01.04.2019

Brama-2019. Ćwiczenie Akademii Sztuki Wojennej w przesmyku suwalskim

We wtorek, 2 kwietnia w naszym województwie ćwiczenie dowódczo-sztabowe pod kryptonimem BRAMA 2019. Studentom Akademii Sztuki Wojennej swoich obiektów użyczy 14 Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach.

Organizatorem ćwiczenia jest Akademii Sztuki Wojennej. 26 marca studenci Wydziału Wojskowego rozpoczęli trzytygodniowe ćwiczenie studyjne, w którym wcielając się w rolę oficerów sztabu na stanowiskach dowodzenia szczebla taktycznego będą planować działania bojowe.

W pierwszym i trzecim tygodniu - I i III etapie szkolenie prowadzone jest w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii Sztuki Wojennej. Centrum to jest instytucją zajmującą się organizacją ćwiczeń wspomaganych komputerowo (Computer Assisted Exercise - CAX) oraz wdrażaniem i wykorzystaniem systemów symulacyjnych w wielu dziedzinach działalności militarnej. 

Ćwiczenie opiera się na systemie JTSL System symulacyjny działań połączonych JTLS (Joint Theater Level Simulation) jest interaktywnym systemem symulacyjnym, modelującym działania wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej, a także sił specjalnych. Odzwierciedla kluczowe aspekty wojny z uwzględnieniem ogniw pozamilitarnych.

System ten jest przeznaczony do analizy, projektowania i oceny planów działania, oceny alternatywnych rozwiązań, oraz analizy struktur jednostek bojowych z uwzględnieniem systemów walki. W CSiKGW wykorzystywany jest do prowadzenia ćwiczeń wspomaganych komputerowo, poprzez wykorzystanie modeli działań bojowych do stworzenia w środowisku komputerowym środowiska operacyjnego dla elementów decyzyjnych podobnego, z jakim mogą się one spotkać na polu walki.

W II etapie, obejmującym bieżący tydzień studenci będą stacjonować w 14 Suwalskim Dywizjonie Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach. Rejon przesmyku suwalskiego jest bardzo ważny operacyjnie i strategicznie ze względu na fakt, że łączy państwa bałtyckie z pozostałymi członkami NATO. Głównym celem ćwiczenia w tym etapie jest zweryfikowanie przyjętych założeń z terenem. W tym celu będą prowadzone rekonesanse, w tym powietrzne regionu. 

W trakcie ćwiczenie będą poruszane również zagrożenia pozamilitarne

Łączność oraz system alarmowania i powiadamiania o zagrożeniach – będą np. rozważane sytuacje, w których łączność komórkowa przestaje funkcjonować.

Zagrożenia chemiczne i epidemiologiczne lokalnej ludności – uwzględniające np. zakłady produkujące, składujące bądź używające do procesów technologicznych związków chemicznych, ale także ujęcia wody pitnej, których skażenie mogłoby wywołać niebezpieczne konsekwencje.

Hospitalizacja – sytuacja kryzysowa powoduje np. zwiększenie zapotrzebowania na transport do szpitali osób rannych i poszkodowanych oraz na medycynę ratunkową.

Porządek publiczny – to zadanie spoczywa w głównej mierze na oddziałach Policji i Straży Miejskiej ale może być wspierany przez wojsko. Polegać to może na np. ciągłym monitorowaniu sytuacji pod względem bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym odnotowywaniu kolizji, udziale w interwencjach, zatrzymaniach, itd. W sytuacji kryzysu, to także ewakuacja osób cywilnych, mienia publicznego, dóbr kultury i realizowanie.

Ochrona granicy państwowej – wojsko wraz z Strażą Graniczną podczas kryzysu musi mieć zdolności do opanowania masowego przepływu uchodźców, przeprowadzania identyfikacji tożsamości, organizacji transport do obozów przejściowych, itd.

W ćwiczeniu BRAMA-19 dodatkowo udział biorą: przedstawiciele Komendy Głównej i Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej, WKU Suwałki, WSzW Białystok, Akademii Wojsk Lądowych z Wrocławia oraz Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. 

Ćwiczenie w naszym województwie rozpocznie się od wtorkowego spotkania przedstawicieli Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Augustowskiego z oficerami Akademii Sztuki Wojennej uczestniczącymi w ćwiczeniach. Tematem spotkania będzie ustalenie zasad współdziałania administracji publicznej z ćwiczącym dowództwem brygady w ramach przygotowania do prowadzenia działań antykryzysowych i obronnych na terenie województwa i powiatu. 

Scenariusz BRAMY-19 oparty jest na fikcyjnych założeniach tła ćwiczenia, uwzględniających współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym te o charakterze hybrydowym. Spotkanie żołnierzy z władzami powiatu augustowskiego ma na celu przede wszystkim doskonalenie wojskowo-cywilnych procedur działań służących zapewnieniu ochrony i obrony ludności cywilnej oraz zabezpieczenia tzw. infrastruktury krytycznej, np. mostów, sieci energetycznej.

Źródło: Akademia Sztuki Wojennej 

Fot. Archiwum Suwalki24.pl

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
08.18.2019 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.3225 4.4099
USD 0.00% 3.8743 3.9525
GBP 0.00% 4.6768 4.7712
CHF 0.00% 3.9808 4.0612
18.08.2019

kierowca C+E

Dodaj nowe ogoszenie