04.04.2021

Erasmus Plus. Rusza program na lata 2021- 2027

Komisja Europejska przyjęła pierwszy roczny program prac unijnego programu edukacyjnego Erasmus+ na lata 2021-2027.

Nowy program, dysponujący budżetem w wysokości 26,2 mld euro (w porównaniu z 14,7 mld euro na lata 2014-2020), uzupełniony o około 2,2 mld euro z instrumentów zewnętrznych UE, sfinansuje mobilność edukacyjną i projekty współpracy transgranicznej dla 10 mln Europejczyków w każdym wieku i ze wszystkich środowisk. Program będzie dążył do jeszcze większego włączenia społecznego oraz do wspierania ekologicznych i cyfrowych przemian, zgodnie z założeniami Europejskiego Obszaru Edukacji.

Program Erasmus+ będzie również wspierał stabilność systemów kształcenia i szkolenia w obliczu pandemii.

- Fakt, że budżet programu niemal się podwoił, świadczy o znaczeniu, jakie w Europie przywiązuje się do edukacji, uczenia się przez całe życie i młodzieży – powiedziała komisarz UE Marija Gabriel.

Nowy program Erasmus+ oferuje możliwości odbywania studiów za granicą, staży, praktyk zawodowych i wymiany pracowników we wszystkich dziedzinach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Jest on otwarty dla uczniów, studentów szkół wyższych, osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, dorosłych słuchaczy, uczestników wymian młodzieżowych, osób pracujących z młodzieżą i trenerów sportowych.

Nowy program Erasmus+ inwestuje nie tylko w mobilność, która stanowi 70 proc. budżetu, ale także w projekty współpracy transgranicznej. Mogą one być realizowane przez instytucje szkolnictwa wyższego (np. inicjatywa dotycząca europejskich szkół wyższych), szkoły, kolegia kształcące i szkolące nauczycieli (np. akademie nauczycielskie Erasmus+), ośrodki kształcenia dorosłych, organizacje młodzieżowe i sportowe, organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego (np. centra doskonałości zawodowej) oraz inne podmioty w obszarze uczenia się.

Główne cechy programu Erasmus+ na lata 2021-2027 to:

 • Erasmus+ sprzyjający włączeniu: zapewnienie większych możliwości osobom o mniejszych szansach, w tym osobom z różnych środowisk kulturowych, społecznych i ekonomicznych oraz osobom mieszkającym na obszarach wiejskich i oddalonych. Nowości obejmują indywidualne i klasowe wymiany dla uczniów oraz mobilność dla dorosłych słuchaczy. Mniejszym organizacjom, takim jak szkoły, stowarzyszenia młodzieżowe i kluby sportowe, łatwiej będzie się zgłaszać dzięki partnerstwom na małą skalę i wprowadzeniu uproszczonych dotacji. Program będzie miał również bardziej międzynarodowy charakter, by umożliwić współpracę z państwami trzecimi. W tym względzie będzie opierać na sukcesach wymian i projektów współpracy, które realizowano na całym świecie w ramach poprzedniej edycji. Program został też rozszerzony na sektory sportu oraz kształcenia i szkolenia zawodowego.

 • Cyfrowy ERASMUS+: Pandemia uświadomiła wszystkim potrzebę przyspieszenia transformacji cyfrowej systemów kształcenia i szkolenia. Erasmus+ będzie wspierał rozwój umiejętności cyfrowych zgodnie z Planem działania w dziedzinie edukacji cyfrowej

 

 • zapewni wysokiej jakości cyfrowe szkolenia i wymiany, a także będzie zachęcał do udziału w stażach w sektorze cyfrowym. Nowe formy, np. mieszane programy intensywne, umożliwią krótkotrwałą mobilność fizyczną za granicą połączoną z nauką i współpracą przez internet. Pełne wdrożenie europejskiej legitymacji studenckiej umożliwi większą cyfryzację programu i jeszcze bardziej uprości jego realizację.

 

 • Zielony ERASMUS+: Zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu program będzie oferował zachęty finansowe dla uczestników korzystających ze zrównoważonych środków transportu. Będzie również inwestował w projekty promujące świadomość ekologiczną i ułatwiał wymiany związane z łagodzeniem kryzysu klimatycznego.

 • Erasmus+ dla młodzieżyDiscoverEU staje się teraz integralną częścią programu Erasmus+ i daje 18-latkom możliwość otrzymania biletu kolejowego na podróż po Europie, poznawania innych kultur oraz innych Europejczyków. Erasmus+ będzie również wspierał wymianę i możliwości współpracy poprzez nowe działania zakładające uczestnictwo młodzieży, mające na celu pomoc młodzieży w zaangażowaniu się w życie demokratyczne i nauczeniu się, jak w nim uczestniczyć, zwiększające świadomość wspólnych wartości i praw podstawowych Unii Europejskiej oraz skupiające młodzież i decydentów na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim.

Działania na rzecz odporności w ramach programu Erasmus+ w związku z pandemią zmobilizują setki tysięcy szkół, instytucji szkolnictwa wyższego, placówek kształcenia zawodowego, nauczycieli, osób młodych, organizacji młodzieżowych i sportowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i innych zainteresowanych stron. Program pomoże przyspieszyć wprowadzanie nowych praktyk, które poprawiają jakość i adekwatność systemów kształcenia, szkolenia i systemów na rzecz młodzieży w całej Europie, na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

 

Komisja Europejska ogłosiła już konkurs wniosków na 2021 r.

Akcja 1

 • Mobilność osób w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 11 maja, godz. 12.00

 • Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych – 11 maja, godz. 12.00

 • Akredytacje Erasmus w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych – 19 października, godz. 12.00

 • Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą – 11 maja, godz. 12.00

 • Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą – 5 października, godz. 12.00

Akcja 2

 • Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez europejskie organizacje pozarządowe – 20 maja, godz. 12.00

 • Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży przedkładane przez europejskie organizacje pozarządowe – 20 maja, godz. 17.00

 • Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie sportu – 20 maja, godz. 17.00

 • Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz młodzieży  – 20 maja, godz. 12.00

 • Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz młodzieży – 3 listopada, godz. 12.00

 • Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie sportu – 20 maja, godz. 17.00

 • Centra doskonałości zawodowej – 7 września, godz. 17.00

 • Akademie nauczycielskie Erasmus – 7 września, godz. 17.00

 • Działanie Erasmus Mundus – 26 maja, godz. 17.00

 • Sojusze na rzecz innowacji – 7 września, godz. 17.00

 • Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą – 1 lipca, godz. 17.00

 • Niekomercyjne imprezy sportowe – 20 maja, godz. 17.00

Akcja 3

 • Europejska młodzież razem – 24 czerwca, godz. 17.00

 • Działania i sieci „Jean Monnet” – 2 czerwca, godz. 17.00

 

Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkami:

https://ec.europa.eu/poland/news/210325_erasmus_pl

 

Tam są dodatkowe informacje

 

 

WYG

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
04.22.2021 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.5048 4.5958
USD 0.00% 3.7406 3.8162
GBP 0.00% 5.2209 5.3263
CHF 0.00% 4.0876 4.1702
21.04.2021

sprzedawca

Dodaj nowe ogoszenie