16.09.2017

Rozwiązanie umowy-zlecenia

Umowa-zlecenie to jedna z najczęściej stosowanych form zatrudnienia.

Możemy przekonać się o tym, przeglądając oferty pracy. Jej zawieranie, wykonywanie i rozwiązywanie jest stosunkowo proste. Wiele kwestii wynika z ustaleń stron, nie zaś ze szczegółowych regulacji prawnych.

Umowa-zlecenie – podstawa prawna

Przepisy dotyczące umowy zlecenia znajdują się w kodeksie cywilnym (art. 734-751: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093). Wynika z nich m.in., że zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać lub wykonywać określoną czynność prawną. Bardziej niż rezultaty liczy się działanie. Umowę-zlecenie można podpisać np. z osobą, której praca ma polegać na pilnowaniu porządku podczas imprezy masowej, tzn. z ochroniarzem. Podczas gdy umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie, w przypadku zlecenia nie obowiązuje taki rygor. Można zawrzeć porozumienie ustnie, jednak warto spisać ustalenia. Wersja pisemna pozwala uniknąć niepotrzebnych nieporozumień, które mogłyby znaleźć swój finał w sądzie.  

 

Wynagrodzenie zleceniobiorcy

Choć praca na podstawie umowy-zlecenia może być nieodpłatna, domyślnie zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie. Od określonej kwoty zawsze odlicza się zaliczkę na podatek dochodowy. Robi się to na zasadach wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350. Umowa-zlecenie stanowi podstawę do ubezpieczeń społecznych, dlatego najczęściej potrąca się również składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne. Pracodawca musi opłacić dodatkowo składkę na ubezpieczenie wypadkowe, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Obliczenia wykonuje się na zasadach wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981370887. Aby w prosty sposób uzyskać wysokość płacy netto, można skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://porady.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/.  

 

Rozwiązanie umowy-zlecenia

Kwestia rozwiązania umowy zlecenia jest mniej złożona niż rozwiązanie umowy o pracę. Prawo odstąpienia od ustaleń przysługuje obu stronom. Zasady, zgodnie z którymi następuje wypowiedzenie umowy-zlecenia znajdują się w art. 746 kodeksu cywilnego. Zlecający ma prawo dokonać wypowiedzenia w dowolnej chwili. Powinien zwrócić zleceniobiorcy wydatki poczynione w celu należytego wykonania zlecenia. Musi również wypłacić wynagrodzenie należne za dotychczas wykonaną pracę. Zleceniobiorcy należy się również odszkodowanie, jeśli powód odstąpienia od umowy nie jest wystarczająco ważny. Również wykonawca zlecenia ma prawo dokonać wypowiedzenia. Może zrobić to, mając ważny powód, taki jak choroba, przeprowadzka itp. W przeciwnym razie spoczywa na nim obowiązek wypłaty zadośćuczynienia. Z kodeksu cywilnego wynika, że strony nie mogą zrezygnować z prawa do wypowiedzenia umowy-zlecenia z ważnych przyczyn. Zawarcie w dokumencie postanowienia, które jest niezgodne z kodeksem cywilnym, powoduje nieważność ustaleń.   

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
04.03.2020 Kupno Sprzedaż
EUR 1.18% 4.5402 4.6320
USD 1.41% 4.1541 4.2381
GBP 1.55% 5.1612 5.2654
CHF 1.27% 4.2985 4.3853
02.04.2020

Sprzedam

Dodaj nowe ogoszenie