17.09.2023

Gmina Sejny bez dotacji na drogę pogranicza polsko - litewskiego

W opublikowanym w piątek przez Kancelarię Premiera wykazie inwestycji, które otrzymały wysokie dofinansowanie z programu Polski Ład z części dla PGR’ znalazła się bardzo potrzeba dla mieszkańców droga Klejwy - Michnowie. Gmina otrzyma na nią prawie 2 mln złotych.

Inwestycja była już planowana wcześniej, ale samorząd nie pozyskał pieniędzy na ten cel.

Po raz kolejny nie uwzględniono natomiast odcinka drogi Burbiszki - granica z Litwą.

Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, wiadomo bowiem, że nie wszystkie wnioski samorządów mogą zostać uwzględnione, gdyby nie fakt, że ten odcinek drogi przygranicznej od kilku lat znajduje się w międzyrządowym (Polska –Litwa) porozumieniu dotyczącej skoordynowanej poprawy stanu transgranicznych lokalnych dróg na polsko - litewskim pograniczu.

Wniosek gminy Sejny dotyczył niespełna 2 – kilometrowego przygranicznego odcinka drogi Burbiszki - granica z Litwą ( Galiniai), stanowiącego część ciągu drogowego Sankury ( gm. Puńsk) – Burbiszki ( gm. Sejny) - granica państwa ( Galiniai,Litwa), przebiegającego przez teren dwóch gmin: Puńska (1,3 km) i Sejn (1,8 km).

Gmina Sejny, wraz z gminą Puńsk, złożyły już wcześniej wniosek na jej modernizację swoich odcinków do programu Polski Ład, bo z niego można uzyskać nawet 98 procentowe dofinansowanie. Wójt gminy Puńsk otrzymał wsparcie finansowe i już buduje swój odcinek. Ma być gotowy do 31 października 2023 roku.

Wójt gminy Sejny nie otrzymał pieniędzy w poprzednim rozdaniu dofinansowania na odcinek biegnący przez teren gminy. Starał się zatem ponownie o pieniądze na brakujący odcinek w jego gminie. Tym razem miał nadzieję, że pieniądze otrzyma. Nie otrzymał.

Drogowa luka

Tymczasem jedną z dróg po stronie litewskiej ma być modernizowana krajowa droga regionalna nr 2511 Lazdijai–Galiniai - to odcinek o długości prawie 9 km od Łoździej do granicy litewsko-polskiej w gminie Sejny, a dalej biegnie od Burbiszek do Sankur w gminie Puńsk. Wygląda na to, że, że Łoździeje i Puńsk zbudują swoje odcinki, a gmina Sejny - ze względu na brak środków – nie, lub z opóźnieniem.  Powstanie prawie dwukilometrowa drogowa luka.

Pod koniec maja br. w Mariampolu na Litwie odbyło się kolejne posiedzenie grupy roboczej do spraw połączeń drogowych pomiędzy Polską a Litwą. W spotkaniu uczestniczył m.in.: wiceminister infrastruktury Rafał Weber, wiceminister transportu i komunikacji Litwy Julius Skačkauskas, dyrektor Departamentu Dróg Publicznych Jarosław Waszkiewicz, przedstawiciel Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego, Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Krzysztof Nahajewski oraz samorządowcy z terenu powiatu sejneńskiego oraz suwalskiego: Starosta Sejneński Maciej Tomasz Plesiewicz, Zastępca Wójta Gminy Puńsk Jan Wojczulis, Wójt Gminy Sejny Dariusz Łostowski, Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach Jarosław Polens. 

Wiceministrowie Litwy i Polski rozmawiali także o poprawie regionalnych dróg granicznych.

- Wspólnie wspieramy rozwój przygranicznej infrastruktury i transgranicznych połączeń transportowych. Tworzymy dobrosąsiedzkie relacje naszych państw, o tak bogatej wspólnej historii. Efekty już widać. Po stronie polskiej priorytetem jest połączenie Sankury – Burbiszki ( gm.Puńsk) Dzięki wsparciu rządowemu oraz zaangażowaniu samorządów większość tego odcinka zostanie ukończona w tym roku – powiedział wiceszef resortu infrastruktury.

O brakującym odcinku na terenie gminy Sejny wiceminister nie wspomniał.

Po stronie litewskiej

Natomiast jedną z modernizowanych dróg po stronie litewskiej ma być krajowa droga regionalna nr 2511 Lazdijai–Galiniai - to odcinek o długości prawie 9 km od Łoździej do granicy litewsko-polskiej w gminie Sejny, a dalej biegnie od Burbiszek do Sankur w gminie Puńsk.  Prace powinny rozpocząć się w 2024 roku. Po zakończaniu modernizacji dróg po obu stronach granicy poprawią się warunki podróżowania w celach gospodarczych i turystycznych. Tyle tylko, że nie wiadomo czy i kiedy pieniądze otrzyma gmina Sejny.

Poza tym, aby osiągnąć do 2024 r. w cel poprawy i rozbudowy infrastruktury drogowej obszarów przygranicznych Litwy i Polski planuje się po stronie litewskiej remont około 13 km granicznych odcinków dróg o znaczeniu państwowym w rejonach Lazdijai i Kalvarija: wojewódzkiej nr 2654 Senoji Radiškė–Naujieji Alksnėnai do granicy z Polską ( gm.Puńsk) w rejonie Kalvarija i drogi krajowej nr 135 Lazdijai–Akmeniai rozciągającej się od 9,0 km do granicy z Polską w rejonie łoździejskim – to jedna z litewskich dróg krajowych, o długości 9,009 km. Łączy Łoździeje z granicą polsko-litewską w pobliżu miejscowości Akmeniai, skąd przedłużenie szlaku stanowi droga krajowa nr 16 w kierunku Augustowa.

W planach jest także modernizacja drogi nr 2505 Leipalingis – Kapčiamiestis – Kauknoris (18,1–28,1 km). Projekt ma być gotowy w przyszłym roku, prace przebudowy planowane są na lata 2024-2026.

Do Kopcowa po polskiej stronie nie ma nawet wniosku.

Tymczasem w połowie sierpnia br. rozpoczęły się już prace remontowe na niewielki na razie odcinku drogi Lazdijai-Akmeniai, położonym około 700 metrów od miasta Łoździeje.

Podczas oględzin stwierdzono, że w niektórych miejscach występuje bardzo zużyta i cienka warstwa starego asfaltu. To właśnie takie miejsca są najbardziej narażone na opady atmosferyczne czy śnieg, kiedy niespodziewanie pojawiają się odkształcenia, dziury czy pęknięcia.

Aby tego uniknąć, na odcinku położona zostanie nowa warstwa ciągłego asfaltu. Obecnie utrzymana jest jedna strona jezdni – ruch kieruje już sygnalizacja świetlna, a samochody poruszają się nieutrzymaną stroną jezdni. Drugą stroną drogi zajmiemy się później.

Wspomniane drogi, którymi można przekroczyć granicę litewsko-polską, są w złym stanie, wąskie i często niebezpieczne, zwłaszcza po zmroku lub zimą. W ramach prac konserwacyjnych na tych drogach zmieniona zostanie nawierzchnia jezdni oraz wprowadzone zostaną środki bezpieczeństwa ruchu. Poprawi to warunki ruchu zarówno dla transportu tranzytowego, jak i lokalnego oraz zapewni bezpieczniejszą i wygodniejszą komunikację między obydwoma krajami.

-Drogi graniczne i przejścia graniczne są jak wizytówka naszego kraju. Sytuacja na granicy litewsko-polskiej jest naprawdę zła, dlatego konsultowaliśmy się z Polską i przywiązywaliśmy dużą wagę do jak najszybszego przygotowania projektów poprawy dróg przez Dyrekcję ds. Pojazdów Samochodowych Litwy, na co przeznaczono środki finansowe – mówi minister łączności Marius Skuodis.

 

 WYG

 

 

fot: Wikipedia

 

 

 

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*