15.09.2023

Prezydenci Polski i Litwy o Via i Rail Baltice, przesmyku suwalskim i obronności

W środę i czwartek w Krynicy przebywał prezydent Republiki Litewskiej Gitanas Nausėda. Brał udział w Forum Bezpieczeństwa i Gospodarki, odbył także spotkanie dwustronne spotkanie z prezydentem RP Andrzejem Dudą.

Oto, co powiedzieli obaj prezydenci:

Prezydent Litwy: Bramy do Europy

Prezydent Litwy zwrócił szczególną uwagę na niezwykle ważną współpracę Litwy i Polski w obszarach energetyki i transportu, która znacząco zwiększyła łączność między krajami.

Szef Republiki Litewskiej wspomniał o otwartym w zeszłym roku wspólnym gazociągu, co wyraźnie pokazało, że Litwa i Polska mają priorytet w pomaganiu sobie i innym w uwolnieniu się od rosyjskich surowców energetycznych, a także o już wybudowanym połączeniu elektroenergetycznym między Litwą a Litwą Polski, co umożliwiło Litwie, Łotwie i Estonii wspólne zaplanowanie synchronizacji z Europą kontynentalną.

- My na Litwie także widzimy i doceniamy wielkie osiągnięcie Polski w budowie autostrady Via Baltica, która dla wielu Litwinów stała się już bramą do Europy. Jeszcze większe nadzieje wiążemy z projektem Rail Baltica, który stworzy połączenie kolejowe pomiędzy Państwami Bałtyckimi a Polską i całą UE, a także pomoże wzmocnić oś transportową Północ-Południe, a wreszcie – zapewni mobilność wojskową sojusznikom z NATO – powiedział Prezydent.

- Nie mniej ważne jest wzmocnienie naszej współpracy regionalnej i, korzystając z Inicjatywy Trójmorza, zjednoczenie państw położonych pomiędzy Morzem Bałtyckim, Czarnym i Adriatykiem. W przyszłym roku będziemy mogli o tym porozmawiać na spotkaniu przywódców Inicjatywy Trójmorza w Wilnie – powiedział Prezydent Litwy.

Co prawda zarówno  zarówno Via, jak i Rail Baltica są wciąż w budowie, to przez nasz region mknie coraz więcej aut ciężarowych oraz pociągów towarowych. Na razie, co widać szczególnie na trasie Trakiszki - Suwałki, wzmocniono torowiska, podsypując tory tłuczniem  z kamienia, umacniając skarpy.

Z Litwy na Zachód przez Trakiszki - Suwałki

Litwa, poszerzając geografię szlaków intermodalnych i realizując projekty dywersyfikacji ładunków na zachód, kontynuuje towarowe przewozy intermodalne z Kowna do Duisburga, a także przewozy testowe „Bursztynowym pociągiem” łączącym kraje bałtyckie – Litwę, Łotwę i Estonię. Pomyślnie uruchomiono pociąg kontenerowy na trasie Kowno–Sławkowo. Pociąg ten dwa razy w tygodniu przewozi towary w kontenerach z Litwy na południe Polski, a stamtąd do Niemiec, Włoch, Słowenii i portu w Gdańsku.

Uruchomiono nie tylko nowe szlaki przewozów towarowych, ale i pasażerskie połączenie Wilno-Warszawa-Kraków ( przez Suwałki).

Ponadto, według danych litewskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów ACEA, ostatnio popyt na nowe ciężarówki i wzrost liczby rejestracji na Litwie był jednym z najszybszych w Europie – w pierwszej połowie tego roku przybyło 6073 nowych ciężarówek ( powyżej 16 ton masy brutto) zarejestrowano na Litwie, co stanowi 52 proc. więcej niż w analogicznym półroczu ubiegłego roku (4006). One też jadą przez nasz region.

- Zaktualizowana strategia obejmuje ponad 50 inicjatyw i projektów. Zaplanowane działania będziemy realizować w dwóch etapach: krótkim – do 2027 r. i długim – do lat 40. XXI wieku. W najbliższej perspektywie planujemy dokończenie projektu elektryfikacji Wilna-Kłajpedy, zakup nowych elektrycznych pociągów pasażerskich i lokomotyw towarowych, będziemy kontynuować rozwój biznesu w kierunkach Europy Północnej i Zachodniej, poprawimy jakość usług, będziemy wdrożymy inicjatywy zwiększające efektywność operacyjną - zauważył 14 września br. Prezes LTG Litwa Egidijus Lazauskas

Prace elektryfikacyjne na odcinku kolejowym Wilno-Kłajpeda są już w połowie zakończone.

Prezydent Polski o gospodarczych relacjach polsko-litewskich

Andrzej Duda powiedział m.in.:

- Dzisiaj, kiedy patrzymy na nasz region, patrzymy właśnie na kwestie jego bezpieczeństwa. Bez wątpienia współpraca polsko–litewska ma znaczenie kluczowe. Kiedy patrzymy również na rysujące się potencjalne zagrożenia, wiemy znakomicie, że nie kto inny, tylko właśnie my, Polska i Litwa, nasze oba państwa mają granice z Rosją w obszarze okręgu kaliningradzkiego. Mamy również – każde z naszych państw – granicę z Białorusią. I mamy wreszcie tę granicę, która jest dzisiaj absolutnie sensytywnym i niezwykłym, strategicznym obserwowanym w całej Europie miejscem, a mianowicie przesmyk suwalski. Czyli ten odcinek granicy polsko - litewskiej pomiędzy Białorusią a okręgiem kaliningradzkim.

To dlatego właśnie nasza współpraca tutaj i nasza współpraca z partnerami z Sojuszu Północnoatlantyckiego, ze Stanami Zjednoczonymi, z Republiką Federalną Niemiec, jako państwem ramowym odpowiedzialnym za obecność sił Sojuszu Północnoatlantyckiego na Litwie, ma tak istotne znaczenie. Ale przede wszystkim nasza współpraca dwustronna.

Dlatego jestem tak wdzięczny Panu Prezydentowi za obecność, jak również za te ostatnie lata, w szczególności naszego wspólnego działania prezydenckiego w interesie Rzeczypospolitej polskiej, w interesie Litwy i we wspólnym wreszcie interesie bezpieczeństwa wszystkich naszych państw.

Jak również nasze współdziałanie wobec będącego nie tak dawno, a przeprowadzonego przez Pana Prezydenta jako współgospodarza szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie, który miał miejsce w lipcu, jak Państwo pamiętają. A dzisiaj wdrażanie ustaleń tego szczytu to jest to, co realizujemy wspólnie.

 Ale my oczywiście z Panem Prezydentem wykorzystujemy tę okazję tutaj w Krynicy do tego, by rozmawiać także o tych kwestiach, które dotyczą nas dosłownie w przestrzeni polsko - litewskiej, o inwestycjach, które są realizowane, a które maja nas łączyć, które mają także znaczenie z punktu widzenia naszej współpracy w ramach Trójmorza. Myślę tutaj o Via Carpatii, której budowa w Polsce trwa. Mówiliśmy przed momentem o Rail Baltice, o Via Baltice, mówiliśmy i mówimy o interkonektorze gazowym, który otworzyliśmy z Panem Prezydentem przed rokiem. No, ale mówimy oczywiście również o synchronizacji energetycznej w zakresie energii elektrycznej.

To są dzisiaj ważne tematy infrastrukturalne, które nas elektryzują i nad którymi z Panem Prezydentem pracujemy, a z drugiej strony patronujemy także tym działaniom naszych rządów, które zmierzają w kierunku ich realizacji.

WYG

Źródła i fot: Kancelarie Prezydentów Polski i Litwy (zdjęcia Kancelarii Prezydenta Republiki Litewskiej/ Robertas Dačkus)

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*