01.12.2014

Zmiana Prezydium Rady, kosmetyka w Zarządzie Powiatu Suwalskiego

Wybrani 16 listopada radni V kadencji samorządu Powiatu Suwalskiego złożyli ślubowanie. Z 15 radnych, 14 zakończyło ślubowanie słowami: Tak mi dopomóż Bóg. Nowym przewodniczącym rady został Grzegorz Mackiewicz, mieszkaniec gminy Suwałki, sekretarz UG w Płaskiej. Nowym-starym starostą jest Szczepan Ołdakowski.

W głosowaniu kandydatury G. Mackiewicza na przewodniczącego i Sz. Ołdakowskiego na starostę poparli wszyscy radni. Nowymi wiceprzewodniczącymi rady zostali Marek Dziadkowski (15 głosów) i Andrzej Chlebus (13 za – 2 przeciw – 0 wstrzymujących się).

Wicestarostą, na trzecią kadencję, jednogłośnie został wybrany Witold Kowalewski, a członkiem Zarządu Powiatu Sławomir Małachowski, który przez trzy kadencje pełnił funkcję przewodniczącego rady, a zasiada w niej piątą kadencję. Drugim radnym sprawującym mandat nieprzerwanie (od chwili powołania powiatu (9.11.1998) do dziś) jest Andrzej Chlebus. Obaj odznaczeni zostali medalmi Starosty Suwalskiego, do których „kwiatkiem” był certyfikat Mennicy Państwowej..    

Radni wybrali też pięcioosobową Komisję Rewizyjną (przewodniczący – Stanisław Szwengier) oraz komisje stałe: finansową (siedem osób w składzie - przew. Zbigniew Mackiewicz), polityki społecznej (siedem osób – przew. Zbigniew Kleszczewski) oraz promocji i rozwoju powiatu (sześć osób – przew. Artur Łuniewski).

Druga sesja Rady Powiatu Suwalskiego odbędzie się 18 grudnia o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach.   

Oto (na zdjęciu) skład Rady Powiatu Suwalskiego na kadencję 2014-2018 (w nawiasach w kolejności liczba głosów jakie otrzymali radni oraz liczba kadencji (z rozpoczętą 1.12.2014) w radzie: Witold Kowalewski (930 – 4); Zbigniew Mackiewicz (535 – 2), Rafał Konrad Bukowski (486 – 1), Andrzej Chlebus (481 – 5), Marek Dziadkowski (429 – 2), Sławomir Małachowski (404 – 5), Szczepan Ołdakowski (361 – 4), Artur Łuniewski (347 – 2), Grzegorz Mackiewicz (345 – 1), Zbigniew Kleszczewski (324 – 4), Stanisław Szwengier (281 – 4), Stefan Biłda (280 – 4), Anna Danuta Truchan (237 – 3), Marian Burzyński (228 – 2), Irena Gryszkiewicz (223 – 1).  

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*