06.12.2023

Sejny. Przy urzędzie pracy powstał punkt doradztwa dla młodzieży

Urząd Gminy w Puńsku informuje, że przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach został utworzony Punkt doradztwa dla młodzieży na pograniczu polsko-litewskim.

W styczniu 2024 roku rozpocznie się II rekrutacja do projektu pilotażowego

Punkt doradztwa dla młodzieży na pograniczu polsko-litewskim to kolejny projekt pilotażowy, na który Urząd Pracy w Sejnach pozyskał środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W ramach naboru na projekty pilotażowe pod nazwą „Czas na Młodych- punkty doradztwa dla młodzieży” otrzymał  kwotę 596 200zł.

W ramach punktu osoby między 18 a 30 rokiem życia mogą otrzymać wsparcie specjalistów (m.in. psychologa, doradcy zawodowego, specjalisty ds. edukacji czy wsparcia cyfrowego), a także wziąć udział w innowacyjnych stażach i uzyskać bon motywacyjny.

INNOWACYJNE STAŻE – dla 60 uczestników projektu pilotażowego

Staże społeczne - zorganizowane zostaną dla 20 osób na okres 3 m-cy. Czas pracy stażysty wyniesie 4 godziny dziennie i 20 tygodniowo. Dla stażysty przysługiwać będzie stypendium w wysokości 1400zł. netto miesięcznie. Organizatorem stażu będą osoby fizyczne: opiekunowie lub członkowie rodzin osoby niepełnosprawnej lub starszej wymagającej opieki;

Staże elastyczne - zorganizowane zostaną dla 20 osób na okres 3 m-cy. Czas pracy stażysty wyniesie 20 godzin tygodniowo. Staże zostaną zrealizowane zgodnie z ideą Work-Life Balance (Praca-Równowaga-Życie). Dla stażysty przysługiwać będzie stypendium w wysokości 1400zł. netto miesięcznie;

Staże w formie nabywania kompetencji rynkowych - zostaną zorganizowane dla 20 osób na okres 3 m-c. Czas pracy stażysty wyniesie 4 godziny dziennie i 20 tygodniowo. Dla stażysty przysługiwać będzie stypendium w wysokości około 1400zł. netto miesięcznie. Uczestnik będzie mógł odbyć łącznie 3 miesięczny staż w okresie 6 miesięcy. W tym okresie będzie mógł dokonać zmiany pracodawcy. U każdego z pracodawców osoba będzie odbywała staż nie krócej niż jeden miesiąc;

WAŻNE: w stażach mogą brać udział osoby niepozostające w zatrudnieniu miedzy 18 a 30 rokiem życia zamieszkujące teren powiatu sejneńskiego, w tym także osoby uczące się w systemie dziennym, rolnicy i domownicy rolników, młodzież usamodzielniająca się lub będąca w rodzinach zastępczych.

BONY MOTYWACYJNE-  dla 30 uczestników projektu

Bony motywacyjne zostały przewidziane dla 30 uczestników projektu, które będą potrzebowały dodatkowego wsparcia przed podjęciem stażu. Bon będzie wypłacany w kwocie do 1000 zł. z przeznaczeniem na indywidualne potrzeby tj. koszt dojazdu w celu poszukiwania pracodawcy na staż, na poprawę wizerunku, na poprawę komunikacji (tablet, telefon), poradę specjalisty itp.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Już od 22 styczna 2024r. rozpoczyna się II rekrutacja do projektu pilotażowego:

PUNKT DORADZTWA DLA MŁODZIEŻY NA POGRANICZU POLSKO-LITEWSKIM

Zapraszamy osoby między 18 a 30 r. ż. zamieszkujące powiat sejneński i niepozostające w zatrudnieniu do udziału w innowacyjnych stażach.

Innowacyjne staże to nowa forma wsparcia skierowania do osób młodych z terenu powiatu sejneńskiego, która pozwoli na zdobycie doświadczenia zawodowego i umiejętności potrzebnych do dalszej pracy. Innowacyjne staże zostały stworzone w taki sposób aby osoby młode mogły połączyć pracę z życiem prywatnym np. nauką czy obowiązkami w gospodarstwie rolnym. Zmniejszony wymiar czasu pracy do 20 godzin tygodniowo pozwoli na bezpieczne wdrożenie się w pracę przy zachowaniu równowagi Praca-Życie.

Zgłaszając się do naszego projektu nie musisz być osobą bezrobotną- możesz np. uczyć się w systemie dziennym, być rolnikiem lub domownikiem rolnika. Warunkiem udziału w projekcie jest wiek między 18 a 30 r. ż. i niepozostawanie w zatrudnieniu.

 

Bliższe informacje: Punkt doradztwa dla młodzieży na pograniczu polsko-litewskim przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach ul Łąkowa 26, 16-500 Sejny

tel. 87 51 63 986

tel.  87 51 63 974

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Zapraszamy na relację na żywo


Ślepsk Malow Suwałki


PGE Skra Bełchatów

29.02.2024
17:00

Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
02.29.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
29.02.2024

KIEROWCA C+E

28.02.2024

szukam pracy

Dodaj nowe ogoszenie