23.12.2018

Gazociąg Polska - Litwa. Protestują rolnicy, wojewoda na żądanie operatora wznawia postępowanie

Wojewoda podlaski wznowił postępowanie administracyjne w sprawie już zakończonej jego ostateczną decyzją o ustaleniu lokalizacji gazociągu polsko - litewskiego na odcinkach w powiatach suwalskim i sejneńskim.

Postępowanie wznowiono na żądanie operatora gazociągów przesyłowych GAZ - System.

Powodem wznowienia postępowania administracyjnego jest uwzględnienie wniosku Operatora gazociągów, spowodowanego zreformowaniem przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzją z 06.12.2108r., decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, na podstawie których wojewoda wydał decyzje o ustaleniu lokalizacji gazociągu w powiatach suwalskim i sejneńskim.

Ze zgromadzoną dokumentacją w tej sprawie zainteresowani mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul Mickiewicza 3 ( pokój 329) od dnia 21.12.2018 do 07.01.2019r.

Niezadowoleni rolnicy i ekolodzy

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie rozpatrywała przez wiele miesięcy skargi rolników ( głównie z gminy Raczki) oraz kilku stowarzyszeń ekologicznych. Wytykano organom administracji państwowej proceduralne nieprawidłowości, a także wyrażano obawy, że inwestycja wpłynie na ekosystem rzeki Rospudy, którą gazociąg będzie przecinał w gminie Raczki.

Wojewoda podlaski wydał w listopadzie 2018 roku także decyzję o pozwoleniu na budowę gazociągu Polska-Litwa wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie Podlasia. Rolnicy z gminy Raczki odwołali się również od tego pozwolenia wojewody. Wcześniej odwoływali się od decyzji środowiskowej.

Twierdzili, że wciąż czekają na wyceny swoich gruntów, na których zostanie zbudowany gazociąg Polska - Litwa. Nie wiedzą, kiedy i ile dostaną za teren zajęte pod gazociąg. Nie zgadzają się też, by w księgach wieczystych figurował inwestor, czyli GAZ SYSTEM, jako współwłaściciel tych gruntów.

Trasa gazociągu

Gazociąg ma wychodzić z Tłoczni Gazu w Hołowczycach w powiecie łosickim i dalej biec w kierunku Siemiatycz, Wysokiego Mazowieckiego, Łomży, Kolna, Grajewa, Rajgrodu, Augustowa, Suwałk, Sejn.

Odcinek północny projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia o długości ok. 185 km i średnicy 700 mm zostanie zlokalizowany na terenie 2 województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego (województwo podlaskie (ok. 72 km) warmińsko - mazurskie (ok. 38 km) podlaskie (ok. 75 km) i przebiegał będzie przez 5 powiatów oraz 16 gmin (powiaty kolneński, grajewski, ełcki, suwalski, sejneński. Gminy: Mały Płock, Stawiski, Grabowo, Wąsosz, Szczuczyn, Grajewo, Rajgród, Prostki, Kalinowo, Raczki, Bakałarzewo, Suwałki, Jeleniewo, Szypliszki, Puńsk, Sejny.

Gazociąg Polska-Litwa na terenie Suwalszczyzny przebiegnie przez 46 miejscowości i przetnie 842 działki. W powiatach suwalskim i sejneńskim przebieg ma być następujący: w Raczkach przez Jankielówkę, Witówkę, Plantę, Szkocję, Raczki, Rudniki, Choćki, Sidory, Rabalinę i Podwysokie. W gminie Bakałarzewo przez Podwólczankę, Zajączkowo i Aleksandrowo. W gminie Suwałki przez Kropiwne Stare, Trzciane, Kuków Folwark, Osową, Potasznię, Bród Nowy i Białą Wodę. W gminie Jeleniewo przez Prudziszki, Suchodoły i Białorogi. W gminie Szypliszki od Czerwonki przez Lipowo, Sitkowiznę i Zaboryszki. W gminie Puńsk przez Szołtany, Szlinokiemie, Oszkinie, Wołyńce, Pełele, Sankury ( tu po wstanie jedna ze stacji gazociągu) do granicy z Litwą.

Odnoga polsko - litewskiego gazociągu ma biec także na Mazury.

Na Mazurach wybudowany zostanie gazociąg z Konopek przez Ełk i Orzysz do Mrągowa, który dostarczy gaz 16 gminom. Będzie miał 94 kilometry i będzie kosztował prawie 170 milionów złotych.

Budowa północnego odcinka polsko - litewskiego gazociągu biegnącego przez Suwalszczyznę i Mazury ma być rozpoczęta w 2019 roku i zakończona pod koniec 2021 r. Czy terminy z powodu przewlekających się procedur zostaną dotrzymane, pokaże czas.

Gazociąg ma wyeliminować „ wyspy energetyczne”

Celem budowy nowego transgranicznego gazociągu jest połączenie systemów przesyłowych gazu ziemnego Polski i Litwy. Gazociąg przyczyni się do eliminacji tzw. „wysp energetycznych”, czyli regionów uzależnionych od dostaw gazu wyłącznie z jednego kierunku, a także do zintegrowania krajów bałtyckich z rynkiem gazu Unii Europejskiej. „Wyspą” gazową jest m.in. Suwalszczyzna, bo tu nie dociera gaz rurociągami.

Samorządy, m.in. Augustowa, Sejn, Puńska, a także te z Mazur liczą na to, że będą budowane odnogi od głównego rurociągu i zgazyfikowane miasta i miasteczka. Jednym z wniosków, jakie wpisano do raportu z konsultacji społecznych dla programu mającego powstać Transgranicznego Polsko - Litewskiego Obszaru Funkcjonalnego jest lobowanie za gazyfikacją Sejn, Puńska, Łoździej, Kalwarii podczas budowy polsko - litewskiego gazociągu,

Istotną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez Spółkę GAZ-SYSTEM S.A. podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą będzie można przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych.

Wielu zrzuca się na jego budowę

Stronami w realizacji tej inwestycją są operatorzy poszczególnych systemów: polskiego, czyli Gaz-System S.A. oraz litewskiego, AB Amber Grid. Przepustowość gazociągu umożliwi przesyłanie do 2, 3 miliarda m3 gazu ziemnego rocznie, a po jego ewentualnej rozbudowie – do ponad 4,5 mld m3 gazu rocznie.

Na początku roku 2019 miałby zostać wyłoniony wykonawca na Litwie. „Amber Grid” – operator litewskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego, twierdzi, że budowa miałaby się rozpocząć w drugim kwartale 2019 roku.

W ramach projektu powstać ma gazociąg o średnicy 700 mm i o łącznej długości około 515 km (338 km po stronie polskiej, 177 km po stronie litewskiej). Maksymalne ciśnienie robocze przewidywane jest na poziomie 8,4 MPa. W Polsce rurociąg zbudowany zostanie na terenie trzech województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Szacowany koszt całego projektu wynosi 558 mln euro. Budowa międzysystemowego połączenia Polska - Litwa znalazła się po raz kolejny na europejskiej liście projektów w sektorze gazu ziemnego, którym przyznany został status wspólnego zainteresowania (tzw. PCI - Project of Common Interest), opublikowanej 24 listopada 2017 r. przez Komisję Europejską. UE przeznaczy na ten projekt maksymalnie 266,4 mln euro środków pomocowych UE w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (CEF). Z całkowitej kwoty dofinansowania, litewskiej spółce Amber Grid przypadło 55 milionów euro, natomiast GAZ-SYSTEM otrzymał maksymalnie 240,3 miliona euro. Oprócz wsparcia finansowego UE, budowa GIPL zostanie dofinansowana przez Litwę, Łotwę i Estonię (OSP), w tym część kosztów infrastruktury GIPL na terytorium Polski.

WYG

Fot: Gaz - System

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
06.19.2019 Kupno Sprzedaż
EUR 0.13% 4.2124 4.2976
USD 0.22% 3.7614 3.8374
GBP 0.25% 4.7127 4.8079
CHF 0.01% 3.7592 3.8352
19.06.2019

SPRZEDAWCA

19.06.2019

Sprzedam działke

Dodaj nowe ogoszenie