 proc., j. niemiecki PP – osiem osób – 40proc.

 • Płociczno- Tartak - 8 osób - język polski – 55 proc. (63 proc. kraj), historia i wiedza o społeczeństwie – 52 proc. (59 proc.), matematyka – 25 proc. (43), przedmioty przyrodnicze – 40 proc. (49 proc.), język angielski poziom podstawowy 6 osób- 73 proc. (68), rozszerzony – 55 proc., j. Niemiecki – dwie osoby – 46 proc.

 • Stary Folwark – 9 osób - język polski – 64 proc. (63 proc. kraj), historia i wiedza o społeczeństwie – 60 proc. (59 proc.), matematyka – 52 proc. (43), przedmioty przyrodnicze – 49 proc. (49 proc.), język angielski poziom podstawowy 9 osób- 63 proc. (68), rozszerzony – 41 proc.

 • Przebród – 22 osoby, język polski – 69 proc. (63 proc. kraj), historia i wiedza o społeczeństwie – 57 proc. (59 proc.), matematyka – 37 proc. (43), przedmioty przyrodnicze – 44 proc. (49 proc.), język angielski poziom podstawowy - 22 osoby- 60 proc. (68), rozszerzony – 43 proc.

 • Wiżajny – 19 osób, język polski – 65 proc. (63), historia i wos – 56 proc. (57 proc.)., matematyka – 48 proc. (43), przedmioty przyrodnicze – 52 proc. (49 proc.), język angielski poziom podstawowy 8 osób- 76 proc. (68), rozszerzony – 58 proc., j. niemiecki – trzy osoby – 51 proc., j.rosyjski – 8 osób, 78 proc.

 • Kaletnik - 20 osób, język polski – 69 proc. (63), historia i wos – 57 proc. (57 proc.)., matematyka – 37 proc. (43), przedmioty przyrodnicze – 42 proc. (49 proc.), język angielski poziom podstawowy 10 osób- 59 proc. (68), rozszerzony – 48 proc., j. Niemiecki – 10 osób – 42 proc.

 • Słobódka - 28 osób, język polski – 62 proc. (63), historia i wos – 60 proc. (57 proc.)., matematyka – 49 proc. (43), przedmioty przyrodnicze – 51 proc. (49 proc.)., język angielski poziom podstawowy 13 osób- 71 proc. (68), rozszerzony – 59 proc., j. rosyjski 15 osób – 53 proc.

   

  Suwałki

 • - Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 103 osoby, język polski język polski – 56 proc. (63 proc. kraj), historia i wiedza o społeczeństwie – 57 proc. (59 proc.), matematyka – 35 proc. (43), przedmioty przyrodnicze – 43 proc. (49 proc.), język angielski poziom podstawowy (PP) 102 osoby - 63 proc. (68), rozszerzony – 47 proc., j. niemiecki – jedna osoba – 80 proc.

 • Gimnazjum im. Marii Konopnickiej – 53 osoby - język polski – 83 proc. (63 proc. kraj), historia i wiedza o społeczeństwie – 57 proc. (59 proc.), matematyka – 78 proc. (43), przedmioty przyrodnicze – 75 proc. (49 proc.), język angielski poziom podstawowy (PP) 48 osób- 96 proc. (68), rozszerzony – 90 proc., j. niemiecki podstawowy pięć osób – 88 proc., j. niemiecki rozszerzony – dwie osoby – 100 proc.

 • Gimnazjum nr 3 – 146 osób - język polski – 71 proc. (63 proc. kraj), historia i wiedza o społeczeństwie – 66 proc. (59 proc.), matematyka – 56 proc. (43), przedmioty przyrodnicze – 55 proc. (49 proc.), język angielski poziom podstawowy (PP) 131

 • osób- 82roc. (68), rozszerzony – 67 proc.., j. niemiecki – 4osoby – 96 proc., język rosyjski pp – 13 osób – 72 proc., j. Rosyjski p. rozsz.- 1 osoba – 100 proc., język francuski pp – 1 osoba – 28 proc.

 • Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 58 osób - język polski – 62 proc. (63 proc. kraj), historia i wiedza o społeczeństwie – 54 proc. (59 proc.), matematyka – 40 proc. (43), przedmioty przyrodnicze – 55 proc. (49 proc.), język angielski poziom podstawowy (PP) 58 osób – 67 proc. (68), rozszerzony – 48 proc.

 • Oddziały Gimnazjalne przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi – 84 osoby - język polski – 60 proc. (63 proc. kraj), historia i wiedza o społeczeństwie – 59 proc. (59 proc.), matematyka – 47 proc. (43), przedmioty przyrodnicze – 48 proc. (49 proc.),język angielski poziom podstawowy (PP) 74 osoby, 68 proc., (68), rozszerzony – 53 proc., j. niemiecki pp 10 osób – 63 proc., rozszerzony – 1 osoba – 100 proc.

 • Gimnazjum nr 2 w Zespole szkół nr 4 – 46 uczniów, język polski – 57 proc. (63 proc. kraj), historia i wiedza o społeczeństwie – 51 proc. (59 proc.), matematyka – 26 proc. (43), przedmioty przyrodnicze – 37 proc. (49 proc.), język angielski poziom podstawowy (PP) 36 osób- 49 proc. (68), rozszerzony – 32 proc., j. niemiecki podstawowy – 10 osób- 38 proc.

 • Szkoła Podstawowa nr 5 – 74 osoby, język polski – 61 proc. (63 proc. kraj), historia i wiedza o społeczeństwie – 58 proc. (59 proc.), matematyka – 38 proc. (43), przedmioty przyrodnicze – 45 proc. (49 proc.), język angielski poziom podstawowy (PP) 69 osób- 66 proc. (68), rozszerzony – 49 proc., j. niemiecki podstawowy – 5 osób – 55 proc.

 • Szkoła Podstawowa nr 7 – 53 osoby, język polski – 59 proc. (63 proc. kraj), historia i wiedza o społeczeństwie – 49 proc. (59 proc.), matematyka – 28 proc. (43), przedmioty przyrodnicze – 42 proc. (49 proc.), język angielski poziom podstawowy (PP) 53 osoby- 60proc. (68), rozszerzony – 37 proc.

 • Publiczne Gimnazjum w Suwałkach 18 osób, język polski – 31 proc. (63 proc. kraj), historia i wiedza o społeczeństwie – 37proc. (59 proc.), matematyka – 16 proc. (43), przedmioty przyrodnicze – 28 proc. (49 proc.), język angielski poziom podstawowy (PP) 33 proc. (68), rozszerzony – 12 proc.

 • Gimnazjum Niepubliczne nr 2 – 18 osób - język polski – 30 proc. (63 proc. kraj), historia i wiedza o społeczeństwie – 37 proc. (59 proc.), matematyka – 19 proc. (43), przedmioty przyrodnicze – 27 proc. (49 proc.), język angielski poziom podstawowy (PP) 18 osób- 29 proc. (68), rozszerzony – 13 proc.

 

(just)

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
07.13.2020 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4213 4.5107
USD 0.00% 3.9037 3.9825
GBP 0.00% 4.9412 5.0410
CHF 0.00% 4.1603 4.2443
Dodaj nowe ogoszenie