05.06.2024

Dofinansowanie z KPO dla branż HoReCa oraz dotacje unijne na efektywność energetyczną i OZE

Uruchomienie środków finansowych z KPO oraz dotacji Funduszy Europejskich szanse na rozwój firm, ale też administracji publicznej instytucji i organizacji z naszego regionu. Zwracamy uwagę na trzy bardzo obszerne, pojemne programy.

Szymon Mironowicz, prezes Kancelarii Prawno-Finansowej MIR CONSULTING w Suwałkach: - Duże zainteresowanie budzą teraz dotacje na wsparcie działań inwestycyjnych realizowanych przez mikro, małe lub średnich firmy z bardzo szeroko rozumianych sektorów HoReCa (hotelarstwo, noclegi, kempingi, gastronomia, katering), turystyka, edukacja sportowa, rekreacja i sport oraz kultura, dotkniętych pandemią COVID-19.

Co to znaczy: „dotkniętych pandemią?”

- Ze wsparcia mogą skorzystać firmy z powyższych branż, które w latach 2020 lub 2021 zanotowały minimum 30 % spadek obrotów w porównaniu do roku poprzedniego – liczony rok do roku –oraz posiadają wymieniony w regulaminie konkursu kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Otrzymają dofinansowanie przeznaczone do wprowadzenia zmian w produktach, usługach czy umiejętnościach pracowników, mających na celu dywersyfikację działalności, jej poszerzenie, lub rozpoczęcie działalności w zupełnie nowej branży.

Na co można przeznaczyć pozyskane pieniądze?

- Otrzymane środki można przeznaczyć na rozwój działalności lub zmianę modelu biznesowego. Można zainwestować w rozbudowę bazy usługowej czy produkcyjnej, w ekologiczną transformacje i odnawialne źródła energii, w technologie cyfrowe, zakup maszyn, czy przeszkolenie pracowników.

Jak duże może to być dofinansowanie, jakie kwoty wchodzą w grę?

- Maksymalna wartość dofinansowania o jakie można się ubiegać, które udzielane jest w formie refundacji, to 540 000 zł co stanowi 90% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wartość kosztów podlegających finansowaniu to 600 000 zł netto, co oznacza że podatek „VAT” nie jest doliczany do tych kosztów.

Do kiedy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o to dofinansowanie ?

Konkurs został ogłoszony w kwietniu, wnioski można składać jeszcze do 18 czerwca. Zapraszam do kontaktu.

Pieniądze na gospodarkę o obiegu zamkniętym

Na koniec II kwartału bieżącego roku ma się ruszyć ma nabór wniosków o dotacje na efektywność energetyczną, czyli m.in. na termomodernizację, OZE, magazyny energii, czy zagospodarowanie odpadów.

- W tym programie chodzi o inwestycje, które doprowadzą do oszczędności energetycznych w mikro, małych i średnich firmach. Dotacje poświęcone są współfinansowaniu projektów dotyczących przeprowadzenia audytu przedsiębiorstwa i wdrożeniu modelu biznesowego GOZ – transformacji przedsiębiorstwa.

Wsparcie jest dwuetapowe. W pierwszym etapie obejmuje opracowanie modelu biznesowego GOZ - transformacji, a w drugim – jego wdrożenie.

Trzeba uczestniczyć w obu tych etapach?

- Etap I jest obowiązkowy, aby aplikować do etapu II. Nie ma natomiast obowiązku składania wniosków o dofinansowanie wdrożenia.

W Etapie I oceniany jest potencjał ekspercki wnioskodawcy do przygotowania modelu GOZ — transformacji. Nasza kancelaria dysponuje ekspertami, którzy byli bardzo dobrze oceniani w poprzednim naborze. 

Jaki jest poziom dotacji na opracowanie modelu biznesowego GOZ – transformacji?

Koszty ekspercie są finansowane w całości kwotą ryczałtową. Poziom dofinansowania to 100%.

A co może być kosztem w drugim etapie, we wdrożeniu tego modelu?

- Możliwe jest sfinansowanie wszelkich inwestycji służących ograniczeniu zużycia energii i zasobów w przedsiębiorstwie m.in. termomodernizacji, OZE, magazynów energii i zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych. Można zakupić usługi doradców zewnętrznych, sfinansować koszty nabycia robót, zakupić lub wytworzyć środki trwałe inne niż nieruchomości, materiały budowlane, oprogramowania, patenty, licencje know-how czy też usługi szkoleniowe.

Na jakie dofinansowanie możemy liczyć wdrażając model GOZ – transformacji?

- Wartość dofinansowania w Etapie II wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych, maksymalnie 3,5 miliona zł.

Dodam, że nabór wniosków na I etap ma charakter otwarty i rozpoczyna na koniec II kwartału 2024 r.

Wszyscy po dofinansowanie na energię odnawialną

Do 3 lipca można składać wnioski w kolejnym ciekawym konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Podlaskiego, skierowanym już nie tylko do przedsiębiorców. W puli jest 70 mln zł. Kto może ubiegać się o pieniądze?

- Praktycznie wszyscy. Przedsiębiorcy i rolnicy, ale też administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne oraz służby publiczne. Wachlarz uzupełniają instytucje nauki i edukacji oraz ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

Na jakie przedsięwzięcia będzie można otrzymać dofinasowanie i w jakiej wysokości?

- Kwota wsparcia jest znaczna, wynosi do 85 proc. kosztów kwalifikowanych.  Dofinansowanie można otrzymać na budowę nowych lub inwestycje w zwiększenie mocy istniejących jednostek wytwarzania, a także magazynowania energii elektrycznej i ciepła ze wszystkich rodzajów OZE (produkcja energii na potrzeby własne). Wspominając o wszystkich rodzajach OZE, organizatorzy konkursu wyszczególniają biomasę, biogaz, biometan, energię wiatru, Słońca oraz Ziemi (geotermia).

Kiedy można spodziewać się rozstrzygnięcia konkursu?

- Rozstrzygnięcie zapowiadane jest na listopad 2024 r. Już teraz udzielamy wszelkiej pomocy w przygotowaniu i złożeniu wniosku

Dziękuję za rozmowę.

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Zapraszamy na relację na żywo


Sparta 1951 Szepietowo


Wigry Suwałki

15.06.2024
16:00

Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
06.15.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
Dodaj nowe ogoszenie