01.12.2023

Projekt budżetu gminy Sejny. Przedszkole i żłobek w Poćkunach, rozbudowa stacji uzdatniania wody

Najważniejsze zadania to zakończenie rozpoczętych inwestycji oświatowych oraz utworzenie wiejskiego żłobka. Będzie to druga tego rodzaju placówka w naszym rejonie.

Budżet Gminy Sejny zawiera następujące założenia:

● Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 28 586 362,00 zł.

● Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 31 012 704,00 zł.

Niekorzystne uwarunkowania finansowe, to m.in. za mała subwencja oświatowa, a nawet za małe środki finansowe z dotacji celowych otrzymano w niewystarczającej wysokości. Poza tym gmina jest typowym „ obwarzankiem”, więc brakuje tu firm płacących podatki do gminnego budżetu. Jeżeli już jakieś są, to w mieście Sejny.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano na poziomie 7 812 894,00 zł, w tym wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 2 171 062,00 zł, a od osób fizycznych - 2 058 935,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Sejny zamknie się deficytem w kwocie 2 426 342,00 zł. Zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1 300 000,00 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

- Z uwagi na ograniczone środki finansowe gminy, nie wszystkie zgłoszone potrzeby zostały uwzględnione w planie wydatków budżetowych na 2024 rok - przyznaje w uzasadnieniu do projektu budżetu wójt Dariusz Łostowski.

Chodzi główne o remonty dróg, o które dopominają się mieszkańcy wsi. W mijającej kadencji – ze względu na duże inwestycje oświatowe – zeszły one na drugi plan. 2024 rok ma być jednak w tej dziedzinie już lepszy, bo ostatnio gmina otrzymała z Polskiego Ładu promesę na 7,6 mln zł przeznaczoną na remont trzech dróg o łącznej długości 4,8 km. Wkład własny samorządu ma wynieść tylko 400 tys. zł.

Na inwestycje przeznaczono 10,3 mln złotych.

Inwestycje obejmą zatem te zadana, na które gmina otrzymała dofinansowanie zewnętrzne tj.:

1.Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Burbiszki.

2. Przebudowa drogi gminnej Dziedziule - Klejwy – Michnowce nr 101739 B w formule „zaprojektuj i wybuduj”( dotacja z Polskiego Ładu 98 – procentowe dofinansowanie).

3. Przebudowa dróg Konstantynówka - Burbiszki nr 102226 B; Radziuszki p. wieś nr 102263 B i Posejny – Posejanka nr 102261 B”. ( dotacja z Polskiego Ładu)

4. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie, wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej.

5. Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach.

6.Utworzenie żłobka w Gminie Sejny – przy szkole w Poćkunach.

Poćkuny - przedszkole i żłobek

Przy okazji rozbudowy szkoły podstawowej w Poćkunach ( I etap zakończono w br. Trwa właśnie odbiór prac. Uczniowie zyskają salę gimnastyczną i kilka nowych klas), zaplanowano także przedszkole na 25 osób oraz żłobek na 15 miejsc. To właśnie ma nastąpić w II etapie inwestycji. Powinien zostać ukończony do końca sierpnia 2024 roku. Prace rozpoczęły się już w br.

- Rozbudowa szkoły w Poćkunach jest konieczna - mówił podczas jednej z sesji Rady Gminy wójt D. Łostowski. - Potrzebne są bowiem także pomieszczenia lekcyjne, stołówka, świetlica. Przy okazji chcemy uporządkować teren, boisko, aby uczniowie mogli z nich korzystać nie tylko podczas lekcji, ale także po nich, np. w oczekiwaniu na autobus szkolny. Dzięki rozbudowie Szkoła Podstawowa w Poćkunach będzie trzy razy większa, powstanie m. in. biblioteka, stołówka, nowych pięć klas, przedszkole na 25 osób oraz żłobek na 15 miejsc.- Mamy nadzieje - dodawał wójt Łostowski - że dzięki temu zwiększy się liczba dzieci w szkole w Poćkunach.  Żłobkowicze i przedszkolaki, które przyjdą do tych placówek, zapewnie będą uczęszczać i do szkoły, a to oznacza większy „koszyk” oświatowy”.

Jak informował radnych w piątek, 17.11.br. wójt Dariusz Łostowski, Urząd przygotowuje się nawet na 20 dzieci w żłóbku. Jest już bowiem duże zainteresowane ze strony rodziców.

Na budowę przedszkola i żłobka, z zagospodarowaniem terenu przy szkole w Poćkunach, gmina otrzymała dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 6 715 000, 00 zł plus 400 tys. zł od samorządu wojewódzkiego. Całkowity przewidywalny obecne koszt to 8 mln zł.

Gmina Sejny będzie drugą w naszym regionie wiejską gmina, która będzie miała swój żłobek. Pierwszą była gmina Bakałarzewo, która uruchomiła taka placówkę już jesienią 2021 roku.

WYG

  Na fot:  Budowa szkoły w Pockunach

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Zapraszamy na relację na żywo


Ślepsk Malow Suwałki


PGE Skra Bełchatów

29.02.2024
17:00

Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
02.29.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
28.02.2024

szukam pracy

Dodaj nowe ogoszenie