03.10.2023

Znamy wyniki naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pieniądze do miasta i regionu

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2024 rok.

Wsparcie rządowe uzyska 2 669 zadań, w tym 688 powiatowych i 1 981 gminnych. Dzięki temu planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3,5 tys. km dróg - 1,57 tys. km dróg powiatowych i 1,93 tys. km dróg gminnych. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 2 643 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 956 mln zł.

Województwo podlaskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa podlaskiego wyniesie ponad 356 mln zł:

• 195,3 mln zł na zadania powiatowe,

• 161,3 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyskają 232 zadania: 96 powiatowych i 136 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 377 kilometrów dróg: 238 km powiatowych i 139 km gminnych.

Z naszego rejonu dofinansowanie otrzymały następujące samorządy:

Miasto Suwałki

1.Budowa ulicy Zbigniewa Herberta w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach  (03.2024 – 11.2024). Koszt - 2 070 100,00 zł; dofinansowanie - 1 242 060,00 zł

2. Budowa sięgaczy od ulicy Mieszka I w Suwałkach ( 03.2024 - 11.2024). Koszt - 1 118 498,47zł. Dofinansowanie - 671 099,08 zł

3. Rozbudowa ulicy W. Reymonta na odcinku od ul. Krzywólka do ul. Szpitalnej (03.2024 - 11.2024 r.) - na zdjęciu. Koszt - 5 854 000,00 zł; dofinansowanie - 3 512 400,00 zł

4.  Budowa ulic: 41 Pułku Piechoty, Powstańców Śląskich i Kawaleryjskiej w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach ( 03.2024 - 11.2024r.).Koszt - 4 205 591,76 zł; dofinansowanie - 2 523 355,05 zł

5. Budowa ul. Wisławy Szymborskiej i ul. Bolesława Prusa wraz z uzbrojeniem technicznym w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach (03.2024 - 11.2024r.).Koszt - 3 900 330,00 zł;dofinansowanie - 2 340 198,00 zł

Powiat Suwalski

1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki – Urbanki. Wartość - 6 002 000,00; dofinansowanie - 3 601 200,00 zł

2. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653 - Białe - Niemcowizna - Bakaniuk – Józefowo. Wartość -1 002 000,00; dofinansowanie - 601 200,00 zł

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik - ETAP I

Wartość -3 502 000,00zł; dofinansowanie - 2 101 200,00 zł

4. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik - ETAP II. Wartość -3 652 000,00; dofinansowanie - 2 191 200,00 zł

5. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna - Udziejek - Gulbieniszki; Wartość - 2 802 000,00 zł;dofinansowanie - 1 681 200,00 zł

6. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1096B w miejscowości Przerośl. Wartość - 2 002 000,00zł; dofinansowanie - 1 201 200,00 zł

7. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka – Augustów. Koszt - 9 802 000,00 zł; dofinansowanie - 5 881 200,00 zł

8. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny - Stankuny - Wiłkupie – Wiżajny. Koszt - 3 282 000,00 z;dofinansowanie -1 969 200,00 zł 

9. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda – Słupie. Koszt - 2 002 000,00 zł; dofinansowanie - 1 201 200,00 zł

Gminy

Szypliszki

Przebudowa drogi gminnej 101618B Lipniak - Sitkowizna – Zaboryszki. Koszt -2 800 000,00 zł. Dofinansowanie - 1 680 000,00 zł

Bakałarzewo

Przebudowa drogi gminnej nr 101949B i nr 101932B w miejscowości Góra i Podgórze. Koszt - 3 389 391,19.Dofinansowanie - 2 033 634,71 zł

Raczki

1.Rozbudowa drogi gminnej nr 102382B w miejscowości Małe Raczki. Koszt - 2 865 748,00 zł. Dofinansowanie: 2023 r. - 860 354,40; 2024 - 859 094,40 zł

2. Rozbudowa drogi w miejscowości Koniecbór wraz z budową mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Koniecbór w latach 06.2024 - 10.2025. Koszt - 3 396 310,06 zł. Dofinansowanie - w 2024r - 1 222 671,61 zł i w 2025 r. - 815 114,42 zł

Gmina Suwałki

1. Rozbudowa drogi gminnej nr 102035B w msc. Nowa Wieś (06.2024 - 09.2025). Koszt - 5 003 600,00 zł. Dofinansowanie - 1 200 960,00 zł

2. Rozbudowa drogi gminnej nr 102013B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Taciewo. Koszt - 3 334 055,00 zł; dofinansowanie w 2024 - 666 030,00 zł i w 2025 r. - 1 334 403,00 zł 

3. Budowa drogi nr 102011B Leszczewek – Leszczewo. Koszt - 2 603 600,00 zł; dofinansowanie - 1 562 160,00 zł

4. Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Osinki (06.2024 - 12.2025r.).Koszt - 4 314 758,00 zł; dofinansowanie w 2024 r. - 900 000,00 i w 2025 r. - 1 688 854,80 zl

5. Przebudowa drogi gminnej nr 102032B oraz drogi wewnętrznej w msc. Trzciane (06.2024 - 12.2025). Koszt - 3 503 600,00 zł; dofinansowanie w 2024r - 666 030,00 zł i w 2025r - 1 436 130,00 zł

6. Rozbudowa drogi gminnej nr 101999B w msc. Kropiwne Nowe (06.2024 - 12.2025). Koszt - 3 803 600,00 zł; dofinansowanie w 2024 r. - 666 030,00 zł i w 2025r. - 1 616 130,00 zł

Filipów

1. Rozbudowa drogi gminnej Nr 101856B na odcinku Piecki - Smolenka. Koszt - 2 912 489,00.Dofinnasowmaie; 2021- 42 967,98 zł; 2022 - 663 814,03 zł; 2023 - 551 884,03; 2024 - 197 578,40 zł

2. Rozbudowa drogi gminnej nr 101871B w miejscowości Huta w latach 2024 – 2025. Koszt - 3 390 036,44 zł. Dofinansowanie w 2024r - 16 231,80zł, a w 2025r. -  2 017 790,06 zł

3.. Rozbudowa drogi gminnej łączącej się z drogą powiatową nr 1111B w miejscowości Filipów. Koszt - 1 153 400,00. Dofinansowanie: 2022 r. - 27 675,00 zł; 2023 r. - 450 000,00 zł; 2024 r. - 51 176,00 zł

Przerośl

1.Remont drogi gminnej nr 101861B ul. Żabia w miejscowości Przerośl. Kost - 796 998,63 zł; dofinansowanie - 478 199,17 zł

2. Przebudowa drogi w miejscowości Krzywólka, gmina Przerośl. Koszt - 1 318 132,53 zł; dofinansowanie - 790 879,51 zł

3. Rozbudowa drogi gminnej nr 101831B ul. W. Radzymińskiego w miejscowości Przerośl. Koszt - 352 148,40 zł;dofinansowanie -211 289,00 zł

Jeleniewo

1.Przebudowa drogi gminnej nr 101783B droga we wsi Sidorówka. (08.2024 - 07.2025).Koszt - 2 685 440,00 zł; dofinansowanie - 1 611 264,00 zł

2. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 101798B droga we wsi Udryn. Koszt -942 950,00 zł; dofinansowanie - 565 770,00 zł

Powiat Sejneński

Powiat Sejneński otrzymał dofinansowanie na trzy zadania:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1160B Puńsk – Wojciuliszki – Budzisko w gminie Puńsk. (1,350  km) – dofinansowanie w wysokości 1.636.800 zł, łączna wartość zadania 2.728.000 zł. Termin realizacji – rok 2024;

Przed kilkoma laty zmodernizowano kilometrowy odcinek od ulicy Strażackiej w Puńsku do Wojczuliszek. Teraz ma być modernizowane kolejne 1,3 km drogi.

2. Przebudowa ulicy Słonecznej i Sienkiewicza w m. Krasnopol – dofinansowanie w wysokości 2.122.800 zł, łączna wartość zadania 3.538.000 zł. Termin realizacji - rok 2024;

3. Przebudowa kilometrowego drogi powiatowej Nr 1167B Sejny (ul. Mickiewicza) – Łumbie ( gm. Sejny) – Widugiery ( gm. Puńsk)- dofinansowanie w wysokości 1.216.800 zł, łączna wartość zadania 2.028.000 zł. Termin realizacji – rok 2024 r.

Sejny miasto

1.Przebudowa drogi gminnej ul. Targowa wraz z budową drogi wewnętrznej  ( 01.2024 - 06.2025r.).Koszt - 3 611 000,00 zł;dofinansowanie - 1 103 400,00 zł

2. Przebudowa drogi gminnej ul. Nowa ( 03.2024 - 02.202). Koszt - 2 582 000,00 zł; dofinansowanie -1 549 200,00 zł

3. Przebudowa i rozbudowa drogi Wojska Polskiego( 01.2024 - 03.2025). Koszt - 3 611 000,00 zł; dofinansowanie w 2024 r. -1 065 600,00 zł i w 2025 r. - 1 101 000,00 zł

Puńsk

1. Przebudowa drogi gminnej nr 101700B Wojtokiemie II etap. Koszt - 1 001 870,00 zł; dofinansowanie - 601 122,00 zł

2. Przebudowa drogi gminnej nr 101666B Puńsk wieś – Las 9 (05.2024 - 10.2024 r.). Koszt - 1 001 870,00 zł; dofinansowanie - 601 122,00 zł

Gmina Sejny wiejska

Przebudowa drogi gminnej Degucie - Kukle nr 102255B o długości 0,480 km. Koszt - 1 521 379,57 zł; dofinansowanie - 456 563,87 zł

Giby

1. Przebudowa drogi gminnej nr 102332B Pomorze - Budziewizna – Bosse. Koszt - 1 502 500,00 zł; dofinansowanie - 1 051 750,00 zł

2. Przebudowa drogi gminnej nr 102322B Pogorzelec – Sarnecki. Koszt - 2 002 500,00 zł; dofinansowanie - 1 201 500,00 zł

3. Przebudowa drogi gminnej nr 102303B Pomorze - Posejnele – Kukle.Koszt - 702 500,00 z; dofinansowanie - 421 500,00 zł

4. Przebudowa drogi gminnej nr 102291B Walne – Danowskie. Koszt - 1 502 500,00 zł; dofinansowanie - 901 500,00 zł

5. Przebudowa drogi gminnej nr 102314B Białorzeczka - Wierśnia – Giby. Koszt - 1 502 500,00 zł; dofinansowanie - 901 500,00 zł

6. Przebudowa drogi gminnej nr 102323B Wysoki Most - Studziany Las – Frącki. Koszt - 1 602 500,00 zł;dofinansowanie - 961 500,00 zł

7. Przebudowa drogi gminnej nr 102298B Giby - Konstantynówka – Budziewizna. Koszt - 1 502 500,00 zł, dofinansowanie -901 500,00 zł

8. Przebudowa drogi gminnej nr 102318B Karolin – Pogorzelec. Kost - 1 502 500,00 zł;dofinansowanie - 901 500,00 zł

Krasnopol

1.Przebudowa drogi gminnej nr 102081B w miejscowości Aleksandrowo Koszt - 5 815 184,03 zł. Dofinansowanie - 3 489 110,41 zł

2. Przebudowa drogi gminnej nr 102084B Rosochaty Róg – Mikołajewo. Koszt - 5 092 983,45 zł; dofinansowanie - 3 055 790,07 zł

3. Przebudowa dróg gminnych nr 10244B i 102045B w miejscowości Stabieńczyzna ( 03.2023 - 02.2025). Koszt - 3 663 659,19 zł; dofinansowanie - 2 198 195,51 zł

Powiat Augustowski

1. Remont dróg powiatowych w celu podniesienia dostępności do dróg wojewódzkich nr 664 i nr 673 na terenie Gminy Lipsk. Wartość - 8 354 500,00; dofinansowanie - 5 012 700,00 zł

2. Remont odcinków ciągu drogowego Bargłów Kościelny - Granica Państwa - ETAP V. Wartość - 8 354 500,00 zł; dofinansowanie - 5 012 700,00 zł

3. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1197B od DW 662 do m. Szczeberka. Wartość - 5 504 500,00; dofinansowanie -3 302 700,00 zl

3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skiblewo - do drogi nr 664, dł. Odcinka 2,165 km.Wartość - 5 004 500,00; dofinansowanie - 3 002 700,00 zł

Augustów miasto

1. Budowa i rozbudowa ulicy Arnikowej i Zawilcowej w Augustowie w okresie 08.2024 - 07.2025r . Koszt - 14 548 500,00 zł. Dofinansowanie - 10 183 950,00 zł

2. Przebudowa drogi do cmentarza komunalnego (08.2024 - 07.2025).Koszt - 6 003 500,00zł; dofinansowanie - 3 602 100,00 zł

3. Budowa ulicy Prądzyńskiego w Augustowie (08.2024 - 07.2025).Koszt - 9 508 500,00 zł; dofinansowanie - 5 705 100,00 zł

4. Budowa ulicy Sajenek w Augustowie. Koszt- 3 508 500,00 zł; dofinansowanie - 2 105 100,00 zł

Gmina Augustów wiejska

Przebudowa drogi gminnej w m. Jeziorki. Koszt - 392 211,80 zł; dofinansowanie - 235 327,11 zł

Płaska

Budowa drogi gminnej w miejscowości Płaska. Koszt - 3 256 500,00 zł; dofinansowanie – w 2024 r. - 963 900,00 i w 2025r. - 990 000,00 zł

Sztabin

1.Przebudowa drogi gminnej nr 167562B we wsi Chomaszewo. Koszt - 1 250 000,00 zł; dofinansowanie - 750 000,00 zł

2. Przebudowa drogi gminnej nr 167560B we wsi Balinka. Koszt - 1 150 000,00 zł; dofinansowanie - 690 000,00 zł

3. Przebudowa drogi gminnej nr 167516B w msc. Mogilnice. Koszt - 1 150 000,00 z; dofinansowanie - 805 000,00 zł

4. Przebudowa drogi gminnej nr 167506B w miejscowości Janówek. Koszt - 1 100 000,00 zł; dofinansowanie - 660 000,00 zł

Bargłów Kościelny

1.Przebudowa drogi gminnej 102864B Bargłówka – Lipowo. Koszt - 1 568 207,90 zł; dofinansowanie - 940 924,74 zł

2. Rozbudowa drogi gminnej nr 135502B w miejscowości Kukowo – Młynek.  Koszt -1 508 237,90 zł; dofinansowanie - 904 942,74 zł

Lipsk

1.Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102799B w Dolinczanach. Koszt - 1 295 321,29; dofinansowanie - 777 192,77 zł

2. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102806B w Kuriance. Koszt - 3 695 640,63 zł; dofinansowanie - 2 217 384,37 zł

WYG

Źródła: KPRM; Ministerstwo Infrastruktury

Fot. Suwalki24.pl

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
06.19.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
17.06.2024

Zgubiono

16.06.2024

Masaż klasyczny

Dodaj nowe ogoszenie