18.11.2013

Do pracy na Łotwę?

Niedawno informowaliśmy o tworzeniu miejsc pracy w obwodzie kaliningradzkim. Z powodu wiz, mitręgi biurokratycznej, trudno tam o legalną robotę. Okazuje się jednak, że robota czeka nie tak daleko, bo na Łotwie, kraju unijnym, który już w 2014 roku ma mieć euro.

Zamiast wyjeżdżać na Wyspy Brytyjskie, gdzie Polacy są już niezbyt mile widziani, co przyznaje sam premier, może warto wybrać się na Łotwę, wszak to nie tak daleko, bo tuż za Litwą. Zresztą, jak kto chce koniecznie robić u Anglika, to może zatrudnić się w jego firmie na Łotwie, bo działa tu już około 800 brytyjskich firm, z których część wykorzystało okazję do ekspansji przez Łotwę na rynki wschodnie, podczas gdy inne koncentrują się na rynkach rozwijających Łotwy i krajów bałtyckich. Znaczenie polskich inwestycji bezpośrednich na Łotwie jest niewielkie. Wielkość polskich bezpośrednich inwestycji na Łotwie na tle inwestycji zagranicznych ogółem wynosi ok. 0,1%. Skumulowana wartość polskich bezpośrednich inwestycji na Łotwie, na koniec I kwartału 2013 roku, wyniosła 13,52 mln EUR, z czego 5,8 mln EUR zainwestowano w handel hurtowy i detaliczny, 2,9 mln EUR w produkcję, 1,1 mln EUR w działalność naukowo-techniczną.

Unijny lider

Łotwa w 2009 r. otarła się o bankructwo, a teraz wyrasta na lidera Unii pod względem wzrostu gospodarczego. Zamówienia w przemyśle rosną już w tempie 40 proc. rocznie. Trzy lata temu Łotwa powróciła do wzrostu gospodarczego, i to ona - a nie Polska - była „zieloną wyspą Europy”, a obecnie jest najszybciej rozwijającą gospodarką Unii Europejskiej. Zdolność do szybkiego konsolidowania budżetu była jednym z głównych czynników, które pomogły Łotwie przezwyciężyć kryzys. W 2012 roku Łotwa zanotował wzrost PKB o 5,6 proc. Komisja Gospodarcza i Walutowa Stowarzyszenia Banków Komercyjnych Łotwy prognozuje, że PKB Łotwy wzrośnie o 4,3% w 2013, o 4,5% w 2014, o 4,3% w 2015 r. Stowarzyszenie prognozuje też zaledwie 0,3% inflacji na Łotwie w tym roku, 2,7% w 2014, 2,5% w 2015 roku. Według stowarzyszenia, bezrobocie zmniejszy do 11,3% w tym roku, do 9,9% w 2014, do 9,2% w 2015 roku. Zarobki netto wzrosną o 4,4% w tym roku, o 5,1% w 2014r. i o 5,5% w 2015 roku - informowała 18 listopada br. Leta / Nozare.lv.

Import pracowników

I choć na razie oficjalna stopa bezrobocia na Łotwie oscyluje wokół 12 proc. (w sąsiedniej Estonii tylko 8 proc.), to brakuje rąk do pracy w niektórych zawodach. Jak podaje łotewski portal DELFI.lv, szczególnie potrzeba ich w sektorze produkcji żywności. Inara Šurė, przewodnicząca Federacji Producentów Żywności, mówi, że z powodu braku wykwalifikowanych pracowników tej branży, zarówno na poziomie szkoły zawodowej, jak i wyższych stopni, łotewskie firmy już importują pracowników z zagranicy. Zatrudniają się tu m.in. Ukraińcy, Białorusini, Kazachowie nawet, choć im, w odróżnieniu np., od Polaków, potrzebne są wizy.

Wykwalifikowanych pracowników potrzebuje szybko rozwijający się przemysł leśny Łotwy. Eksport przemysłu drzewnego z Łotwy wzrósł w okresie styczeń-wrzesień br. o 9,8% Głównym partnerem tego przemysłu w eksporcie były Wielka Brytania, Szwecja i Niemcy z 12%, na którego kraje przypada prawie 70 proc. całości eksportu branży leśnej.

W regionie północno - wschodnim, w tym na Suwalszczyźnie, Mazurach, jest sporo szkół kształcących w zawodach rolniczych, leśnych, drzewnych, przetwórstwa rolnego i przemysłu spożywczego, a roboty mało, więc może zamiast jechać „ na zmywak” na Wyspy, warto poszukać pracy na Łotwie? Zdaniem Inary Šurė, jako że nauki inżynieryjne na Łotwie nie są popularne, s a oni „na wagę złota”, a pracodawcy nieźle płacą pracownikom tych specjalności.

Może zaistnienie na rynku łotewskim ułatwi powstały tu przed kilkoma tygodniami, z inicjatywy polskiej Ambasady, Klub Polskiego Biznesu na Łotwie. W inauguracyjnym spotkaniu wzięło udział ponad 30 przedstawicieli polskich firm działających na rynku łotewskim.
Średnie wynagrodzenie brutto na Łotwie w 2012 roku wynosiło 480 LVL (683 EUR). W III kwartale br. płacę w przedziale 427 – 711 euro miesięczne miało na Łotwie 27,3 proc. zatrudnionych, zaś 10 proc. zarabiało od 711 do 1422 euro.

Znać rosyjski

Nie ma problemu językowego, bo choć oficjalnie Łotwa boczy się na wszystko, co rosyjskie, to w tym 2 mln kraju Łotysze stanowią zaledwie 59,3% społeczeństwa, pozostałe grupy to Rosjanie (27,8%), Białorusini (3,6%), Ukraińcy (2,5%), Polacy (2,4%), Litwini (1,3%) oraz inne narodowości (2,9%). W głównych ośrodkach miejskich (Ryga, Liepaja, Daugavpils) przeważa ludność rosyjskojęzyczna. Kto zatem zna język rosyjski, nie ma problemu z pracą na Łotwie. Można tu też porozumieć się w języku niemieckim oraz angielskim.

Trochę historii

A Łotwa obchodzi 18 listopada 95. rocznicę niepodległości.18 listopada 1918 roku Łotwa ogłosiła niepodległość narodową. Władze polskie pomagały swojemu sąsiadowi w utrzymaniu niepodległości - armia łotewska otrzymała w darze broń i amunicję, a na początku stycznia 1920 roku w Łatgalii rozpoczęła się ofensywa przeciwko wojskom bolszewickim, zakończona wyzwoleniem Łatgalii. W ofensywie tej, dowodzonej przez Edwarda Rydza Śmigłego brało udział 30 tys. żołnierzy polskich i 10 tys. żołnierzy łotewskich. Jedynie Polska zaoferowała Łotwie wszelką pomoc bez stawiania warunków. Społeczność międzynarodowa uznała nowe państwo 26 stycznia 1921 r., a dziewięć miesięcy później Łotwa została przyjęta do Ligi Narodów.

Pakt Ribbentrop-Mołotow oddał Łotwę w radziecką sferę wpływów i 17 czerwca 1940 roku wojska radzieckie zajęły terytorium Łotwy. Po II wojnie światowej Łotwa została republiką ZSRR. W latach 80-tych ‘perestrojka’ zainicjowana przez Michaiła Gorbaczowa miała wpływ na sytuację Łotwy, gdzie rozpoczął się szeroki ruch społeczny, zmierzający do przywrócenia niepodległości.

Rada Najwyższa Łotewskiej SSR ogłosiła deklarację o niezależności, 21 sierpnia 1991 r. parlament łotewski ogłosił niepodległość i suwerenność państwa łotewskiego, a we wrześniu 1991 roku Związek Radziecki ogłosił uznanie niepodległości państwa łotewskiego.

Jan Wyganowski

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
04.19.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
18.04.2024

KUCHARZ / KUCHARKA

Dodaj nowe ogoszenie