17.10.2018

Bitwa o budżet obywatelski. Duże projekty opiewają na prawie 5, a do dyspozycji są tylko 2 mln zł

W poniedziałek, dzień po wyborach samorządowych, rozpocznie się kolejna batalia o głosy suwalczan. Mieszkańcy, stowarzyszenia i organizacje już zwierają szyki.

W Budżecie Obywatelskim na 2019 rok znajduje się 2,6 mln zł. kwota po przecinku – 600 tys. zł przeznaczona została na tzw. małe projekty oraz inicjatywy kulturalno-rekreacyjno-sportowe. Najwięcej emocji wzbudzają duże projekty inwestycyjne, kosztujące 100 – 800 tys. zł.  Zgłoszono ich aż 7, każdy mieszkaniec może poprzeć tylko jeden z nich. Głosowanie potrwa do 9 listopada.

W uprzywilejowanej pozycji wydają się być projekty modernizacji bocznego boiska stadionu przy ul. Zarzecze oraz budowy parkingów z zatoką autobusów MPK w centralnej części wszystkich ogródków działkowych na Osiedlu Północ. Wigry Suwałki już zapowiedziały zbiórkę podpisów kibiców na najbliższych meczach pierwszoligowców, liczą też na podpisy 500 młodych adeptów futbolu ćwiczących w Akademii Piłkarskiej i ich rodzin. O sile organizacji działkowców tez nikogo nie trzeba przekonywać.  

To wskazówka dla nowego prezydenta i nowej Rady Miejskiej, by opracowała bardziej sprawiedliwe zasady. Kilka lat temu, kiedy zwyciężyły inwestycje przy szkołach, szkoły zostały z Budżetu Obywatelskiego wykluczone.

Druga podpowiedź dla nowych radnych jest taka, by nie traktowały inwestycji  zgłoszonych przez obywateli jako „obcych”. „Przegrane”, ale cieszące się poparciem setek czy tysięcy mieszkańców  projekty, te duże i małe, samorządowcy powinni włączyć do budżetu Suwałk, do wieloletniego planu inwestycyjnego.     

W poniedziałek rusza walka o głosy, w której najmocniej, także z prywatnych względów,  będziemy trzymać kciuki za debiutujących w niej mieszkańców sześciu bloków najbardziej zaniedbanej, podzielonej miedzy władzę Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej a ZBM TBS części osiedla Północ. Chodzi o teren (zdjęcia są archiwalne, ale  po najbliższych opadach deszczu tak właśnie będzie wyglądał) u zbiegu ulic Reja i Kowalskiego, o projekt, który na Karcie do glosowania ma nr 1. Ciekawe, który z dużych projektów poprze mój sąsiad, prezes suwalskich  Wigier?  

Wojciech Drażba 

1. Budowa miejsc postojowych przy wtórniku ulicy Reja od bloku Kowalskiego 23 do bloku Lityńskiego 16 wraz z przebudową chodników oraz wykonaniem dodatkowej infrastruktury w otoczeniu istniejących garaży (utwardzenie odwodnienie, oświetlenie i zazielenienie)

Projekt zakłada wybudowanie wzdłuż części wschodniej wtórnika ulicy Reja kilkudziesięciu nowych miejsc parkingowych na niezagospodarowanym obszarze, z przeznaczeniem dla mieszkańców 6 budynków wielorodzinnych. Powstaną również zieleńce i nowy drzewostan. W części zachodniej wtórnika przewiduje się odwodnienie i utwardzenie gruntu oraz jego oświetlenie w otoczeniu istniejących garaży.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 790 000 zł.

2. Plac postojowy ( Osiedle II między blokami 4A, 15, 16, 17, 21, ARES)

Projekt zakłada wybudowanie placu postojowego i drogi dojazdowej z kostki betonowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych. Istniejąca nawierzchnia żwirowa zostanie utwardzona. Inwestycja rozwiąże problem chaotycznego parkowania samochodów oraz poprawi estetykę osiedla.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 425 600 zł.

3. Ciąg pieszo – rowerowy w ul. Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach

Projekt zakłada wybudowanie ciągu pieszo – rowerowego w ulicy Powstańców Wielkopolskich
w Suwałkach na odcinku od ulicy Zastawie do ulicy Kawaleryjskiej o długości około 350 m i szerokości 2,5 m – I Etap (strona zachodnia).

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 310 000 zł.

4. Budowa parkingów oraz zatoki autobusowej MPK w centralnej części wszystkich ogródków działkowych na Osiedlu Północ w Suwałkach

Projekt zakłada budowę pętli do nawrotów autobusów MPK, budowę zatoczek parkingowych, odwodnienia oraz lamp oświetleniowych.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 790 000 zł.

5. Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 146 garaży przy ulicy Noniewicza (ulica Noniewicza za Centrum Handlowym „PLAZA”)

Projekt obejmuje utwardzenie nawierzchni dojazdowej kostką betonową i wykonanie odwodnienia terenu. Istniejąca nawierzchnia drogi dojazdowej jest zniszczona, z licznymi nierównościami
i wyrwami, w czasie opadów deszczu są zalewane i podtapiane niektóre garaże. Zrealizowanie inwestycji służyć będzie użytkownikom garaży, zapobiegnie nanoszeniu piasku i błota na sąsiednie drogi manewrowe, jednocześnie ograniczy niekontrolowany spływ wód opadowych z substancjami ropopochodnymi i metalami ciężkimi.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 784 000 zł.

6. Poprawienie nawierzchni na drodze i chodnikach w obrębie ul. Witosa i przyległych ciągach komunikacyjnych

Projekt zakłada dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Witosa, remont pozostałych chodników na ul. Witosa wraz z krawężnikami na łączniku komunikacyjnym w stronę ul. Lityńskiego. Wymianę kostki brukowej na drodze przejazdowej przez parking z ul. Witosa do ul. Obozowej. Przeniesienie poza chodnik słupów oświetleniowych na łączniku komunikacyjnym pomiędzy ul. Witosa a ul. Lityńskiego.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 798 000,00zł

7. Modernizacja boisk Stadionu Miejskiego w Suwałkach (boiska boczne stadionu Miejskiego przy ul. Zarzecze 26)

Projekt zakłada dostosowanie boiska bocznego Stadionu Miejskiego do wymagań licencyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej do rozgrywania meczy. Modernizacja boisk bocznych Stadionu Miejskiego zawierać będzie budowę i dostosowanie oświetlenia do standardów umożliwiających trenowanie w godzinach popołudniowych oraz wieczornych, montaż ogrodzenia, budowę trybun dla kibiców gospodarzy i gości.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu 783 700 zł.

 

Od 22 października  do 9 listopada każdy mieszkaniec Suwałk (w przypadku udziału w głosowaniu osoby małoletniej wymagana będzie zgoda opiekuna prawnego)  będzie mógł zagłosować w wyznaczonych punktach w mieście, gdzie będzie można wypełnić i złożyć kartę do głosowania.

Głosować będzie można również w formie elektronicznej.

Każdy mieszkaniec może złożyć wyłącznie jedną kartę do głosowania. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie maksymalnie jednego z każdej grupy projektów łącznie trzech projektów z listy – jednego dużego o wartości od 100 do 800 tysięcy złotych, jednego małego o wartości do 100 tysięcy złotych oraz jednego z grupy kulturalnych lub społecznych o wartości do 20 tysięcy złotych.

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
08.09.2020 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.3608 4.4488
USD 0.00% 3.6779 3.7523
GBP 0.00% 4.8431 4.9409
CHF 0.00% 4.0398 4.1214
09.08.2020

praca na budowie

08.08.2020

Nie zwlekaj!

Dodaj nowe ogoszenie