21.09.2023

Program Maluch+ Kolejne umowy podpisane, najwięcej pieniędzy trafi do Suwałk

W czwartek wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podpisał kolejne umowy z samorządami, które złożyły wnioski do programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+". 10 gmin - wśród nich m.in. Miasto Suwałki i Gmina Choroszcz - utworzy 311 nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych za ponad 12,5 mln zł. Ponad 13,3 mln zł otrzyma na funkcjonowanie miejsc, które już istnieją.

- Wszystkie wnioski, które wpłynęły do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego od samorządów i podmiotów niepublicznych, uzyskały naszą pozytywną opinię. Po akceptacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej mamy do podpisania 33 umowy z jst i 42 z pozostałymi podmiotami. Chcemy na terenie naszego województwa utworzyć 3 tysiące nowych miejsc opieki. Wnioskowana kwota dofinansowania to 176 mln zł - mówił na konferencji prasowej wojewoda podlaski.

Głównym celem nowej edycji programu Maluch+ była likwidacja "białych plam", czyli obszarów, na których obecnie nie działają żadne instytucje opieki nad maluchami. Dzięki wsparciu rządu liczba takich gmin w województwie podlaskim zmniejszy się z 78 do 64. Program, w odróżnieniu od poprzednich edycji, teraz ma charakter wieloletni.

Odpowiedź na potrzeby rodzin

Pod koniec sierpnia wojewoda podlaski podpisał pierwsze 12 umów z jednostkami samorządu terytorialnego. We wrześniu pracownicy PUW przygotowali 15 kolejnych. W czwartek (21.09) podpisy na umowach złożyli przedstawiciele 10 gmin. Wśród nich największe dofinansowanie - ponad 8,7 mln zł - otrzyma Miasto Suwałki.

- Chcemy  zabezpieczyć opiekę nad naszymi najmłodszymi mieszkańcami, żeby matki mogły wrócić na rynek pracy. Realizacja tej potrzeby byłaby na pewno utrudniona, gdybyśmy nie mieli rządowego programu "MALUCH+". Korzystamy z niego po raz kolejny. (...) Powstanie czwarty żłobek w mieście - na osiedlu Północ I na bazie budynku, który był kiedyś przedszkolem, a dziś działa tam poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Dostajemy ponad 5 mln zł na utworzenie 123 miejsc - mówił Czesław Renkiewicz - prezydent Suwałk.

Na terenie 4 gmin (spośród 10) nie funkcjonowały do tej pory żadne instytucje opieki nad dziećmi do lat trzech. Jedną z nich jest Brańsk, do którego trafi ponad 1,1 mln zł na utworzenie 16  miejsc i ich późniejsze funkcjonowanie.

- Miasto Brańsk boryka się z problemem depopulacji i ujemnego przyrostu naturalnego. Chcemy walczyć z tymi zjawiskami, tworząc warunki do zatrzymania w Brańsku młodych ludzi, młodych rodzin, które chcą u nas pracować i mieszkać. (...) Mam nadzieję, że nasz żłobek ruszy od września przyszłego roku - podkreślał Eugeniusz Koczewski - burmistrz Brańska.

Umowy w ramach programu "MALUCH+" podpisali także: burmistrz Gminy Suraż Henryk Łapiński, burmistrz Gminy Dąbrowa Białostocka Artur Gajlewicz, burmistrz Gminy Choroszcz Robert Wardziński, burmistrz Gminy Suchowola Michał Matyskiel, wójt Gminy Filipów Tomasz Rogowski, wójt Gminy Perlejewo Artur Wierzbicki, wójt Gminy Siemiatycze Edward Krasowski oraz wójt Gminy Nowe Piekuty Marek Kaczyński.

Trwa nabór ciągły do programu Maluch+

Wojewoda podlaski przypomniał, że trwa nabór ciągły do programu Maluch+.

- Program ma charakter otwarty, dlatego zachęcam samorządy, które do tej pory nie złożyły wniosku albo z tego zrezygnowały, aby jeszcze do niego przystąpiły za naszym pośrednictwem. Mam nadzieję, że rozważą to szczególnie te gminy, na terenie których nie ma jeszcze żłobków czy klubów dziecięcych - mówił wojewoda.

Wnioski można składać do końca 2025 r. lub do momentu wyczerpania środków lub osiągnięcia wskaźników.

 

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*