21.10.2015

Zdyscyplinowany, uczciwy, bezpartyjny. Marian Pogoda do wyborców

Urodziłem się 19 maja 1961 roku w Suwałkach. Jestem żonaty mam troje dzieci, byłem komendantem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej przygotowując go do wejścia w struktury Unii Europejskiej i strefy Schengen. Ukończyłem wydział prawa na Uniwersytecie w Białymstoku, pomyślnie zdałem aplikacje prokuratorską. Moje pasje to historia, wędkarstwo, turystyka, kajakarstwo, tenis, nurkowanie, narciarstwo.

Jestem laureatem nagrody Przyjaznego Brzegu wręczonej na targach Wiatr i Woda w Warszawie. Współpracuję ze Związkiem Sybiraków, Stowarzyszeniem Rodzin Katyńskich, Kombatantami 27 Dywizji Żołnierzy AK. Jestem honorowym członkiem Augustowskiego Towarzystwa Kajakowego.

1. Za namową przyjaciół zdecydowałem się kandydować na senatora RP. Nosząc mundur 30 lat służyłem regionowi i społeczeństwu Podlasia. Jestem aktywny społecznie i zawodowo. Znam problemy ziemi łomżyńsko-suwalskiej. Sądzę, że mój bagaż doświadczeń życiowych dobrze wykorzystam w pracy parlamentarnej.

2. Główne założenie programowe to dynamiczny rozwój kulejącej w regionie infrastruktury, czyli rozwój dróg, kolei, szerokopasmowego internetu, całkowite pokrycie zasięgiem telefonii komórkowej, unowocześnienie linii energetycznej, pomoc oświacie i edukacji. Promocja turystyczna walorów regionu.

3. Sądzę, że najlepszym wyjściem byłoby stworzenie pomostu między strukturami samorządowymi w regionie i okręgu, a władzami centralnymi. Organizował bym cykliczne otwarte spotkania z samorządowcami z okręgu, na których zapoznałbym się z problemami małych ojczyzn.
4. Propozycja wyjazdowej sesji Senatu na Podlasiu i zapoznanie parlamentarzystów z problemami regionu.

5. Ponad 30 letnia służba w mundurze nauczyła mnie dyscypliny, uczciwości, konsekwencji w działaniu oraz współdziałaniu w zespole.

6. Uważam, że Senat jest potrzebny, ale nie w takiej formie jak obecnie. Powinien być odpolityczniony, odpartyjniony jak w I Rzeczypospolitej.

Marian Pogoda

(materiał wyborczy)

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*