26.11.2022

Suwałki. Nowe ceny biletów MPK od Nowego Roku. Bez darmowych przejazdów dla Ukraińców

W środę, 30 listopada, radni Suwałk mają decydować o cenach biletów MPK od 1 stycznia 2023 roku. Propozycje PGK i Ratusza są następujące:

1) bilet jednoprzejazdowy normalny - 3,60 zł;

2) bilet jednoprzejazdowy ulgowy - 1,80 zł;

3) bilet dekadowy - 44,00 zł;

4) bilet dekadowy imienny dla posiadaczy "Suwalskiej Karty Mieszkańca - zwykła" - 35,00 zł;

5) bilet dekadowy imienny dla posiadaczy "Suwalskiej Karty Mieszkańca - rodzina wielodzietna" - 22,00 zł;

6) bilet dekadowy imienny dla posiadaczy "Suwalskiej Karty Mieszkańca - senior" - 22,00 zł;

7) bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny normalny - 104,00 zł;

8) bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny ulgowy - 53,00 zł;

9) bilet miesięczny lub 30-dniowy na okaziciela normalny - 132,00 zł;

10) bilet miesięczny lub 30-dniowy na okaziciela ulgowy - 66.00 zł;

11) bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny normalny dla posiadaczy "Suwalskiej Karty Mieszkańca - zwykła" - 83,00 zł;

12) bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny normalny dla posiadaczy "Suwalskiej Karty Mieszkańca - rodzina wielodzietna" - 52,00 zł;

13) bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny normalny dla posiadaczy "Suwalskiej Karty Mieszkańca - senior" - 52,00 zł.

Opłaty za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Suwałk oraz na trasach podmiejskich:

1) Strefa A. obejmująca przejazdy do wsi Krzywe, Mała Huta. Zielone Kamedulskie, Biała Woda, Poddubówek, Okuniowiec (w kierunku wsi Lipniak - do przystanku Okuniowiec 04P, w kierunku miasta Suwałk - od przystanku Okuniowiec 04L):

a) bilet jednoprzejazdowy normalny - 5,40 zł,

b) bilet jednoprzejazdowy ulgowy - 2,70 zł,

c) bilet miesięczny lub 30-dniowy normalny - 133,00 zł,

d) bilet miesięczny lub 30-dniowy ulgowy - 77,00 zł;

2) Strefa B. obejmująca przejazdy do wsi Zielone Królewskie, Okuniowiec (w kierunku wsi Lipniak - od przystanku Okuniowiec OSP, w kierunku miasta Suwałk - do przystanku Okuniowiec 05L), Nowa Wieś, Wychodne, Przebród, Sobolewo, Płociczno Osiedle, Płociczno Tartak, Lipniak:

a) bilet jednoprzejazdowy normalny - 8,00 zł,

b) bilet jednoprzejazdowy ulgowy - 4,00 zł,

c) bilet miesięczny lub 30-dniowy normalny (nie dotyczy wsi Lipniak) - 133.00 zł,

d) bilet miesięczny lub 30-dniowy ulgowy (nie dotyczy wsi Lipniak) - 81.00 zł,

e) bilet miesięczny lub 30-dniowy normalny do wsi Lipniak - 198,00 zł,

f) bilet miesięczny lub 30-dniowy ulgowy do wsi Lipniak - 99,00 zł.

UZASADNIENIE

Wzrost cen paliw, spowodowany m. in. wojną na Ukrainie oraz wysoką ponad 17%- ową inflacją skutkuje zwiększeniem rekompensaty dla operatora za świadczone usługi przewozowe. Prognozowana wysokość rekompensaty, jaką Miasto (organizator komunikacji miejskiej), w porozumieniu z Gminą, wypłaci w 2023 r. PGK w Suwałkach Sp. z o.o. (operatorowi komunikacji miejskiej) za przejechane kilometry wyniesie prawie 12 mln zł, podczas gdy w ubiegłych latach kwota wynosiła około 10 mln zł.

W związku z powyższym zasadnym jest podwyższenie cen biletów komunikacji miejskie od 1.01.2023 r. w wysokości zbliżonej do poziomu obecnej inflacji. Zmiany cen biletów są konieczne, aby zachować dalsze funkcjonowanie komunikacji miejskiej na dotychczasowym poziomie.

Projekt  uchwały został przedstawiony Radzie OPZZ Powiatu Suwalskiego w Suwałkach oraz NSZZ „Solidarność" Region Podlaski do zaopiniowania. Rada OPZZ zaopiniowała pozytywnie brzmienie uchwały, natomiast NSZZ „Solidarność" zaopiniował negatywnie i zwrócił się o ponowną analizę proponowanej podwyżki cen biletów.

Przewidywany poziom przychodów ze sprzedaży biletów w 2022 r. (przewidywane wykonanie) wyniesie ok. 2,5 mln zł. Biorąc powyższe pod uwagę szacunkowy wzrost przychodów z tytułu wprowadzenia podwyżki cen biletów wyniesie ok. 3 mln zł w skali 2023 r.

Przejazdy MPK dla obywateli Ukrainy

Kolejny projekt uchwały zakłada wygaszenie z dniem  01.01.2023 roku prawa do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej na terenie miasta Suwałk oraz na terenie gminy Suwałki dla obywateli Ukrainy, którzy postanowili opuścić swój kraj i czasowo przebywają na terenie Suwałk.

W ramach wsparcia, zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk Nr 109/2022 z dnia 01.03.2022 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Suwałk oraz na terenie gminy Suwałki, umożliwiono każdemu obywatelowi Ukrainy, który przekroczył granicę Polski od dnia 24 lutego 2022 r., bezpłatne korzystanie z suwalskiej komunikacji miejskiej.

W okresie od dnia podjęcia uchwały wielu obywateli Ukrainy zdecydowało się pozostać w Suwałkach, podjęli pracę, uzyskali Suwalską Kartę Mieszkańca. Dzieci, które posiadają Suwalską Kartę Mieszkańca oraz osoby powyżej 70. roku życia korzystają z komunikacji miejskiej bezpłatnie.

W związku z powyższym proponuję zmianę marcowej uchwały, poprzez wygaszenie uprawnienia dla uchodźców z Ukrainy do bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Suwałk z dniem 31.12.2022 r. w formie odrębnej uchwały.

Skutek finansowy wygaszenia uprawnienia dla uchodźców do bezpłatnych przejazdów należałoby oprzeć na założeniu, że uchodźcy, którzy zamieszkali w Suwałkach są posiadaczami Suwalskiej Karty Mieszkańca. W okresie kwiecień - październik 2022 r. łącznie 757 obywatelom Ukrainy przyznano Suwalską Kartę Mieszkańca. Przy założeniu, że 50% (czyli 380 osób) stanowią osoby dorosłe i połowa z nich (czyli 190 osób) korzysta w komunikacji miejskiej, szacowany przychód z biletów miesięcznych normalnych w skali roku wyniesie 164.160,00 zł/rok (72,00 zł x 190 osób x 12 miesięcy).

Przychód ten obniży wypłacaną operatorowi komunikacji miejskiej roczną wartość rekompensaty – głosi uzasadnienie do projektu uchwały.

 

 

 

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
02.27.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
26.02.2024

Szukam pracy

Dodaj nowe ogoszenie