25.03.2023

Domknięciem drogi ekspresowej S19 zajmie się sąd

Ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla drogi ekspresowej S19 Sokółka - Dobrzyniewo została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Na wydaną w styczniu bieżącego roku decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ - organ II instancji) wpłynęła jedna skarga. Jeszcze w marcu GDOŚ ma przekazać akta sprawy do sądu, który następnie – po zapoznaniu się z materiałami – wyznaczy termin rozprawy.

Przetarg na realizację w 2023 roku

Zgodnie z planem, odcinek S19 Sokółka - Dobrzyniewo miał zostać zrealizowany w latach 2025-2027. Pierwsze przetargi na wyłonienie wykonawcy w systemie Projektuj i buduj planowane były na II połowę bieżącego roku. Czy tak się stanie, zależy od decyzji sądu i terminu w jakim ona zapadnie.

Najpierw były odwołania

DŚU na ostatni fragment drogi ekspresowej S19 w woj. podlaskim - od Sokółki do Dobrzyniewa Dużego - została wydana 28 września 2021 roku przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku.

W terminie wpłynęło sześć odwołań od tej decyzji. Zostały wniesione zarówno przez osoby fizyczne, jak i organizację pozarządową. W efekcie sprawa trafiła do GDOŚ w Warszawie, który postanowił rozpatrzeć sprawę w pełnym zakresie. Odniósł się nie tylko do kontroli zasadności zarzutów zawartych w odwołaniach, ale też dokonał kontroli merytorycznej decyzji RDOŚ. Korzystając ze swoich uprawnień, przeprowadził dodatkowe postępowania wyjaśniające oraz wezwał do uzupełnienia materiałów, co GDDKiA uczyniła.

9 stycznia 2023 roku GDOŚ wydał decyzję, którą w części utrzymał decyzję RDOŚ w Białymstoku, a w części ją zmienił i doprecyzowywał niektóre warunki realizacji przedsięwzięcia. Na przykład zwiększona została minimalna szerokość strefy dostępnej dla zwierząt na przejściach górnych, z 30 m (dla zwierząt średnich) i 40 m (dla zwierząt dużych) do 50 m w przypadku obu rodzajów przejść. Tym samym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Prawomocność uzyska dopiero po rozpatrzeniu skargi przez sądy.

Ponadstandardowa ochrona przyrody

Już w decyzji środowiskowej z 2021 r. nałożono na inwestora wiele wymagań w zakresie ochrony środowiska. Zobowiązano go m.in. do wykonania ekranów akustycznych o łącznej długości około 4 km (mieszczą się w tym także ekrany akustyczne na obwodnicy Wasilkowa, zapewniające bezpieczeństwo chronionych siedlisk ptaków) Dodatkowo, zgodnie z decyzją miały być wybudowane ekrany osłonowe w dolinie rzeki Sokołdy (w celu minimalizowania ryzyka kolizji ptaków i nietoperzy z pojazdami poruszającymi się po drodze). Z kolei dla zapewnienia właściwych warunków migracji zwierząt wskazano na konieczność wybudowania 34 przejść dla zwierząt, w tym 20 dla dużych i średnich oraz 14 dla małych i płazów. Zgodnie z tą decyzją powstaną również:

- czatownie i platformy lęgowe dla orlika krzykliwego w dolinie rzek: Sokołda, Kamionka i Bartoszycha;

- budki dla ptaków i nietoperzy (kilkaset sztuk), jako kompensacje wycinki drzew dziuplastych;

- konstrukcje dla nietoperzy w przejściach dolnych dla zwierząt, stanowiące miejsca schronienia dla tych ssaków;

- siedliska zastępcze dla trzmieli i zapylaczy z łąkami kwietnymi;

- zbiorniki kompensacyjne dla płazów.

 

Źródło i fot: GDDKiA

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
02.23.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
22.02.2024

Spawacz-Ślusarz

21.02.2024

Kierownik Budowy

Dodaj nowe ogoszenie