16.07.2017

Średnie miasta z szansą na wsparcie finansowe rządu. Suwałki i Augustów skorzystają?

Ministerstwo Rozwoju oraz Polski Fundusz Rozwoju, jako partner strategiczny, zapraszają samorządy miast średnich do wzięcia udziału w pilotażowym projekcie w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

Naborem do pilotażu zostanie objętych do 60 potrzeb inwestycyjnych (samorząd może zgłosić do 2 potrzeb inwestycyjnych na oddzielnych formularzach). W kolejnym etapie specjaliści przeprowadzą spotkania przedinwestycyjne z wybranymi samorządami.

Nabór rozpocznie się 17 lipca i zakończy 31 sierpnia 2017 roku.

W tym czasie zostaną przeanalizowane również potrzeby rozwojowe pod kątem możliwych źródeł ich finansowania oraz formy instytucjonalno-prawnej.

Warunkiem odbycia spotkania przedinwestycyjnego jest obecność na liście miast średnich (miasta zidentyfikowane na podstawie analizy wielokryterialnej PAN wykonanej na potrzeby SOR), a także przesłanie do PFR wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

W województwie podlaskim na liście znalazły się: Suwałki, Augustów, Hajnówka, Zambrów, Łomża, Grajewo, Sokółka, i Bielsk Podlaski.

Wśród miast z Warmii i Mazur na liście ministerialnej są: Bartoszyce, Braniewo, Działdowo, Elbląg, Ełk, Giżycko, Iława, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mrągowo, Olecko, Ostróda, Pisz oraz Szczytno.

Spotkania z przedstawicielami jednostek samorządów terytorialnych odbywać się będą w Warszawie, w siedzibie PFR. Mogą również przyjąć formę video lub telekonferencji, o ile samorząd zgłosi taką potrzebę.

Potrzeby inwestycyjne należy zgłaszać na dedykowanym formularzu.

Formularz zgłoszeniowy przygotowany jest jako aktywny plik.pdf gotowy do pobrania ze strony www.pfr.pl

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać:

pocztą elektroniczną na adres:

pakiet_dla_miast@pfr.pl

lub

w wersji papierowej na adres:

Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Departament Inwestycji

Samorządowych

ul. Książęca 4

00-498 Warszawa

infolinia 800 800 120 info@pfr.pl

 Rządowe wsparcie rozwoju średnich miast

W krajowych programach operacyjnych, którymi zarządza Minister Rozwoju, przewidziano preferencje dla miast średnich, m.in. poprzez dedykowane nabory w wybranych obszarach.

Pakiet dla średnich miast jest realizacją jednego z punktów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich – obecnie jest to 255 miejscowości w całej Polsce.

Ponad 2,5 mld zł, to szacowana wartość wsparcia, jakie w najbliższych latach otrzymają te miasta.

W tym roku, oprócz lipcowego naboru, przewidziano jeszcze:

w październiku w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) planowany jest konkurs o wartości 15 mln zł dotyczący współpracy ponadnarodowej w obszarze rewitalizacji społecznej dedykowany dla 122 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze;

pod koniec roku w Programie Inteligentny Rozwój (POIR) planowany jest konkurs o wartości 400 mln zł w całości dedykowany dla projektów realizowanych na terenie 255 miast średnich.

Szczegółowe informacje na temat najbliższych planowanych naborów dedykowanych, uruchamianych w ramach Pakietu, zarówno w zakresie terminów, kwot, jak i warunków wsparcia można uzyskać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Fundusz Inwestycji Samorządowych

Innym sposobem wsparcia średnich miast jest wykorzystanie instrumentów innych niż dług lub dotacje, które znajdują się w ofercie Funduszu Inwestycji Samorządowych (FIS), zarządzanego przez Polski Fundusz Rozwoju.

 W ramach Funduszu możliwe jest uzyskanie wsparcia na inwestycje finansowane w całości ze środków krajowych lub zdobycie kapitału na wkład własny do projektów finansowanych ze środków unijnych.

Potencjalne obszary wsparcia to:

drogi, sektor wodnokanalizacyjny, gospodarka odpadami, zaopatrzenie w energię oraz gaz, infrastruktura społeczna, rewitalizacja, transport zbiorowy czy ochrona zdrowia.

WYG

Źródło: Ministerstwo Rozwoju; Wrota Warmii i Mazur; Polski Fundusz Rozwoju

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
22.04.2018

Fachowcy budowlani

Dodaj nowe ogoszenie