10.01.2013

Poselska interwencja J. Zielińskiego

W związku z zaistniałą sytuacją w Gminie Filipów, polegającą na tym, że po śmierci  w dniu 3 stycznia 2013 roku lekarza śp. Józefa Chmury prowadzącego w tej gminie jednoosobowo niepubliczny zakład opieki zdrowotnej mieszkańcy gminy zostali pozbawieni dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej zwróciłem się dzisiaj, tj. 10 stycznia 2013 roku do Ministra Zdrowia Pana Bartosza Arłukowicza, Wojewody Podlaskiego Pana Macieja Żywno oraz Dyrektora Podlaskiego Oddziału NFZ Pana Jacka Roledera o pilne rozwiązanie tego problemu.

POSEŁ NA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
JAROSŁAW ZIELIŃSKI

Szanowny Pan
Bartosz Arłukowicz
Minister Zdrowia

Interwencja poselska
 
w sprawie konieczności podjęcia pilnych działań dla zagwarantowania ciągłości usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w gminie Filipów, woj. podlaskie
 
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. 1996 Nr 73, poz. 350 z późn. zm.) zwracam się do Pana Ministra z prośbą o spowodowanie, aby odpowiedzialne instytucje ochrony zdrowia podjęły niezwłocznie odpowiednie działania, aby zapewnić mieszkańcom gminy Filipów w województwie podlaskim ciągłość podstawowej opieki zdrowotnej, która została w sposób nagły przerwana na skutek śmierci w dniu 3 stycznia 2013 roku lekarza śp. Józefa Chmury prowadzącego w tej gminie jednoosobowo niepubliczny zakład opieki zdrowotnej.
 
Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku Narodowego Funduszu Zdrowia wykazuje w tej sprawie całkowitą bezradność, powołując się na obowiązujące przepisy, których interpretacja prowadzi pracowników tego Oddziału do wniosku, że przy zastosowaniu obowiązujących procedur mieszkańcy gminy Filipów będą mogli uzyskać stały dostęp do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dopiero z dniem 1 marca 2013 roku. Wypowiadający się w imieniu Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białymstoku jego rzecznik Pan Adam Dębski posunął się do stwierdzenia, że „mieszkańcy gminy powinni sami szukać lekarza, z którym zostanie podpisana umowa na wykonywanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej” (Gazeta Współczesna nr 7/17697 z 10 stycznia 2013 roku).
 
Tymczasem zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązującym w Polsce ustawodawstwem zapewnienie obywatelom opieki zdrowotnej jest obowiązkiem państwa. Wypowiedź rzecznika Podlaskiego Oddziału NFZ w Białymstoku wskazuje, że państwo nie działa i nie wykonuje swoich obowiązków wobec obywateli. Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której sami mieszkańcy, czyli potencjalni pacjenci poszukują lekarza, mającego zapewnić im opiekę zdrowotną. Powstaje w tym kontekście pytanie, po co jest państwo i po co obywatele płacą podatki. Wypowiedź ta jest tak bulwersująca, że powinna spowodować jednoznaczną reakcję ze strony Pana Ministra.
 
Odrębnym problemem jest sprawa dokumentacji medycznej pacjentów, którą pozostawił zmarły lekarz Józef Chmura. Przepisy regulujące to zagadnienie są interpretowane w ten sposób, że prawo do tej dokumentacji mają spadkobiercy zmarłego lekarza prowadzącego działalność w formie jednoosobowego podmiotu prawnego. Stwarza to poważne niebezpieczeństwo związane z ewentualnością dostępu do informacji wrażliwych o pacjentach przez osoby niepowołane (nikt nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności za decyzje i zachowanie ewentualnych spadkobierców), a także uniemożliwia zapewnienie ciągłości leczenia i dokumentowania czynności medycznych.
 
W opisanej sprawie zwrócił się do mnie z prośbą o podjęcie interwencji poselskiej Wójt Gminy Filipów Pan Sylwester Koncewicz. Dzisiaj w godzinach przedpołudniowych usiłowałem skontaktować się telefonicznie z Dyrektorem Podlaskiego Oddziału NFZ w Białymstoku Panem Jackiem Rolederem, aby uzyskać pomoc w poszukiwaniu rozwiązania tego trudnego problemu, ale mimo obowiązywania przepisów ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora tego połączenia nie uzyskałem.
 
Wobec powyższego zwracam się do Pana Ministra o pilne podjęcie wszelkich możliwych działań, aby rozwiązać powstałą sytuację i zagwarantować natychmiast dostęp mieszkańców gminy Filipów w województwie podlaskim do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Jest to tym pilniejsze, że obecnie mamy do czynienia z nasilonymi zachorowaniami na grypę. Powyższy przypadek wskazuje na potrzebę systemowego uregulowania zagrożeń związanych z nagłym przerwaniem z różnych nieprzewidzianych przyczyn ciągłości świadczeń ochrony zdrowia, zwłaszcza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej realizowanej przez podmioty niepubliczne. W tej sprawie zwrócę się w najbliższym czasie do Pana Ministra i rządu ze stosowną interpelacją poselską.
 
Suwałki, 10 stycznia 2013 roku
 
Z wyrazami szacunku
 
Jarosław Zieliński
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
10.21.2019 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.2392 4.3248
USD 0.00% 3.8108 3.8878
GBP 0.00% 4.8920 4.9908
CHF 0.00% 3.8567 3.9347
20.10.2019

Napiszę pracę

20.10.2019

Barman

20.10.2019

Pizzerman

20.10.2019

Pasjonat gotowania

Dodaj nowe ogoszenie