05.01.2019

Będą lepsze drogi na Mazurach. Szybciej do Olecka i Gołdapi, ekspresowo z Ełku do Mrągowa

Jesienią przetarg, a w 2020 roku budowa drogi nr 65 od granicy woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego przez Ełk do Olecka i Gołdapi. Nieco później pojedziemy ekspresowo na odcinku Ełk - Orzysz - Mrągowo

Zmodernizowane będą m.in. odcinki od granicy województwa warmińsko – mazurskiego z podlaskim, przez Nową Wieś Ełcką, Ełk, Gąski, Olecko i Kowale Oleckie aż do Gołdapi.

Droga 65 jest bardzo ważna dla mieszkańców tej części regionu. Przenosi bowiem ruch z północy, z Gołdapi do Ełku, prowadzi także do drogi ekspresowej S61. Ponadto tą trasą jedzie się do Białegostoku. Obie te inwestycje mają zapewnić mieszkańcom subregionu EGO, przedsiębiorcom z kraju i z zagranicy, turystom dobre połączenie z przyszłymi trasami ekspresowymi, w tym z via Balticą i via Carpatią.

Jednym z celów modernizacji tych odcinków dróg jest także ich dostosowanie do parametrów pozwalających na poruszanie się po nich pojazdów o dopuszczalnym nacisku osi napędowej do 11,5 t., co ma zapobiegać niszczeniu dróg przez pojazdy ciężarowe i jest zgodne z aktualnymi wymogami Unii Europejskiej.  

Natomiast powiatowy Ełk stanie się ważnym węzłem komunikacyjnym. Natomiast po zrealizowaniu rai Balticy, także dużym węzłem kolejowym, z logistyką.

Jak informowali w Ełku przedstawiciele resortu infrastruktury, kończą się konsultacje społeczne i prace projektowe przebudowy drogi krajowej nr 65 z Gołdapi do Olecka, Ełku i granicy z woj. Podlaskim ( Prostki). Jesienią br. zostaną ogłoszone pierwsze przetargi, a budowa ma ruszyć w 2020 roku. Koszt inwestycji to ok.400 mln złotych. Jeszcze przed dwoma laty szacowano roboty na 350 mln zł.

Wzdłuż drogi w okolicach Ełku powstanie około 30 km nowych tras pieszo-rowerowych. Oprócz odcinka Ełk - Nowa Wieś Ełcka, ścieżki będą również między Prostkami a Grajewem, a także na trasie Ełk - Straduny.

 Powstanie też obwodnica Gąsek. Jej budowa ruszy najprawdopodobniej dopiero po 2021 roku.

Inwestycja została podzielona na 7 etapów.

Lista odcinków skierowanych do realizacji w województwie warmińsko-mazurskim:

  • Przebudowa dk nr 65 w Ełku ul. Przemysłowa, ul. Grajewska (długość odcinka: 5,1 km);

  • Rozbudowa dk nr 65 odc. drogowe przejście graniczne Gołdap – początek obwodnicy Gołdapi (długość odcinka:  1,67 km,);

  • Rozbudowa dk nr 65 odc. Kowale Oleckie - początek obwodnicy Olecka (długość odcinka: 10,95 km,);

  • Rozbudowa dk nr 65 na odc. Olecko – Gąski (długość odcinka: 7,1 km,);

  •  Rozbudowa dk nr 65 na odc. Ełk – Nowa Wieś Ełcka (długość odcinka: 3,5 km,)

  • Rozbudowa dk nr 65 na odc. Gąski – Ełk (długość odcinka: 15,5 km,)

  • Rozbudowa dk nr 65 na odc. Nowa Wieś Ełcka – granica województwa (długość odcinka: 15,2 km,)

 

Ełk - Orzysz -Mrągowo

Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej znajduje się też kolejny odcinek drogi S16. W 2017 r. podpisana została umowa na dokumentację projektową dla S16 Mrągowo – Orzysz – Ełk, obejmującą budowę ok. 74 km drogi ekspresowej S16.

Obejmuje ona aktualizację Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego i wykonanie Koncepcji Programowej dla ok. 80 km drogi ekspresowej.  Termin wykonania zadania to 37 m-cy, koszt – 12,9 mln zł. Dokumentacja będzie gotowa do realizacji w 2021 r. W trakcie przygotowania znajduje się także dokumentacja projektowa dla S5 Ornowo – Wirwajdy o dł. 5,6 km. Koszt wykonania dokumentacji to 2,4 mln zł, termin realizacji 36 m-cy.

Długa batalia - 41 wariantów

Drodze nr 16 nadano kategorię ekspresowej dopiero rozporządzeniem z 13 października 2015 r. Przesuniecie jej do wyższej kategorii wiązało się dodatkowo z koniecznością dostosowania wcześniej opracowanej dokumentacji analiz tak by były odpowiednie do drogi klasy S.

Batalia o modernizację tej drogi przypomina trochę tę z obwodnicą Augustowa przez dolinę Rospudy. Praktycznie jest jeszcze bardziej skomplikowana z powodu cennych przyrodniczo obszarów, w tym licznej ilość jezior. W innych miejscach korekta trasy o 100 - 200 metrów pozwala rozwiązać niejednokrotnie problemy społeczny, ale w przypadku budowy drogi przez Mazury, zmiana przebiegu drogi nie jest łatwa ze względu na umiejscowienie jezior.

Procedura wyboru wariantu przebiegu drogi krajowej nr 16 na odcinku Mrągowo - Orzysz - Ełk została wszczęta jeszcze w 2008 roku. Analizowano wówczas 16 wariantów i od marca do sierpnia 2008 roku wykonano dla nich inwentaryzację przyrodniczą, która wykazała brak możliwości wyboru wariantu bezkolizyjnego pod względem ochrony najcenniejszych elementów przyrodniczych.

W 2009 r. przeprowadzono analizę nowych, wcześniej nierozpatrywanych wariantów oraz wykonano korektę wariantów z 2008 r. Wykonawca opracowania zaproponował do analizy kolejne 25 odcinków, co łącznie dało 41 wariantowych odcinków nowego przebiegu drogi krajowej nr 16 na odcinku Sorkwity - Mrągowo – Orzysz - Ełk.

Problem w tym, że każdy z wariantów został oprotestowany.

Dla wszystkich wariantów wykonano inwentaryzację przyrodniczą, której celem było wykazanie istnienia lub braku chronionych siedlisk i stanowisk roślin chronionych oraz określenie zagrożeń, jakie może spowodować budowa drogi w rejonie objętym ochroną w ramach sieci Natura 2000.

W czasie trwającej dwa sezony inwentaryzacji przyrodniczej analizami objęto wszystkie zaproponowane warianty przebiegu drogi S16, łączące Sorkwity i Ełk. Analizowane przebiegi, które można pogrupować w kilka zbiorczych korytarzy, oddalone są od siebie w kierunku północ-południe maksymalnie o ok. 20 km.

Obecnie, w ramach nowego zamówienia, wykonawca ma zaktualizować materiały do decyzji środowiskowej obejmujące m.in. inwentaryzację przyrodniczą, ponowną analizę akustyczną i ocenę uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do zadań wykonawcy dokumentacji będzie też należało uzyskanie decyzji środowiskowej dla tej inwestycji oraz opracowanie rozwiązań drogowych i mostowych umożliwiających ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie „projektuj i buduj”.

Kiedy rozpocznie się budowa, na razie trudno wyrokować. Latem 2018 roku resort infrastruktury zakładał, że dopiero w latach 2022- 2025.

W 2023 roku ekspresowo na odcinku Mrągowo - Borki Wielkie.

Minister Infrastruktury podpisał jesienią 2018 roku aneks do Programu Inwestycji dla budowy drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61) na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo. Konieczność podpisania aneksu wynikła ze zwiększenia szacunkowego kosztu inwestycji o 120 mln zł. Spowodowane to zostało zmianą klasy drogi z GP na S (droga ekspresowa), trudnymi warunkami gruntowo-wodnymi, budową systemu zarządzania ruchem oraz budową pary MOP-ów i obwodu utrzymania drogowego.

Dzięki zatwierdzeniu zwiększenia limitu środków do kwoty 687,330 mln zł, możliwe było ogłoszenie we wrześniu 2018 roku przetargu na projekt i budowę na budowę drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie – Mrągowo wraz z obwodnicą Mrągowa w ciągu DK59. Przewiduje się, że latem 2019 roku drogowcy podpiszą umowę z wykonawcą. Rozpoczęcie robót budowlanych przewidywane jest na grudzień 2020, zakończenie w marcu 2023.

Nowa droga będzie miała długość 17,1 km – 13,1 km w ciągu S16 oraz 4 km w ciągu dk 59 (obwodnica Mrągowa). Przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, natomiast na przebiegu obwodnicy Mrągowa w ciągu dk 59 będzie to droga o przekroju w większości jednojezdniowym (1x2). Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy jedynie poprzez węzły drogowe: Sorkwity, Bagienice i Mrągowo.

Inwestycja będzie kolejnym etapem rozbudowy drogi ekspresowej S16. Szesnastka to główny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur w układzie równoleżnikowym. Ma znaczenie międzynarodowe, krajowe i regionalne. Jest to najkrótsza trasa tranzytowa między Berlinem a Państwami Bałtyckimi oraz główna regionalna droga ze wschodu na zachód, łącząca najważniejsze ośrodki regionalne (Suwałki, Augustów, Ełk, Mrągowo, Olsztyn, Iława, Ostróda), z trasami układu południkowego. Ponadto droga krajowa nr 16 stanowi kanał ważnych strumieni ruchu turystycznego, szczególnie z Niemiec, jako kręgosłup do którego podłączone są lokalne drogi biegnące w osi północ - południe.

 

WYG

Źródło i Fot: GDDKiA;MI

 

 

 

 

udostępnij na fabebook
30.03.2019, 14:52:02

rrr

Tiry na tory .stop dla tranzytu przez Mazury !!

08.01.2019, 20:12:57

Pan

Pewnie ta droga się nie doczeka remontu. Lepiej stawiać ograniczenia niż wyremontować.

08.01.2019, 17:20:12

Bbb

Droga Suwałki - Filipów ma być w całości remontowana wraz z budową ścieżki rowerowej oraz obwodnicy Filipowa. Co do dalszego odcinka to nie wiem

05.01.2019, 23:57:43

Kierowca

A czy są jakies plany na drogę Suwałki-Filipów-Kowale Oleckie? Ta droga jest zdecydowanie w gorszym stanie niż wyżej wymieniona trasa. Pozdrawiam

Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
06.26.2019 Kupno Sprzedaż
EUR 0.03% 4.2115 4.2965
USD 0.55% 3.6988 3.7736
GBP 0.23% 4.7040 4.7990
CHF 0.14% 3.7940 3.8706
25.06.2019

Obsługa baru

25.06.2019

Sprzątanie

Dodaj nowe ogoszenie