31.10.2021

Dom bez pozwolenia. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Podstawowym założeniem ustawy jest wyodrębnienie szczególnej kategorii budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których budowa nie będzie się wiązała z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę, ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy, a ponadto nie będzie podlegała kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Bez zezwolenia do 70 m2 dla własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora

Na podstawie nowych przepisów, nie będzie wymagało pozwolenia na budowę, natomiast wymagać ma zgłoszenia budowa wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m², których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Nie trzeba też ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy.

Ustawa przewiduje wymóg, aby budowane domy o powierzchni zabudowy do 70 m2 były budynkami wolno stojącymi oraz określa dopuszczalną gęstość zabudowy, wskazując, iż liczba tych budynków nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki.

Trzeba zgłosić budowę

Do zgłoszenia budowy wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m² inwestor będzie zobowiązany dołączyć oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, oraz oświadczenie, że przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy.

Budowa domu będzie wymagała zawiadomienia organów nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski nad zgodnością budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Do zgłoszenia budowy domu trzeba będzie dołączyć m.in.

- projekt zagospodarowania działki lub terenu;

- projekt architektoniczno-budowlany;

- oświadczenie - składane pod rygorem odpowiedzialności karnej -że planowana budowa jest prowadzona dla własnych potrzeb mieszkaniowych;

- oświadczenie informujące, że dokumentacja jest kompletna.

Przy budowie domu trzeba będzie zachować wymagania techniczno-budowlane, czyli m.in. zachować odpowiednie odległości od granic działki.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 m2 wydawana będzie w ciągu 21 dni.

Po zakończeniu budowy inwestor dołączy do zawiadomienia o jej zakończeniu oświadczenie o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami oraz o zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym stypizowano jako wykroczenie zagrożone karą grzywny.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.Źródło: Kancelaria Premiera RP

Fot: Ilustracja do tekstu

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
11.30.2021 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.6671 4.7613
USD 0.00% 4.1324 4.2158
GBP 0.00% 5.5117 5.6231
CHF 0.00% 4.4663 4.5565
30.11.2021

sprzedam sanki

29.11.2021

PRACOWNIK BIUROWY

29.11.2021

kierowca kat.C+E

Dodaj nowe ogoszenie