15.03.2023

Urząd Gminy w Rutce - Tartak ogłosił przetarg na rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej

Urząd Gminy w Rutce - Tartak ogłosił przetarg na rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej w gminie Rutka-Tartak”, obejmującą budowę studni głębinowej SW3 w istniejącym ujęciu wody oraz budowę sieci wodociągowej stanowiąca rozbudowę oraz przebudowę sieci wodociągowej w gminie Rutka-Tartak.

Oferty można składać do 29 marca, do godz. 11.00 za pomocą platformy https://ezamowienia.gov.pl Otwarcie ofert odbędzie się pół godziny później. Zwycięzca przetargu będzie zobowiązany wywiązać się z umowy w okresie 190 dni.

W postępowaniu może wziąć udział każdy, kto wniesie wadium w wysokości 18 000 złotych.

Zamawiający zgodnie z zasadami Programu Rządowy Fundusz Polski Ład, udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5 % wynagrodzenia za przedmiot umowy.

Przed przygotowaniem i złożeniem oferty Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dla właściwego określenia koniecznych do wykonania prac i kalkulacji ceny, dokonał wizji lokalnej w miejscach realizacji robót w celu zweryfikowania dokumentów opisujących przedmiot zamówienia ze stanem faktycznym oraz uzyskania ewentualnych informacji, które mogą być pomocne do określenia pełnego zakresu prac, dokonania wyceny robót i przygotowania oferty.

Zamawiający wymaga, aby w trakcie realizacji zamówienia, wykonawca i podwykonawcy zatrudniali pracowników na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Zatrudnienie, o którym mowa powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia.

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
04.15.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
Dodaj nowe ogoszenie