07.03.2019

Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Suwalsko-Augustowskie. Do wzięcia prawie 7 mln zł

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” od 29 marca do 30 kwietnia będzie przyjmowało wnioski o dofinansowanie projektów, których efektem będzie zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

LGR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie ma siedzibę w Suwałkach przy ul. Wesołej, a działa na terenie 20 gmin z powiatów suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego i grajewskiego oraz miast Augustów i Sejny.  

Pieniądze na dotacje w ogłoszonym właśnie naborze pochodzą z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, a łączna kwota przeznaczona na dotacje wynosi 6,624 mln zł.

Piąta część tej kwoty – 1,26 mln zł - została skierowana na podnoszenie wartości produktów i tworzenie miejsc pracy. Pieniądze trafią do osób lub jednostek nie posiadających osobowości prawnej, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą lub przedsiębiorców, którzy chcą rozwinąć swoje firmy związane z produkcją, przetwarzaniem czy handlem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury. Maksymalna dotacja może wynieść 200 tys. zł.

Do 225 tys. zł będzie mogła natomiast osoba fizyczna lub prawna czy też jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej na przedsięwzięcia związane z tworzeniem alternatywnych źródeł dochodów, na  powstawanie nowych miejsc pracy i podmiotów gospodarczych. W sumie, na wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy przeznaczono 1,815 mln zł.

Na wykorzystywanie atutów środowiska, na operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu, na przeciwdziałanie kłusownictwu, ochronę środowiska,  odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego, na tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii zaplanowano dofinansowanie w kwocie 411 tys. zł. O te pieniądze będą mogły wnioskować osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.   

 Największy limit dostępnych środków w tym naborze -  3,1 mln  zł trafi do jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji im podległych oraz organizacji pozarządowych, działającym na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury, które będą chciały realizować niekomercyjne projekty związane z wykorzystaniem potencjału turystycznego oraz dziedzictwa kulturowego. Mowa tutaj o budowie lub  rozwoju oraz wyposażeniu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką czy o promowaniu, zachowaniu lub upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury.

Pełny tekst ogłoszenia o naborze wniosków można znaleźć na stronie internetowej  www.lgr-pojezierze.euudostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Dodaj nowe ogoszenie