28.02.2024

Puńsk. Przetarg na modernizację oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy ogłosił przetarg na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz modernizację przepompowni wody w Puńsku.

Termin składania ofert upływa 14 marca o godz. 10:00.

Zamówienie podzielono na dwie części.

Część 1

Zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni ścieków

W zakres projektu wchodzą:

Remont istniejącej stacji mechanicznego oczyszczania ścieków wraz z punktem zlewnym ścieków dowożonych, remont istniejącego zbiornika uśredniającego z pompownia ścieków, budowa nowego bioreaktora w technologii przepływowej dwóch ciągów z osadnikami wtórnymi i pompownią recyrkulacji osadu. Wykonanie stacji dmuchaw, pix oraz systemów zasilania i sterowania urządzeniami. Wykonanie niezbędnych instalacji wewnętrznych oraz uporządkowanie terenu. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej stanowiącej element przykrycia bioreaktora.

Okres realizacji zamówienia - do końca 2025 roku.

Część 2

Przedmiotem tej inwestycji są roboty budowlane polegające na przebudowie przepompowni wody w miejscowości Puńsk. Zakres inwestycji obejmuje wymianę stacji sterowania oraz pomp tłoczących wody na energooszczędne oraz przebudowę instalacji elektrycznej zasilającej przepompownię wody.

Okres realizacji zamówienia do końca bieżącgo roku.

Oczyszczalnia

Gmina Puńsk posiada jedną biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 300 m3 /na dobę. Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi niecałe 20 km. Jedna trzecia ogółu ludności gminy korzysta z instalacji.

Ścieki komunalne z terenu gminy, niepodłączonej do kanalizacji oczyszczane są w instalacjach przydomowych lub przechowywane w zbiornikach bezodpływowych. Na terenie jest ok. 500 zbiorników bezodpływowych i 300 oczyszczalni przydomowych.

W uchwalonym pod koniec 2021 roku programie ochrony środowiska w gminie Puńsk przewidziano m.in. modernizację oczyszczalni i przepompowni. W międzyczasie starano się o pozyskanie zewnętrznego dofinansowania.

W listopadzie 2021 Ministerstwo Finansów, w ramach zwiększenia dotacji samorządom, przyznało gminie Puńsk z budżetu państwa na gospodarkę wodno - ściekową 1.120.000 zł. Pieniądze należy wykorzystać do końca 2024 roku.

Jak informował wówczas radnych wójt Witold Liszkowski, te środki można wykorzystać jako wkład własny przy modernizacji oczyszczalni ścieków. W oczyszczalni trzeba m.in. wymienić panele fotowoltaiczne, zrobić miejsce (kontenery) na osad, itp.

W 2023 roku gmina otrzymała dotację z programu Polski Ład na:

1. Modernizację przepompowni wody w miejscowości Puńsk - 237 500,00 zł

2. Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni w miejscowości Puńsk - 7 790 000,00 zł.

W dalszej perspektywie zakłada się budowę sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnia ścieków w miejscowości Smolany. Szacowany koszt to 10 mln zł. Tu także gmina liczy na dofinansowanie zewnętrzne, w tym z funduszy unijnych.

WYG

Na fot: Oczyszczalnia ścieków w Puńsku. Fot: UG

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
04.14.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
14.04.2024

Hydraulik

14.04.2024

Serwis domowy.

13.04.2024

Kierowca C+E

Dodaj nowe ogoszenie