26.11.2022

Puńsk. Oficjalnie oddano do użytku aż trzy inwestycje [zdjęcia]

Chodzi wyremontowany plac przy Szkole Podstawowej im. Dariusa i Girenasa w Puńsku, przebudowany odcinek trasy Szołtany - Puńsk - Wojtokiemie i wyremontowaną drogę Wiłkopedzie-Widugiery.

W uroczystym otwarciu inwestycji, które odbyło się w piątek, 25 listopada uczestniczyli m.in. Wiesława Burnos, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Kazimierz Gwiazdowski, poseł na Sejm RP, starosta sejneński, Maciej Tomasz Lesiewicz, no i oczywiście uczniowie oraz nauczyciele.

Plac poświęcił proboszcz parafii Puńsk ksiądz Czesława Bagan.

Już od początku nowego roku szkolnego młodzież może już korzystać ze zmodernizowanego placu.

Zadanie obejmowało m.in. wykonanie/ustawienie:

- placu o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej;

- placu o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8;

- placu i chodnika o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm;

- odwodnienia;

- ławek parkowych;

- kwietnika.

Jak widać na zdjęciach, plac prezentuje się estetycznie. Młodzież może tu teraz odpoczywać i bawić się w dobrych warunkach.

–To dobry dzień dla powiatu sejneńskiego, dla gminy Puńsk i dla całego regionu. Otwieramy bardzo ważne inwestycje, do których powstania przyczynił się też samorząd województwa, dofinansowując m.in..przebudowę placu szkolnego kwotą prawie 300tys.zł - mówiła Wiesława Burnos. –Ważne są też te wyremontowane drogi i to jak dzięki tym inwestycjom zwiększy się poziom bezpieczeństwa mieszkańców - dodała.

Nowy plac przy szkole - z przeszkodami i z montażem finansowym

Jak informował starosta sejneński, Maciej Tomasz Plesiewicz, to miejsce nie było remontowane od 1977r., czyli od momentu zakończenia budowy Szkoły Podstawowej, ale już od początku tego roku szkolnego uczniowie puńskiej szkoły mają do dyspozycji estetyczny, bezpieczny i wygodny plac przyszkolny.

– Teraz jest tu naprawdę ładnie. Plac odwodniono, położono kostkę brukową, pojawiła się zieleń i ławki – mówił starosta.

Inwestycja miała być realizowana już w 2021 roku, ale oferty zbytnio przekraczały ówczesne możliwości finansowe gminy. Gmina otrzymała, w ub. roku na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego 130 tys. zł. Wnioskowała zaś o prawie 200 tys. zł. Radni powiatu sejneńskiego postanowili udzielić gminie pomocy finansowej na ten cel w kwocie 50.000 zł, bowiem jest to wspólny plac Szkoły Podstawowej ( będącej w gestii gminy) i Liceum Ogólnokształcącego ( w gestii powiatu). Resztę miała dołożyć gmina. 

Niestety, do przetargu stanęła tylko jedna firma, której oferta opiewała na 737.625,69 zł, podczas gdy gmina planowała przeznaczyć na ten cel nie więcej, jak 337.767, 91 zł. Różnica olbrzymia, niemal dwukrotnie przekraczająca szacowany przez Urząd koszt. Stąd też przetarg został unieważniony.

W tym roku zaplanowano wydać na ten cel 574 000 zł, licząc na wsparcie finansowe zarówno samorządu wojewódzkiego, jak i powiatowego. Samorząd województwa przyznał gminie 280 000 zł, a radni powiatu sejneńskiego dorzucili 100 tysięcy złotych.

W br. jedyną ofertę na rewitalizacje placu złożyło Przedsiębiorstwo Budowlano - Remontowe Complex z Suwałk. Opiewała na 736 770 zł brutto. Rękojmia na 6 lat.

Wójt gminy Witold Liszkowski zdecydował się zatem przyjąć ofertę Przedsiębiorstwa Budowlano - Remontowego Complex z Suwałk i dołożyć brakującą kwotę z budżetu gminy.

- Na przebudowę otrzymaliśmy 280 tys. zł z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, czyli od samorządu województwa, a 100 tys. zł dołożył też powiat sejneński, bo plac przy szkole podstawowej łączy się z Liceum Ogólnokształcącym z Litewskim Językiem Nauczania, który należy do starostwa –wyjaśniał podczas uroczystości wójt gminy Puńsk Witold Liszkowski.

Wójt gminy Puńsk Witold Liszkowski podkreśla, że wyremontowany plac szkolny posłuży całej społeczności gminnej.:- Chcemy, żeby było to miejsce odpoczynku nie tylko dla uczniów.  Tuż obok jest Dom Kultury Litewskiej.  Niedaleko prowadzone są warsztaty, m.in. tkackie. Nasze rękodzielniczki wykonują bardzo piękne prace. Dlatego latem będzie to także miejsce na wystawy zewnętrzne - dodaje Witold Liszkowski.

Drogi we wspólnej przebudowie

Otwarcie placu przyszkolnego połączono z oddaniem do użytku inwestycji drogowych: blisko pięciokilometrowej drogi gminnej Wiłkopedzie-Widugiery i blisko kilometrowego odcinka trasy powiatowej Szołtany - Puńsk - Wojtokiemie.

Koszt przebudowy drogi Wiłkopedzie-Widugiery to ponad 3,2 mln zł. Na tę inwestycję gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych prawie 2,8 mln zł.

Przetarg wygrała firma z Olity na Litwie, która inwestycję zrealizowała przed terminem.

Przebudowa tej drogi był o tyle ważna, że to łącznik pomiędzy drogami powiatowymi.

– Mamy tutaj teraz zamiast żwiru asfalt, jest naprawdę dużo bezpieczniej, dużo wygodniej, no i co tu dużo mówić porządnie to wygląda. Mieszkańcy cieszą się bardzo, a o to przecież nam samorządowcom chodzi – mówił wójt Liszkowski.

Również dzięki wsparciu rządowemu wyremontowano jeszcze latem br. prawie kilometr drogi powiatowej od Puńska do Trakiszek. Roboty kosztowały niespełna 1,4 mln zł. Powiat Sejneński otrzymał niecałe 700 tys. zł dofinansowania na tę inwestycje ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Radni gminy Puńsk podjęli uchwałę o dofinansowaniu prac z budżetu gminy w wysokości 337 000 zł.

Przypomnijmy, że trwa też przebudowa drogi powiatowej nr 1163B, Nr 1164B i Nr 2590B stanowiących jeden ciąg komunikacyjny o łącznej długości 11,2 km, W pierwszym etapie wykonane są prace na terenie gminy Puńsk na odcinkach przebiegających przez wsie: Pełele, Widugiery, Budę Zawidugierską i Sankury. Roboty na tym odcinku powinny zakończyć się w 2023 roku. Gmina Puńsk dokłada ze swego budżetu 266.500 zł do przebudowy powiatowego odcinka Sejwy -Widugiery-Sankury.

Radni przyznali ponadto powiatowi sejneńskiemu dotację w wysokości 15 tysięcy złotych przeznaczeniem na dofinansowanie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Puńsku, usytuowanego naprzeciwko Ośrodka Zdrowia oraz przedszkola. Przejście zostało już wykonane. Wójt będzie zabiegał o kolejne takie przejścia, m.in. na ulicy Mickiewicza.

Latem zmodernizowano ponadto nieco ponad dwukilometrowy odcinek przygranicznej  drogi Kompocie - Buraki. Najważniejszym  zadaniem wykonawcy było położenie tam nawierzchni betonowej szer. 3,5m na obciążenie ruchem KR1.  Inwestycję sfinansowano z Transgranicznego Programu Sąsiedztwa.

- Te wszystkie inwestycje, to kolejny przykład na dobrą współpracę pomiędzy samorządami różnego szczebla, ale też pomiędzy samorządem i rządem. Dzięki temu realizowanych jest wiele przedsięwzięć, które byłyby niemożliwe bez zewnętrznego wsparcia – podsumował uroczystość w Puńsku starosta sejneński Maciej Tomasz Plesiewicz.

Natomiast gmina Puńsk przymierza się już do modernizacji kolejnych dróg. W planie na 2023 rok są m.in.:

Przebudowa drogi Sankury - Burbiszki ( 1,3 km) - 3 mln zł. Jest to droga przygraniczna. Na jej modernizacje gminna Puńsk otrzymała dotacje z Polskiego Ładu programu PGR w wysokości 2. 850 000,00 zł. Przetarg na wyłonienie wykonawcy planowany jest na I kwartał 2023 roku.

 Przebudowę dróg gminnych nr 101675B Puńsk-Wołyńce, nr 101680B Oszkinie II, nr 101715B w m. Dziedziule – 4,9 mln zł.

Na ten cel Gmina Puńsk otrzymała dotację z drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 667 445,00 zł.

W oczekiwaniu na kolejne dotacje

Ponadto gmina złożyła do wojewody podlaskiego wnioski o dofinansowanie modernizacji ulicy Polnej w Puńsku ( położenie asfaltu) oraz drogi gminnej we wsi Wojtokiemie. Jeżeli wniosek zyska akceptację, to inwestycje zostaną zrealizowane w 2023 roku.

W planach są też modernizacje dróg m.in. w Szlinokiemiach, Poluńcach, Przystawańcach, Smolanach k. cmentarza. Dla odcinka drogi Przystawańce - Widugiery gotowa jest już decyzja środowiskowa.

- Czekamy na nowe ogłoszenia o naborze wniosków na dofinansowanie inwestycji drogowych - mówi wójt W.Liszkowski.

 

WYG

Źródła: podlaskie.eu: UG Puńsk

fot.: Krzysztof Bochenko/UMWP; UG Puńsk

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*