01.12.2023

Wiżajny. Stawki podatków i opłat na 2024 rok

Radni gminy Wiżajny uchwali stawki podatków i opłat lokalnych na 2024 roku. Przedstawiają się one w następujący sposób:

I. stawki  podatku od nieruchomości:

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,28 zł od 1m² powierzchni.

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,37 zł od 1 ha powierzchni.

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,67 zł od 1 m² powierzchni.

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,39 zł od 1 m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych – 1,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich częścizajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 31,66 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 6,46 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,90 zł od 1m² powierzchni użytkowej.

3. Od budowli – 2 % ich wartości.

II. Podatek rolny

Obniżono maksymalną stawkę ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024r., ustaloną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z kwoty 89,63 zł za 1 dt do kwoty 84,00 zł za 1 dt, która stanowi podstawę obliczania podatku rolnego na 2024 rok na terenie Gminy Wiżajny.

III. stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy  Wiżajny:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 1020 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1701 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 2042 zł;

2) od ciągników siodłowych i balastowych,  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton - 2 382 zł;

4) od przyczep i naczep z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 i poniżej 12 ton( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ) - 2042 zł;

5) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 2773 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 3506 zł.

IV. Opłata miejscowa

1. Ustalono, że opłatę miejscową pobiera się  na terenie Gminy Wiżajny w miejscowościach: Antosin, Bolcie, Burniszki, Cisówek Dziadówek, Dzierwany, Grzybina, Jaczne, Jegliniszki, Kamionka, Kłajpeda, Kłajpedka,Laskowskie, Leszkiemie, Ługiele, Makowszczyzna, Marianka, Maszutkinie, Mauda, Mierkinie, Okliny, Poplin, Rogożajny Małe, Rogożajny Wielkie, Soliny, Stankuny, Stara Hańcza, Stołupianka, Sudawskie, Sześciwłóki,Użmauda, Wiłkupie, Wiżajny, Wiżgóry, Wysokie, Żelazkowizna uznanych za posiadające korzystne możliwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt w tych celach.

2. Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.

3. Stawka opłaty miejscowej wynosi 3,00 zł za każdy dzień pobytu w wyżej wymienionych  miejscowościach.

 

Źródło: UG Wiżajny

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
06.25.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
22.06.2024

Pomoc magazyniera

Dodaj nowe ogoszenie