06.06.2023

Poznaliśmy chętnych do rozbudowy kolejnego odcinka DK65

Dwie oferty zostały złożone w przetargu na rozbudowę blisko 6 kilometrów drogi krajowej nr 65 na odcinku Olecko - Gąski. Najniższą cenę za rozbudowę tego odcinka zaproponowała firma Budimex - 74,3 mln zł, najwyższą - 74,4 mln zł, firma Unibep.

Ocena ofert

Złożone oferty zostaną teraz sprawdzone przez komisję przetargową. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena. Na realizację zadania wykonawca robót będzie miał 16 miesięcy.

Co zostanie wykonane?

Zakres zadania obejmie wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni o dopuszczalnym nacisku 11,5 t/oś i szerokości 8 m. W ramach inwestycji zostaną zlikwidowane nienormatywne łuki pionowe i poziome, rozbudowane będą trzy skrzyżowania. Powstanie chodnik o długości ponad 700 m, trzy przejścia dla pieszych oraz sześć zatok autobusowych. Przebudowane zostaną przepusty oraz obiekt mostowy.

Cel inwestycji

Głównym celem planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, warunków komunikacyjnych oraz dostosowanie parametrów drogi do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś. Poprawa geometrii drogi i jej równości przyczyni się do zwiększenia komfortu jazdy podróżujących. Na poprawę bezpieczeństwa wpłynie rozbudowa skrzyżowań zwykłych do skrzyżowań skanalizowanych wraz z budową oświetlenia oraz budową dodatkowych pasów ruchu do skrętu w lewo na wlotach drogi krajowej. Przejścia dla pieszych wraz z budowanymi chodnikami przy skrzyżowaniach umożliwią bezpieczne korzystanie przez pieszych z zatok autobusowych i komunikacji publicznej.

Rozbudowują DK65

Rozbudowa odcinka Olecko - Gąski, to część działań na DK65 w województwie warmińsko-mazurskim, jakie GDDKiA prowadzi w celu poprawy warunków jazdy i bezpieczeństwa na tej drodze.

Do tej pory wybudowano obwodnice Gołdapi, Olecka i Ełku oraz rozbudowano odcinek Gołdap - Kowale Oleckie.

W kwietniu tego roku zakończono rozbudowę odcinka DK65 w Ełku, obejmującego ulice Przemysłową i Grajewską.

Do końca sierpnia bieżącego roku potrwają prace nad rozbudową odcinka od drogowego przejścia granicznego Gołdap do początku obwodnicy Gołdapi.

W maju tego roku podpisan umowę na projekt i budowę obwodnicy Gąsek (realizowanej w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic) oraz wybrano wykonawcę rozbudowy odcinka Kowale Oleckie - Olecko.

Na etapie przetargów znajdują się jeszcze rozbudowy dwóch odcinków: Gąski - Ełk i Nowa Wieś Ełcka - granica województwa. Po zrealizowaniu tych wszystkich prac poprawione zostaną warunki i bezpieczeństwo ruchu na całym odcinku DK65 w województwie warmińsko-mazurskim.

Źródło i fot: GDDKiA

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*