10.10.2017

Honorowa Odznaka Gminy Suwałki dla OSP Płociczno [zdjęcia]

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocicznie jest pierwszą, której nadana została Honorowa Odznaka Gminy Suwałki. Jest to wyróżnienie jednostki powstałej w roku 1927, a zatem świętującej 90-lecie działalności, za szczególne zasługi na rzecz Gminy Suwałki i jej mieszkańców w okresie 90 lat działalności jednostki.

Z wnioskiem o nadanie Odznaki do Konwentu wystąpił wójt Tadeusz Chołko. W uzasadnieniu wniosku czytamy m.in. „... Jednostka OSP w Płocicznie powstała w roku 1927 zrzesza obecnie 30 członków. Jest jednostką prężnie działającą, zawsze gotową do ratowania życia i mienia ludzkiego. To jedyna jednostka w Gminie Suwałki, która poza prowadzeniem działalności z zakresu zapobiegania pożarom, zagrożeniom ekologicznym zajmuje się również ratownictwem wodnym, a w szczególności ratowaniem tonących, wykonywaniem podwodnych prac i oględzin, wspiera wszelkie przedsięwzięcia mające na celu poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej, aktywnie uczestniczy w życiu społecznym gminy.”

Konwent Odznaki Honorowej Gminy Suwałki, na swoim pierwszym posiedzeniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wniosek wójta o nadanie OSP Płociczno Odznaki. Zanim jednak doszło do głosowania nad wnioskiem Konwent, który zgodnie z regulaminem jest organem opiniodawczym Wójta Gminy Suwałki, wybrał swoje prezydium. Przewodniczącym Konwentu został Dariusz Saweliew, kierownik Referatu ds. Polityki Społeczno – Gospodarczej, wiceprzewodniczącym Marek Jeromin, przewodniczący Rady Gminy Suwałki, a sekretarzem Anna Wojciechowska, sołtys wsi Krzywe. Członkami Konwentu są także  mg Bożena Omiljanowicz, dyrektor Zespołu Szkół w Starym Folwarku i ks. Jacek Nogowski, proboszcz parafii pw. Niepokalnego Poczęcia NMP w Wigrach.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczyste wręczenie Honorowej Odznaki Gminy Suwałki odbędzie się najbliższą w sobotę, w czasie jubileuszowych uroczystości 90-lecia działalności OSP Płociczno. Rozpocznie je o godz. 11:00 msza św. w kościele pw. Maksymiliana  Marii Kolbego w Gawrych Rudzie, po której uczestnicy spotkania przejdą do Młodzieżowego Ośrodka Edukacyjno-Wypoczynkowego „Zatoka Uklei” w Gawrych Rudzie, gdzie odbędzie się świecka część uroczystości z okazji 90-lecia OSP.       

Tadeusz Moćkun

Fot. główne:  https://pl-pl.facebook.com 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
22.04.2018

Fachowcy budowlani

Dodaj nowe ogoszenie