17.11.2020

Pieniądze z Funduszy Europejskich na usługi doradcze dla firm, które chcą się rozwijać

Do końca grudnia można składać wnioski o dofinansowanie usług doradczych. To kolejna runda konkursu, który ma poprawić konkurencyjność i efektywność ekonomiczną firmy, pomóc jej zwiększyć sprzedaż, wprowadzić na rynek nowy produkt lub zmienić branżę.

W konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Podlaskiego uczestniczyć mogą mikro i małe przedsiębiorstwa, dla których przewidziane jest dofinansowanie w wysokości 85 procent oraz średnie przedsiębiorstwa, dla których maksymalny poziom dofinansowania wynosi 75 proc. Łączna pula środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 5 mln zł.

Pieniądze, tak potrzebne wszystkim podczas pandemii, przedsiębiorcy przeznaczą na realizację lub zakup specjalistycznych usług doradczych, służących rozwojowi lub wprowadzeniu innowacji, świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu.

Doradcza usługa prorozwojowa ma przynieść skutek w postaci zwiększenia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa. Może ono zlecić opracowanie różnego rodzaju strategii - rozwoju firmy, technologicznej, ekspansji na rynek krajowy czy zagraniczny.

Kolejna możliwość to przeprowadzenie przez firmę doradczą audytu dotyczącego organizacji i zatrudnienia, infrastruktury IT wraz z opracowaniem działań usprawniających oraz podnoszących bezpieczeństwo danych, audytu logistycznego, procesów produkcyjnych czy też procedur świadczonych usług i zaproponowania ich optymalizacji, opracowania strategii działań marketingowych i promocyjnych.

Kolejnym obszarem mogą być specjalistyczne usługi finansowe i prawne. W grę wchodzi na przykład analiza finansowa przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia w zakresie potrzeb inwestycyjnych lub kapitałowych, wsparcie w zakresie fuzji i przejęć, wycena przedsiębiorstw i aktywów.   

Doradcza  usługa proinnowacyjna ma natomiast przynieść efekt w postaci wprowadzenia na rynek nowego lub istotnie ulepszonego produktu - wyrobu lub usługi.

Nowe lub istotnie ulepszone mogą być całe procesy produkcyjne czy też  metody marketingowe lub organizacyjne w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem. Doradcy możemy zlecić badanie rynku,  sprawdzenie zapotrzebowania na produkt oraz oczekiwań pod kątem cech i funkcjonalności,  wsparcie w procedurze ochrony patentowej, w tym badania stanu techniki oraz czystości patentowej.

Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie na maksymalnie 2 specjalistyczne usługi doradcze. Wybrana przez nie firma doradcza musi być podmiotem ujętym na liście kwalifikowanych dostawców usług.

Trwający od początku tego roku konkurs wyłania projekty, które przyczynią się do zwiększenia zdolności funkcjonujących w województwie małych i średnich firm do udziału w procesach wzrostu i innowacji. Realizacja projektów ma wywołać wzrostu transferu wiedzy i technologii.

Do tej pory najwięcej projektów, które otrzymały dofinansowanie, dotyczyło opracowania biznes planów i modeli biznesowych, wdrożenia systemu zarządzania jakością, usług usieciowienia przedsiębiorstwa, opracowania kompleksowej strategii marketingowej, audytów innowacyjności.

Efektem konkursu jest także profesjonalizacja i poprawa jakości usług, świadczonych przez instytucje doradcze.  Kolejnym celem jest zwiększenie skali  działalności Instytucji Otoczenia Biznesu i dostosowanie przez nie ofert do potrzeb przedsiębiorstw, a nawet wyprzedzanie i stymulowanie działań innowacyjnych.  

Generalną ideą konkursu jest promowanie przedsiębiorczości, ułatwienie wykorzystywania gospodarczego nowych pomysłów, sprzyjanie tworzeniu nowych firm, a w efekcie podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Wszystko o trwającym do końca bieżącego konkursie znajdą Państwo TUTAJ

Wojciech Drażba

Fot. Suwalki24.pl


udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Zapraszamy na relację na żywo


Lech II Poznań


Wigry Suwałki

28.11.2020
13:00

Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
11.27.2020 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4282 4.5176
USD 0.00% 3.7429 3.8185
GBP 0.00% 4.9482 5.0482
CHF 0.00% 4.1007 4.1835
27.11.2020

Zatrudnię

Dodaj nowe ogoszenie