14.01.2023

Powiat Suwalski. Przetarg na przebudowę sieci dróg na terenie gmin Wiżajny, Rutka-Tartak, Raczki

Starostwo Powiatowe w Suwałkach ogłosiło przetarg na modernizację kilku odcinków dróg powiatowych.

Zamówienia podzielono na 3 części:

Część nr 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1092B Filipów – Przerośl – granica województwa w km 9+730 – 10+835”.

Część nr 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny – Ejszeryszki – Rutka Tartak w km 1+376 – 5+170; 5+170 – 9+170”.

Część nr 3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda – Kurianki w km 0+035 – 2+215”.

Termin składania ofert upływa 27 stycznia o godz. 10:00.

Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla poszczególnej części, Zamawiający będzie się kierował najniższą cena brutto wskazaną przez przystępującego do przetargu.

WYG

Na fot. fragment drogi Wiżajny - Ejszeryszki Rutka-Tartak przebudowanej w 2021 r.

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*