20.02.2021

Młodzież za darmo zwiedzi Europę pociągiem. Unia funduje bilety na 2022 r. dla 18-19-latków

Unia Europejska da dla 60 000 młodych ludzi szansę na zwiedzanie Europy pociągiem w 2022 r., gdy program „DiscoverEU” zostanie ponownie uruchomiony po przerwie wywołanej pandemią.

To dwukrotnie więcej niż we wcześniejszych edycjach. Szanse na darmowe bilety otrzymają aż dwa roczniki nastolatków.

Bilety mają być okresowe, 30-dniowe. Taki bilet będzie można wykorzystać przez rok od wydania – po tym czasie traci ważność.

Maksymalna wartość biletów

Laureaci otrzymają wyłącznie bilety na przejazd do wskazanego celu podróży. Koszty zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia, dopłat do przejazdu i inne wydatki związane z podróżą laureaci ponoszą we własnym zakresie.

  • Zgodnie z podstawową zasadą każdemu laureatowi przysługuje sfinansowanie jego biletów do maksymalnej wartości 258 euro. Bilety będą upoważniały wyłącznie do przejazdu 2. klasą lub klasą ekonomiczną.

 

W programie będą mogli wziąć udział młodzi z dwóch roczników - 2002 i 2003.

Oczekuje się, że program zostanie otwarty w październiku, a wybrani uczestnicy będą mogli podróżować między marcem 2022 a marcem 2023 przez okres 30 dni. Ponieważ trajektoria pandemii pozostaje nieznana, wszyscy podróżni otrzymają wyjątkowo elastyczne rezerwacje i ubezpieczenie na wypadek przerw w pracy.

Takie oświadczenie zostało ogłoszone w Parlamencie Europejskim przez Mariya Gabriel, komisarz UE ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży.

Program zapewnia 18-latkom bezpłatne bilety Interrail w nadziei, że podróże transgraniczne będą sprzyjać większej jedności międzykulturowej w całym unijnym bloku. Karnety uprawniają posiadaczy do podróżowania koleją, choć istnieją wyjątki dla osób mieszkających na wyspach lub w odległych obszarach, które mogą również korzystać z promów lub, w wyjątkowych okolicznościach, podróżować samolotem.

Bilety są przydzielane państwom członkowskim na podstawie liczby ludności i mogą o nie ubiegać się osoby, które niedawno skończyły 18 lat.

Od 2022 roku DiscoverEU będzie finansowane w ramach programu edukacyjnego Erasmus +, który umożliwia młodym ludziom studiowanie za granicą, co oznacza, że ​​obywatele spoza UE też będą mogli skorzystać z programu karnetów podróżnych.

Oprócz nieformalnego samokształcenia poprzez podróże, agencje narodowe Erasmus+ będą proszone o wdrożenie cyklu edukacyjnego DiscoverEU, który obejmuje trzy elementy:

- Spotkanie przed wyjazdem, aby poinformować uczestników o celu DiscoverEU i zachęcić ich do odkrywania nowych miejsc docelowych.

- Organizacja przynajmniej jednego „spotkania” podróżników w określonej lokalizacji, podczas którego wspólnie wezmą udział w działaniach i wejdą w interakcję z lokalnymi mieszkańcami, najlepiej w miejscu mające „znaczenie historyczne, kulturowe lub trwałe”.

- Organizacja co najmniej jednego spotkania koordynacyjnego ze szkołami czy organizacjami młodzieżowymi, które chcą zaangażować się w DiscoverEU.

UE będzie również zachęcać podróżnych do odwiedzania nie tyle tętniących życiem ulic Wenecji czy berlińskich ogródków piwnych, co do odwiedzenia mniej znanych miejsc w bardziej odległych rejonach Europy.

Oczekuje się, że posunięcie to pomoże sektorowi kultury podnieść się po pandemii. Pojawia się również w wyniku sprzeciwu mieszkańców najczęściej odwiedzanych miast kontynentu, z których wielu narzeka, że ​​ich dzielnice są opanowane przez turystów.

 

Proces aplikacyjny DiscoverEU wymaga od kandydatów odpowiedzi na sześć pytań quizowych dotyczących historii i kultury Europy. Odpowiedzi są następnie przeglądane przez urzędników Komisji Europejskiej i wybieranych zwycięzców. Pytania zostaną podane nieco później i będzie można je znaleźć na portalach społecznościowych KE i programu DiscoverEU.

3. Procedura nadsyłania zgłoszeń

Kandydaci będą mogli przesyłać swoje zgłoszenia do udziału w obecnej rundzie konkursu DiscoverEU za pośrednictwem specjalnego internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego na Europejskim Portalu Młodzieżowym - "DiscoverEU”, który będzie udostępniony w późniejszym terminie.

Procedura nadsyłania zgłoszeń składa się z siedmiu etapów:

  1. Kandydaci muszą najpierw przejść test kwalifikowalności, w ramach którego zostaną poproszeni o podanie daty urodzenia i obywatelstwa. Jeżeli dane te nie będą zgodne z kryteriami kwalifikowalności, o których mowa w pkt 2, wówczas nie będą oni mogli przejść do kolejnego etapu. Kandydaci zostaną dodatkowo poproszeni o zaakceptowanie zasad konkursu DiscoverEU, o wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie ich danych osobowych do celów konkursu DiscoverEU, a także o wyrażenie zgody na to, aby w związku z konkursem DiscoverEU skontaktowała się z nimi Komisja Europejska i organizacje upoważnione przez nią do tego celu.

  2. Kandydaci będą musieli wskazać, czy będą podróżować w pojedynkę czy też w grupie (liczącej maksymalnie pięć osób).

  3. Kandydaci będą musieli podać ważny adres e-mail. Następnie otrzymają automatyczną wiadomość e-mail z Europejskiego Portalu Młodzieżowego służącą weryfikacji poprawności podanego adresu. Weryfikacja jest niezbędna, gdyż wszelka korespondencja z laureatami będzie się odbywać drogą elektroniczną. Zwracając się do kandydatów o potwierdzenie ich adresu e-mail, Komisja Europejska zapobiega nieuprawnionemu wykorzystaniu adresów e-mail przez inne osoby.

  4. Po sprawdzeniu podanego adresu e-mail kandydaci będą musieli wypełnić formularz zgłoszenia. Najpierw będą musieli podać swoje dane osobowe: obywatelstwo, datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, adres e-mail, numer telefonu, kraj zamieszkania, region, zawód i numer dowodu tożsamości lub paszportu. Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub niepełnosprawne będą miały możliwość poinformowania o swoich szczególnych potrzebach.

  5. Po wpisaniu danych osobowych każdy kandydat będzie musiał udzielić odpowiedzi na quiz składający się z sześciu pytań wielokrotnego wyboru dotyczących Unii Europejskiej oraz innych unijnych inicjatyw skierowanych do młodzieży. Na koniec kandydaci zostaną poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytanie dodatkowe. Laureaci będą wyłaniani do wyczerpania dostępnego budżetu, a miejsca na liście laureatów będą im przyznawane w oparciu o udzielone odpowiedzi.

  6. Na kolejnym etapie kandydaci zostaną poproszeni o podanie dodatkowych informacji na temat ich planów podróży (tj. kiedy planują rozpocząć podróż, czy odwiedzili już inny kraj UE, czy po raz pierwszy będą podróżować bez rodziców, czego by się chcieli nauczyć podczas tej podróży, w jaki sposób sfinansują podróż oraz skąd dowiedzieli się o inicjatywie DiscoverEU). Informacje podane w tej części nie są wiążące i nie będą miały żadnego wpływu na proces selekcji laureatów. Zgromadzone dane zostaną wykorzystane do celów statystycznych oraz jako źródło informacji dla Komisji Europejskiej, które pomoże jej ulepszyć inicjatywę DiscoverEU.

  7. Po wysłaniu zgłoszenia każdy kandydat otrzyma z Europejskiego Portalu Młodzieżowego wiadomość e-mail, która będzie zawierać potwierdzenie, że zgłoszenie zostało zarejestrowane, a także nadany kod zgłoszenia oraz informację dotyczącą terminu otrzymania wiadomości z decyzją o przyznaniu nagrody.

Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego każdy kandydat otrzyma kod. Kandydaci powinni zachować ten kod – będzie im potrzebny podczas wszelkiej późniejszej korespondencji. Jeśli dany kandydat będzie chciał zaprosić inne osoby do dołączenia do jego grupy, zostanie liderem grupy i będzie musiał przekazać otrzymany kod pozostałym członkom grupy w celu umożliwienia im rejestracji. Posługując się kodem otrzymanym od lidera grupy, pozostali członkowie muszą zarejestrować się online i podać swoje dane osobowe. 

Relacje z podróży

Komisja Europejska chciałaby, aby młodzi laureaci DiscoverEU opowiedzieli o swoich doświadczeniach i przygodach. Wyłonieni w konkursie laureaci staną się ambasadorami inicjatywy DiscoverEU. Komisja zachęca do tego, aby swoje relacje z podróży umieszczali na serwisach społecznościowych takich jak Instagram, Facebook i Twitter lub, aby wystąpili z prezentacją w swojej szkole lub przed społecznością lokalną. Mogą również dołączyć do oficjalnej grupy #DiscoverEU na Facebooku. Zadaniem młodych podróżników będzie też wypełnienie ankiety otrzymanej od zewnętrznej firmy zatrudnionej przez Komisję Europejską po powrocie z podróży. 

Przedłużony termin podróży

Laureaci konkursu DiscoverEU z poprzedniej edycji, jeśli zdecydowali się przełożyć podróż z powodu pandemii COVID-19, mogą ją odbyć do 31 sierpnia 2021 r. Podróż powinna była odbyć się między 1 kwietnia 2020 r. a 31 października 2020 r., ale, jak wiadomo, to było mało realne.

Inicjatywa UE

DiscoverEU to inicjatywa Unii Europejskiej, której pomysłodawcą był Parlament Europejski. Jej celem jest umożliwienie osiemnastolatkom z Europy odbycia podróży pociągiem, podczas której odkryją zalety swobodnego przemieszczania się po Unii Europejskiej oraz poznają różnorodność Starego Kontynentu, jak również jego dziedzictwo kulturowe i historię.

Pomysł bezpłatnych biletów Interrail dla młodych ludzi został zainicjowany w 2014 roku przez niemieckich przyjaciół Vincenta-Immanuela Herr i Martina Speera, którzy postrzegali podróże, jako sposób na zwiększenie europejskiej solidarności. Obaj wystosowali petycję, która przyciągnęła ponad 40 000 podpisów z całego kontynentu.

Pomysł był przedmiotem debaty w Parlamencie Europejskim, gdzie mocno poparł go niemiecki europoseł Manfred Weber, lider największego ugrupowania parlamentu, centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej.

Komisarz UE ds. Badań, innowacji i młodzieży, Mariya Gabriel, wyraziła nadzieję, że Discover EU sprawi, że młodzi ludzie będą bardziej pozytywnie nastawieni do podróży koleją, nazywając program „kluczowym elementem” wspierania celów obecnego Europejskiego Roku Kolejnictwa.

Europejski Rok Kolei

W tym roku obchodzony jest Europejski Rok Kolei, którego celem jest podkreślenie korzyści płynących z kolei jako zrównoważonego, inteligentnego i bezpiecznego środka transportu.

DiscoverEU będzie kluczowym elementem wspierającym cele obchodów i zmieniającym podejście młodych ludzi do podróży koleją.

Nowa generacja programów, takich jak Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności i Kreatywna Europa, mają zachęcać uczestników do korzystania z ekologicznych środków transportu, takich jak podróż koleją. Transport odpowiada za 25 proc. emisji gazów cieplarnianych w UE. Jednak tylko 0,4 proc. przypada na transport kolejowy.

 

WYG

Źródło i fot: Euractiv; DiscoverEU

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
07.13.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
Dodaj nowe ogoszenie