22.07.2017

Będzie przejście graniczne w Lipszczanach, będą loty z Suwałk do Grodna?

W Augustowie podpisano porozumienia o partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Augustowskim a Rejonem Grodzieńskim. Była mowa o przejściu w Lipszczanach i lotnisku w Grodnie.

Przedmiotem współpracy, jak czytamy w porozumieniu, „jest tworzenie warunków niezbędnych do rozwoju dwustronnej współpracy, wymiany doświadczeń pomiędzy partnerskimi regionami, wzajemnego poznawania życia społeczno – gospodarczego obu regionów i narodów.”

Porozumienie podpisali w imieniu Rejonu Grodzieńskiego: Jan Wasilewski – Przewodniczący Grodzieńskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego, w imieniu Powiatu Augustowskiego: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski i Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski.

 Na pamiątkę podpisania porozumienia starosta Szlaszyński przekazał przewodniczącemu Janowi Wasilewskiemu fotografię śluzy Kurzyniec.

– Przekazujemy Państwu zdjęcie śluzy na Kanale Augustowskim, na której znajduje się polsko – białoruskie przejście granicznie – powiedział starosta Szlaszyński. – Zamykający się most zwodzony ma wymiar symboliczny, nawiązując do zapoczątkowanej dzisiaj współpracy. Mam nadzieję, że nasze wzajemne stosunki będą wszechstronne i przyjacielskie, podkreślił starosta Szlaszyński.

Rejon Grodzieński położony w zachodniej części Białorusi w obwodzie grodzieńskim graniczy z Powiatem Augustowskim, a 40% ludności stanowią Polacy. Oba regiony łączy Kanał Augustowski, zabytek architektury hydrologicznej XIX wieku. Współpraca samorządów lokalnych, firm, szczególnie branży turystycznej, mieszkańców po obu stronach granicy polsko – białoruskiej z każdym rokiem ma coraz szerszy zasięg. Rejon Grodzieński dostępny jest dla turystów poprzez bezwizowe sezonowe przejście graniczne Rudawka – Lesnaja. Obecnie prowadzone są starania zmierzające do utworzenia przejścia granicznego Lipszczany – Sofijewo.

Będzie polsko –białoruskie przejście w Lipszczanach?

– Cieszymy się, że z przejścia granicznego Rudawka – Lesnaja korzysta coraz więcej osób – powiedział Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski. – Obecnie naszym marzeniem jest otwarcie dla ruchu turystycznego kolejnego przejścia granicznego Lipszczany – Sofijewo. Jestem przekonany, że wspólne starania zakończą się pomyślnie, podkreślił starosta.

Nadzieję na szybkie otwarcie przejścia w Lipszczanach wyraził również Jan Wasilewski – Przewodniczący Grodzieńskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego. Poinformował, że otwarcie przejścia jest priorytetem władz szczebla wojewódzkiego: Obwodu Grodzieńskiego i Województwa Podlaskiego. Powiedział, że zmodernizowana z funduszy unijnych w ramach projektu realizowanego z Gminą Płaska droga po stronie białoruskiej Sofijewo – Sopoćkinie jest już przygotowana do przyjęcia polskich turystów.

W maju br., przy okazji podpisania umowy o współpracy międzyregionalnej między Województwem Podlaskim a Komitetem Wykonawczym Obwodu Grodzieńskiego oraz Pikniku Bez Granic” na Kanale Augustowskim, szefowie obu regionów: gubernator obwodu Władimir Krawcow oraz marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński, zgodnie oświadczyli, że jednym z kolejnych zadań, jakie przed sobą stawiają, jest otwarcie przejścia granicznego Lipszczany – Sofijewo.

Miałoby ono być przeznaczone dla pieszych, rowerzystów i aut do 3,5 tony. Zdaniem Władimira Krawcowa, przyczyniłoby się ono do uproszczenia komunikacji między Grodnem Augustowem, jest to bowiem najkrótsza droga łącząca oba miasta.

- Wspólnie z władzami Podlasia pracujemy nad otwarciem jeszcze jednego przejścia drogowego - Sofijewo-Lipszczany, które znajduje się na najkrótszej trasie łączącej Augustów z Grodnem i byłoby przeznaczone dla lekkiego transportu. Do końca roku chcielibyśmy umożliwić przekraczanie granicy w trybie bezwizowym również pociągiem Grodno-Białystok-Warszawa. Myślimy również o włączeniu do ruchu bezwizowego naszego grodzieńskiego lotniska i uruchomieniu w przyszłości tanich lotów – informował w maju br. gubernator obwodu grodzieńskiego Władimir Krauwcow.

Już podczas spotkania 26.10.2016 roku marszałka województwa podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego z szefem obwodu grodzieńskiego Władimirem Krauwcowem, obaj politycy wyrazili zainteresowanie otwarciem nowego przejścia granicznego Lipszczany ( gmina Lipska, powiat augustowski) -Sofijewo.

- To wspólna inicjatywa. Stworzenie przejścia granicznego [Lipszczany-Sofijewo] pozwoli uczynić białoruską część Kanału Augustowskiego jeszcze bardziej dostępną dla zagranicznych turystów. Występujemy i proponujemy otworzenie tego przejścia granicznego dla pieszych, rowerzystów oraz samochodów o masie do 3,5 tony” – powiedział wówczas gubernator obwodu grodzieńskiego Władimir Krauwcow.

Za otwarciem takiego przejścia opowiedziała się też, pod koniec września 2016 roku, Polsko-Białoruska Komisja ds. współpracy regionalnej, która obradowała w Białowieży. Komisja zaproponowała wówczas dwie nowe lokalizacje: Lipszczany (powiat augustowski) – Sofijewo oraz Koterka (powiat siemiatycki) – Wysokije. Przypomnijmy, że Polsko - białoruski zespół ds. współpracy transgranicznej już od lat postuluje otwarcie lokalnych przejść w Lipszczanach, Chworościanach, Jałówce, Tokarach.

Przejście już było

O potrzebie budowy i otwarcia takiego przejścia granicznego w Lipszczanach mówi się, już od ćwierćwiecza. Kiedyś nawet ono było. W czasach Związku Radzieckiego funkcjonowało w tym miejscu polsko-radzieckie drogowe przejście graniczne Lipszczany lokalnego znaczenia tylko dla wymiany delegacji społeczno - politycznych, kulturalnych, sportowych i innych z województw przygranicznych PRL i ZSRR. Od 24 stycznia 1986 r. zaczął funkcjonować tu Punkt Uproszczonego Przekraczania Granicy Lipszczany - Grodno. Przekraczanie granicy odbywało się na podstawie przepustek. Następnie w latach 90. XX w. zostało utworzone przejście graniczne Lipszczany wyłącznie dla uproszczonego ruchu granicznego. Dopuszczony był ruch osobowy, na podstawie przepustek dla obywateli Polski i Białorusi. Po wejściu Polski do strefy Schengen i wprowadzeniu wiz, skończyła się i ta możliwość.

20 grudnia 2007 r. Rada Ministrów wyraża zgodę na zawarcie porozumienia z rządem Białorusi o utworzeniu niniejszego przejścia granicznego z przeznaczeniem dla międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego samochodami do 3,5 tony. Infrastruktura miała zostać wybudowana na terytorium Polski. Niestety, w 2009 roku, rząd - tłumacząc się kryzysem - tnie po takich wydatkach i skreśla z planów m.in. rozpoczęcie budowy przejścia granicznego w Lipszczanach k. Lipska.

Po dziesięciu latach temat znów powraca, oby tym razem z pomyślnością.

WYG

Źródła: Starostwo Powiatowe w Augustowie; Wrota Podlasia, Grodzieński Obwodowy Komitet Wykonawczy

Fot: Starostwo powiatowe  

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
07.03.2020 Kupno Sprzedaż
EUR 0.03% 4.4216 4.5110
USD 0.33% 3.9222 4.0014
GBP 0.32% 4.9055 5.0047
CHF 0.01% 4.1551 4.2391
Dodaj nowe ogoszenie