22.02.2021

Nieprawidłowości były, ale zostały szybko naprawione. Wyniki kontroli Sanepidu w SP nr 2

Po anonimowym donosie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach przeprowadził kontrolę w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach. Kontrola wykazała nieprawidłowości, ale zostały one szybko usunięte i i obyło się bez mandatu.

Anonimowy informator zarzucał dyrekcji szkoły przeprowadzenie rady pedagogicznej bez zastosowania zasad reżimu sanitarnego. Po radzie rozchorować się mieli nauczyciele szkoły, a jeden z nich zmarł. 

Jak mówi Elżbieta Bednarko, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemilogicznej w Suwałkach, nie da się z całą stanowczością określić, w jaki sposób zarazili się nauczyciele. Koronawirus "wykluwa się" kilka dni. Jest podstępny i trudno znaleźć jednoznaczne źródło zakażenia. 

Kompleksowa kontrola Sanepidu w SP 2 trwała 11 i 17 lutego.

W odpowiedzi na pismo naszej redakacji suwalski Sanepid szczegółowo informuje o jej wynikach:

W dniu 11.02.2021 r. przy wejściu do szkoły nie zastano osoby kontrolującej, czy wchodzący przestrzegają obowiązku dezynfekcji rąk, osoba odpowiedzialna za to zadanie wróciła na swoje stanowisko pracy w ciągu kilku minut. Dnia 17.02.2021 r. nadzór nad osobami wchodzącymi sprawowany był prawidłowo.

Według planu zajęć obowiązującego na dzień 11.02.2021 r. część klas korzystała z tych samych sal lekcyjnych w tym samym dniu. Rozkłady zajęć lekcyjnych skorygowano, poszczególnym klasom przydzielono stałe sale.

Harmonogram spożywania posiłków szkolnych aktualny w dniu 11.02.2021 r. wskazywał, iż ze stołówki równocześnie korzystali uczniowie dwóch klas. Do dnia 17.02.2021 r. poprawiono ww. harmonogram. Obecnie godziny spożywania posiłków przez uczniów różnych klas nie nakładają się, a odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi grupami vwnoszą min. 15 minut. Ponadto dyrektor szkoły poinformowała o sposobie korzystania ze stołówki — dzieci przyprowadzane są i odprowadzane przez wyznaczonego pracownika szkoły, który koordynuje ten proces w ten sposób, by poszczególne klasy nie miały możliwości kontaktu.

W stołówce oddziału przedszkolnego personel kuchenny (osoba wydająca posiłki) nie zastosowała się do obowiązku zakrywania ust i nosa (brak maseczki lub przyłbicy) oraz nie użyła rękawiczek jednorazowych. Dyrektor szkoły pisemnie zobowiązała pracowników do przestrzegania procedur obowiązuj ących w szkole.

Podczas kontroli sprawdzono sposób i organizację wchodzenia uczniów do sali lekcyjnej. Wbrew wytycznym MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych oraz zapisom zawartym w „Procedurze pobytu i zabavvy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej' wewnętrznym dokumencie szkoły — dnia 11.02.2021 r. nauczyciel wszedł do sali ostatni, sala nie była przed rozpoczęciem zajęć, a uczniowie po wejściu od razu zajęli miejsca w ławkach bez mycia lub dezynfekcji rąk. Nauczyciele zostali zobowiązani przez dyrekcję szkoły do przestrzegania procedur wewnętrznych związanych z zagrożeniem zachorowania na COVID-19. Kontrola z dnia 17.01.2021 r. wykazała, że nauczyciele przestrzegają obowiązku wietrzenia sal lekcyjnych.

Stwierdzono nieprawidłowe zabezpieczenie środków do utrzymania czystości przed dostępem osób trzecich. Dnia 17.02.2021 r. w pomieszczeniach szkoły środki czystości przechowywane właściwie.

W szkole nie był prowadzony monitoring codziennych prac porządkowych. Nie było możliwości kontroli systematyczności dezynfekcji oraz sprzątania pomieszczeń szkoły Kontrola dnia 17.02.2021 r. wykazała, że w szkole opracowywany jest sposób monitoringu prac porządkowych.

Na dzień 11.02.2021 r. część klas korzystała z boksów bezpośrednio ze sobą sąsiadujących, dzielonych siatką, co było niezgodne z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawovďch z dnia 11.01.2021 r. Podczas kontroli dnia 17.02.2021 r. stwierdzono, że przeorganizowano rozmieszczenie boksów szatni (boksy nie sąsiadują ze sobą).

Jak wynika z powyższego, część wykazanych nieprawidłowości została usunięta jeszcze w czasie trwania czynności kontrolnych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach wydał zalecenia wprowadzenia monitoringu codziennych prac porządkowych oraz aktualizacji obowiązujących procedur wewnętrznych szkoły z uwzględnieniem obowiązujących wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych z dnia 11.01.2021 r. Za opracowanie i nadzór nad stosowaniem procedur odpowiada dyrektor szkoły, natomiast za jej stosowanie odpowiada każdy, kogo dotyczy ta procedura.

Za stwierdzone uchybienia ustawodawca nie przewiduje konsekwencji administracyjnych ani pieniężnych, toteż PPIS w Suwałkach nie wszczął postępowania administracyjnego oraz nie nałożył grzywny w drodze mandatu.

 

Elżbieta Bednarko, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemilogicznej w Suwałkach

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
02.25.2021 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4739 4.5643
USD 0.00% 3.6878 3.7624
GBP 0.00% 5.2058 5.3110
CHF 0.00% 4.0589 4.1409
Dodaj nowe ogoszenie