08.02.2023

W niedzielę Track Day luty 2023 - II Runda Pucharu Toru Suwałki

data wydarzenia: 12.02.2023

Automobilklub Suwałki zaprasza w niedzielę, 12 lutego, na tory Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Sikorskiego na Track Day luty 2023 - II Rundę Pucharu Toru Suwałki. Sprawdź swoje umiejętności i poznaj swoje auto w bezpiecznych, torowych warunkach!

Track Day luty 2023 to II Runda Pucharu Toru Suwałki.

Puchar Toru Suwałki to cykl imprez klubowych organizowanych przez Automobilklub Suwałki, o charakterze otwartym dla wszystkich kierowców amatorów, jak i dla kierowców z licencjami sportów samochodowych.

- W trakcie 9 imprez zdobywacie punkty w 4 klasach, uzależnionych od pojemności silnika Waszych aut. Po 9 rundach punkty zostaną zsumowane i wyłonimy mistrzów każdej z klas - informują organizatorzy. - Podczas naszego spotkania dodatkowo zapewniamy pomiar czasu, dzięki któremu będziesz mógł monitorować swoje postępy i porównywać je z innymi kierowcami. Track Day w formie swobodnych jazd jest adresowany do każdego kierowcy, bez względu na wiek i staż za kierownicą. Bez względu na moc i model auta, możesz przyjechać samochodem, którym jeździsz na co dzień. Jeżeli będziesz miał pytania, będziesz potrzebować pomocy, z chęcią pomożemy.

 

Regulamin Puchar Toru Suwałki 2023
1. USTALENIA OGÓLNE
1.1 Puchar Toru Suwałki to cykl imprez klubowych organizowanych przez Automobilklub Suwałki, o charakterze otwartym dla wszystkich kierowców amatorów, jak i dla kierowców z licencjami sportów samochodowych.
1.2 Nadzór nad przebiegiem Pucharu Toru Suwałki sprawuje Zarząd Automobilklubu Suwałki, który zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. Zarząd Automobilklubu Suwałki jest jedyną władzą upoważnioną do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich rozbieżności i wątpliwości, które mogą powstać przy stosowaniu i interpretacji niniejszego regulaminu oraz do podejmowania decyzji. Organizator zastrzega sobie prawo do uzupełnienia niniejszego regulaminu i do wydawania dodatkowych zarządzeń w formie komunikatów ogłoszonych na odprawie uczestników, w biurze
zawodów, w czasie trwania imprezy, jak również wcześniej na stronie organizatora.
1.3 Wysokość wpisowego na rundę Pucharu Toru Suwałki:
- 40 zł dla uczestnika/załogi zrzeszonej w Automobilklubie Suwałki z opłaconą składką członkowską za rok 2023
- 80 zł dla pozostałych uczestników/załóg

 

2. ORGANIZATOR
Automobilklub Suwałki
ul. Dąbrowskiego 9
16-400 Suwałki
Tel. 505 389 060
KRS 0001000220

3. UCZESTNICY
3.1 Załogę stanowi kierowca i pilot lub tylko kierowca.
3.2 Kierowca musi mieć ważne prawo jazdy kategorii B.
3.3 Istnieje możliwość udziału dwóch i więcej kierowców jednym autem (fakt ten należy zgłosić dla Organizatora oraz opłacić wpisowe za kolejnego kierowcę)
3.4 W samochodzie podczas imprezy może znajdować się tylko załoga lub kierowca biorąca/-y udział w imprezie - (zabrania się kategorycznie przewożenia dzieci, zwierząt oraz osób trzecich).
3.5 Organizator ma prawo nie przyjąć zgłoszenia bez podania przyczyny.

4. POJAZDY DOPUSZCZONE DO IMPREZY I PODZIAŁ NA KLASY
4.1 Do udziału w Pucharze Toru Suwałki dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym lub osobowo/towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP (ważne OC oraz badanie techniczne) lub posiadające ważną książkę samochodu sportowego PZM. Każdy dopuszczony pojazd musi posiadać gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy oraz apteczkę. Załogi samochodów posiadających klatkę bezpieczeństwa są zobowiązane do stosowania kasków ochronnych.
4.2 Samochody dopuszczone do udziału w Pucharze Toru Suwałki zostaną podzielone na klasy wg pojemności skokowej silnika:
K1 do 1250cm³ włącznie
K2 powyżej 1250cm³ do 1600cm³ włącznie
K3 powyżej 1600cm³ do 2000cm³ włącznie
K4 powyżej 2000cm³
Samochody posiadające silnik z turbo doładowaniem będą dopuszczone w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika:
- z zapłonem ZI - współczynnik 1,7
- z zapłonem ZS – (diesel) – współczynnik 1,5

 

5. KLASYFIKACJA KOŃCOWA I NAGRODY
5.1 Kierowca, aby zostać sklasyfikowanym w klasyfikacji rocznej Pucharu Toru Suwałki musi wziąć udział w minimum dwóch imprezach.
5.2 W klasyfikacji generalnej stosowana będzie następująca punktacja:

W klasach stosowana będzie następująca punktacja zależna od frekwencji w klasie:

 

5.3 W klasyfikacji rocznej będą brane pod uwagę wszystkie odbyte rundy Pucharu Toru Suwałki, z których zostanie wyłoniony Mistrz Pucharu Toru Suwałki, V-ce Mistrz Pucharu Toru Suwałki oraz II V-ce Mistrz Pucharu Toru Suwałki w klasyfikacji generalnej oraz w poszczególnych klasach.
5.4 W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej załóg identycznej ilości punktów do klasyfikacji rocznej, o ich miejscach zdecyduje większa liczba wyższych miejsc (niekoniecznie punktowanych!) we wszystkich odbytych rundach. Runda, w której jedna z rozpatrywanych załóg nie brała udziału, uznaje się jako gorszy wynik. Gdyby nadal brak było rozstrzygnięcia klasyfikacji, o kolejności zdecyduje wyższe miejsce (niekoniecznie punktowane!) w pierwszej rundzie, w której załogi te wspólnie brały udział.
5.5 Puchary w klasyfikacji rocznej:
- za I, II, III miejsce w klasyfikacji generalnej
- za I, II, III miejsce w klasach
5.6 Nagrodzeni zawodnicy, zobowiązani są odebrać wszystkie nagrody osobiście podczas uroczystości rozdania nagród. Nagrody nieodebrane przechodzą na własność organizatora.

6. PROTESTY
6.1 Protesty w sprawie wykroczeń regulaminowych i błędów obliczeniowych w wynikach należy składać w ciągu 15 minut od ich wywieszenia.

7. INNE POSTANOWIENIA
7.1 Podpisując formularz zgłoszeniowy załoga zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty
wynikłe podczas trwania imprezy oraz bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. Zrzeczenie to dotyczy Stowarzyszenia oraz osób oficjalnych i organizatorów imprezy.
7.2 Kierowcy biorący udział w konkursie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz NNW, dowód rejestracyjny (z ważnym badaniem technicznym) i prawo jazdy.
7.3 Zbyt brawurowa jazda i stwarzanie zagrożenia oraz niestosowanie się do poleceń organizatora spowoduje niedopuszczenie załogi do imprezy i przepadek wpisowego.
7.4 Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za straty i szkody w stosunku do załóg i ich mienia, jak również spowodowanych przez nich pośrednio lub bezpośrednio szkód w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
7.5 Kierowca odpowiada za szkody i straty w stosunku do innych załóg i ich mienia, jak również za szkody spowodowane przez niego pośrednio lub bezpośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia. W każdym przypadku, starty zostaną pokryte w całości przez załogę lub z polisy ubezpieczeniowej.
7.6 Przez fakt zgłoszenia się do zawodów kierowca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i w pełni go akceptuje.
7.7 Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
8. KALENDARZ IMPREZ
29.01.2023 I Runda
12.02.2023 II Runda
05.03.2023 III Runda
02.04.2023 IV Runda
02.07.2023 V Runda
06.08.2023 VI Runda
05.09.2023 VII Runda
05.11.2023 VIII Runda
03.12.2023 IX Runda

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
06.04.2023 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
Dodaj nowe ogoszenie