12.05.2019

Raport Banku Pekao S.A.: Podlascy przedsiębiorcy pozostają optymistami

Dziewiąty już raport Banku Pekao S.A. na temat sytuacji przedsiębiorstw pokazał, że mikro, małe i średnie firmy uznały 2018 rok za wyjątkowo udany. Przedsiębiorcy z Podlasia także wykazali się optymizmem, większym nawet niż ogólnopolska średnia. Jednak ich nastroje pogorszyły się w porównaniu z raportem sprzed roku.

W całym kraju do ankiety na potrzeby raportu przystąpiło prawie 7500 mikro, małych i średnich firm. Dzięki tak dużej próbie nie tylko ogólnopolskie wyniki są wiarygodne, ale również te z regionów i podregionów. Na Podlasiu przebadano 324 firmy. Na potrzeby badania województwo podzielono na 3 podregiony: suwalski, białostocki i łomżyński.

Głównym miernikiem nastrojów przedsiębiorców badanym w raporcie Banku Pekao jest Ogólny Wskaźnik Koniunktury firm, który stanowi średnią ocen ostatnich i kolejnych 12 miesięcy. Mierzony jest on w skali od 50 do 150 punktów. Poziom neutralny to 100 punktów.

Wskaźnik ten spadł na Podlasiu rok do roku o 2,5 punktu i obecnie wynosi 101,5, co pozostaje wynikiem lepszym niż średnia krajowa na poziomie 100,4. Jest to jednocześnie największy spadek wskaźnika w porównaniu do zeszłego roku w skali całego kraju. W 2017 roku Podlasie było liderem rankingu.

Warto odnotować, że ogólnokrajowy wskaźnik koniunktury jest powyżej neutralnego poziomu 100 dopiero po raz drugi w historii raportu – wskazując na bardzo dobry 2018 rok i dość pozytywne oceny kolejnych miesięcy.

Przedsiębiorcy z poszczególnych podlaskich podregionów różnie oceniają zarówno minione jak i przyszłe 12 miesięcy. Najbardziej optymistyczni są przedsiębiorcy z Suwalszczyzny, wśród których ocena kolejnego roku wyniosła 104,0. Także ocena minionego roku była w tym podregionie najwyższa w całym województwie – 102,3, co daje łącznie najwyższą średnią na Podlasiu – 103,2. Z kolei podregion białostocki był jedynym podregionem w województwie, w którym przedsiębiorcy negatywnie ocenili miniony rok – 99,9. Jednocześnie jednak tamtejsi właściciele firm patrzą w przyszłość ze zdecydowanie większym optymizmem, oceniając kolejny rok na 100,7 punktu. Łącznie daje to najniższą średnią ocenę w województwie – 100,3.

W porównaniu z poprzednim badaniem nastroje podlaskich firm w zakresie oceny koniunktury uległy pogorszeniu. Jedynie ocena dostępności zewnętrznego finansowania wzrosła r/r o 0,1 do 101,7 (średnia krajowa 100,9). Pozostałe składowe Ogólnego Wskaźnika Koniunktury w tym województwie spadły.

Największy spadek odnotowano w ocenie ogólnej sytuacji gospodarczej, która jest obecnie negatywna (97,4 – spadek o 7,5 punku – wobec średniej krajowej 97,2). Jest to największy spadek r/r tego wskaźnika w całej Polsce. Także ocena sytuacji firmy zaliczyła na Podlasiu jeden z największych spadków w całym kraju – o 3,4 punktu do 104,6, średnia krajowa 102,8 (poza Podlasiem ocena ta spadła o ponad 3 punkty także na Mazowszu). Duże spadki zaliczyła także ocena sytuacji branży (o 3,9 punktu do 98,9, średnia krajowa 97,8). Mniejsze spadki dotyczą oceny przychodów firmy (o 2,2 punktu do 104,4, średnia krajowa 102,5) oraz oceny wyniku finansowego firmy (o 1,8 punktu do 104,4, średnia krajowa 101,9). Najmniej pogorszyły się oceny oczekiwania na zapłatę (o 1,0 punkt do 98,8, średnia krajowa 98,4) oraz zatrudnienia (o 0,4 punktu do 101,4, średnia krajowa 101,3).

Po wyjątkowo udanym na Podlasiu roku 2017, w roku 2018 nastąpił spadek ocen. Ale choć nastroje uległy stonowaniu, to przedsiębiorcy z północnowschodniej Polski wciąż wystawili oceny pozytywne, a do tego w większości powyżej średniej krajowej. To powód do zadowolenia, bo choć podlascy przedsiębiorcy spodziewają się niewielkiego spowolnienia, to jednak wciąż z optymizmem patrzą w przyszłość i planują dalszy rozwój – mówi Izabela Sawa, Dyrektor Regionalny Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Banku Pekao.

W 12 miesiącach poprzedzających badanie zdecydowana większość podlaskich przedsiębiorców finansowała swoją działalność ze źródeł własnych (70 proc. wobec 75 proc. na skalę kraju). Tymczasem w kolejnym roku może zwiększyć się odsetek firm korzystających z finansowania zewnętrznego (65 proc. firm chce wykorzystywać tylko źródła własne, a 29 proc. planuje korzystać ze środków własnych i finansowania zewnętrznego).

Pod względem inwestycji Podlasie znajduje się powyżej średniej krajowej (53 proc. wobec 45 proc. na skalę kraju), przy czym najczęściej inwestowały firmy z podregionu białostockiego (zainwestowało 55 proc. z nich), a najrzadziej te z podregionu suwalskiego (50 proc.). W kolejnym roku podlaskie firmy planują ograniczyć inwestycje, co jest zgodne z ogólnopolskim trendem (plany takie ma 43 proc. podlaskich firm wobec 38 proc. w całej Polsce).

W kolejnych 12 miesiącach podlaskie firmy planują inwestować głównie w maszyny i urządzenia (takie plany deklaruje ogółem 43 proc. przedsiębiorców z województwa podlaskiego i aż 60 proc. z podregionu łomżyńskiego). Na drugim miejscu znajdują się inwestycje w wyposażenie (takie plany ma 40 proc. podlaskich firm, przy czym aż 55 proc. firm z podregionu suwalskiego).

Eksport podlaskich firm

Tematem specjalnym tegorocznego raportu Banku Pekao S.A. jest ekspansja zagraniczna firm sektora MŚP. W roku 2018 eksportem na Podlasiu zajmowało się 15 proc. firm, czyli więcej niż w skali całego kraju (13 proc.) – najwięcej w podregionie suwalskim (20 proc.), a najmniej w łomżyńskim (10 proc.). Jednocześnie firmy z województwa podlaskiego planują dalszą zagraniczną ekspansję (17 proc. tamtejszych przedsiębiorców deklaruje eksport produktów w kolejnych 12 miesiącach wobec średniej krajowej na poziomie 15 proc.).

Podlaskie firmy najczęściej eksportują swoje produkty do Niemiec, Wielkiej Brytanii, na Litwę i Białoruś. Podlascy przedsiębiorcy konkurują na rynkach zagranicznych najczęściej jakością swoich usług i produktów (61 proc.). Na drugim miejscu przewag konkurencyjnych znalazła się cena towarów (41 proc.), a na trzecim – dostępność produktów (33 proc.).

 


**************************************************************************************************

Reprezentatywne wyniki Raportu o Sytuacji Mikro, Małych i Średnich Firm Banku Pekao są prezentowane na poziomie krajowym, regionalnym (wojewódzkim) oraz subregionalnym, w podziale na sektory (produkcja, usługi, handel i budownictwo) oraz wielkość firm. Raport porusza między innymi kwestie sytuacji firm, zatrudnienia, inwestycji, eksportu, innowacji, finansowania zewnętrznego, otoczenia biznesowego oraz barier rozwojowych.

Każdego roku wybierany jest temat specjalny raportu. Takim tematem były już fundusze unijne,
e-gospodarka, eksport, innowacje, firmy rozpoczynające działalność gospodarczą i inwestycje. W raporcie prezentowane są także oficjalne dane statystyczne i perspektywy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki.

Zachęcamy do lektury raportu: https://www.pekao.com.pl/raport-msp

**************************************************************************************************

Bank Pekao S.A. został założony w 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących
do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając ponad 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię
w bankowości. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20.

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
06.04.2020 Kupno Sprzedaż
EUR 0.58% 4.3521 4.4401
USD 1.15% 3.8896 3.9682
GBP 0.03% 4.8867 4.9855
CHF 1.07% 4.0483 4.1301
04.06.2020

Pracownik ochrony

04.06.2020

Szukam pracy

Dodaj nowe ogoszenie