14.09.2014

Polska wieś uczy się angielskiego

Coraz więcej młodych ludzi zna przynajmniej jeden język obcy. Angielski jest cały czas najbardziej popularny – w szkołach uczy się go aż 93 proc. uczniów.

Większość z nich (96,6 proc.) to gimnazjaliści, którzy najchętniej wybierają go na egzaminie końcowym. W 2014 roku, angielski zdawało 84 proc. uczniów, z czego ponad połowa to mieszkańcy wsi i małych miejscowości. To do nich skierowany jest program Youngster – już 8 rok realizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. W edycji 2014/15 udział weźmie blisko 5400 gimnazjalistów pochodzących z terenów wiejskich z całej Polski.

Jak wynika z raportu GUS „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013”, odsetek młodych osób uczących się języka obcego stale wzrasta. Jednocześnie, zwiększa się ich świadomość nt. możliwości i perspektyw, jakie niesie za sobą zdolność do posługiwania się innym językiem. Zdecydowana większość uczniów – prawie 85 proc. – uważa znajomość języka obcego za ważną umiejętność, przydatną w codziennym życiu.

Ciągle wzrastające zainteresowanie nauką języka obcego jest zauważalne również wśród młodzieży zamieszkującej obszary wiejskie. To właśnie ta grupa – ze wsi i małych miast – stanowiła większość uczniów (ponad 52%), którzy na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym zdecydowali się zdawać język angielski. Młodzi mają także świadomość, że wiedzę zdobytą 

w szkole, warto uzupełniać i rozszerzać, dlatego też coraz chętniej korzystają z dodatkowych form kształcenia. Widać to m.in. na przykładzie rosnącego zainteresowania programem „Youngster”, w ramach którego uczniowie III klas szkół gimnazjalnych uczęszczają
na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego. We wrześniu br. rozpoczęła się już VIII edycja programu, w której udział bierze blisko 5400 uczniów i 320 nauczycieli.

Od kilku lat przyglądamy się wynikom, jakie na egzaminie gimnazjalnym uzyskuje młodzież z terenów wiejskich. W przypadku języka angielskiego dysproporcje pomiędzy nimi, a ich rówieśnikami z dużych miast są nadal znaczące. W praktyce oznacza to, że mają oni utrudniony dostęp do szkół ponadgimnazjalnych – mówi Agnieszka Żeglińska z Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. – Gorsze wyniki na egzaminie mają swoje źródło zarówno w ograniczonym dostępie do szkół językowych, problemach z dojazdem na zajęcia dodatkowe czy rzadszym kontaktem z językiem w praktyce. Realizując program Youngster, chcemy dać młodym osobom pochodzącym ze wsi szansę na lepszy start w dorosłe życie – dodaje.

Mimo iż program „Youngster” nie ma na celu przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego, to wyniki uzyskiwane przez jego uczestników świadczą o tym, że ma na nie duży wpływ. W edycji 2013/14, uczestnicy programu „Youngster” uzyskali wyższe o ok. 7,5 pkt. wyniki na teście z języka angielskiego (poziom podstawowy), w porównaniu do uczniów danej szkoły, którzy nie brali udziału w programie. Na tle średniej wyliczonej dla całej szkoły, ich wyniki były lepsze o prawie 4 pkt. Dla egzaminu na poziomie rozszerzonym różnice te również były znaczące[1].

Zajęcia prowadzone w ramach programu „Youngster” są rozszerzeniem programu realizowanego w szkole. Lekcje odbywają się w podziale na małe grupy, które odpowiadają poziomowi znajomości języka przez uczniów. To, co wyróżnia program, to ukierunkowanie nauki na pobudzanie wewnętrznej motywacji ucznia – mimo braku klasówek i ocen, uczniowie osiągają świetne efekty. Służy temu również system nagradzania, w którym pod uwagę brany jest przede wszystkim przyrost wiedzy, a nie tylko wyniki końcowego testu.

Pierwsze zajęcia w ramach programu „Youngster” odbyły się w 2007 roku. Od tamtej pory

w programie wzięło udział już blisko 20,5 tysiąca uczniów z terenów wiejskich.

Program „Youngster” jest finansowany przez Fundację EFRWP. Wsparcia merytorycznego udziela partner projektu –  Wydawnictwo „Macmillan”.

 Więcej informacji na stronie programu www.youngster.pl

O EFRWP:

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od ponad 20 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wspieraniu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach społecznych i edukacyjnych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie. Do jednego z najważniejszych zadań Fundacji należy wspieranie oświaty na terenach wiejskich. Od samego początku istnienia EFRWP aktywnie działa na rzecz edukacji oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży, zamieszkujących wsie i małe miasta.

 

Więcej informacji na stronie: www.efrwp.pl

 

 [1] Dane Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
07.23.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
Dodaj nowe ogoszenie