08.03.2023

Interreg Polska - Litwa. Pierwsze pomysły na wspólne projekty, 300 uczestników pierwszego seminarium

We wtorek, 7 marca w Suwałkach Sekretariat Interreg VI-A Program Litwa-Polska 2021-2027 zorganizował wspólne szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców z Litwy i Polski w I naborze wniosków.

Wydarzenie przyciągnęło prawie 300 uczestników z litewskich i polskich regionów przygranicznych. To świadczy o ogromnym zainteresowaniu polskich i litewskich samorządów, urzędów, organizacji pozarządowych realizacją wspólnych projektów.

Na co

Bioróżnorodność, ochrona zdrowia, kultura i zrównoważona turystyka. Na projekty m.in. z tego zakresu można składać wnioski w pierwszym naborze do programu, którego budżet to niemal 20,7 mln euro. W złożonym projekcie musi wziąć udział przynajmniej jeden partner z każdego kraju objętego wsparciem, tj. z Litwy i z Polski. Wnioski będą zbierane do 28 kwietnia br.

Obszar programu obejmuje w Polsce: województwo podlaskie, subregiony suwalski i białostocki oraz subregion ełcki w województwie warmińsko-mazurskim.

W projektach mogą uczestniczyć również podmioty spoza obszaru programu, pod warunkiem, że ich udział w projekcie przyniesie korzyść dla tego obszaru.

Program jest skierowany do beneficjentów, takich jak:

•  władze lokalne, regionalne i krajowe,

•  organy publiczne i podmioty prawa publicznego,

•  stowarzyszenia,

•  organizacje pozarządowe,

•  Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT). Właśnie takie powstaje w naszym regionie.

Wsparcie będzie udzielane beneficjentom w formie refundacji na poziomie 80 proc. dofinansowania.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na działania na rzecz rozwoju obszaru transgranicznego w zakresie:

•  bioróżnorodności,

•  służby zdrowia,

•  kultury i zrównoważonej turystyki,

•  wzmocnienia wzajemnego zaufania (tzw. działania people to people - ludzie dla ludzi),

•  zarządzania współpracą. 

Są już pierwsze pomysły

W Suwałkach już w styczniu przebywała delegacja z zaprzyjaźnionego Mariampola. Celem wizyty była rozmowa o wspólnych projektach transgranicznych, które Suwałki chcą przygotować z partnerami z Litwy w ramach programu Polska - Litwa 2021-2027.- Współpracujemy ze sobą i realizujemy różne projekty. Mam nadzieję, że również najbliższa perspektywa finansowa Unii Europejskiej zaowocuje licznymi działaniami, które sfinansujemy z programu transgranicznego – mówił podczas spotkania Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Przedstawiciele obu miast ustalili, że skupią się na projektach w obszarze kultury, sportu oraz ochrony zdrowia. Pomysły to m.in. organizacja imprez łączących tradycje regionów oraz rywalizacji sportowej. Inne projekty to inwestycje w infrastrukturę sportową obu miast oraz ochrona zdrowia w postaci działania skierowanego do seniorów i osób z problemem otyłości.

Szpitale z Sejn i Šilalė na Litwie

Przedstawiciele administracji szpitala rejonowego w Šilalė - dyrektor szpitala Osvaldas Šarmavičius, zastępca dyrektora ds. medycznych Jolanta Milišiūnienė oraz administrator gospodarstwa Alfonsas Motuzas - już odwiedzili szpital Sejnach w Polsce, gdzie spotkali się z dyrektorem szpitala Waldemarem Kwaterskim i jego zespołem oraz zastępcą wójta gminy Puńsk Janem Wojczulisem. Podjęto decyzję o złożeniu wspólnego wniosku o dofinansowanie tego planowanego projektu, w ramach którego oba szpitale dokonają zakupu bardzo potrzebnego sprzętu diagnostycznego. 

SP ZOZ w Sejnach zamierza aplikować o nowy aparat RTG. Aparat RTG zamierza również kupić partner z Litwy.

Podczas spotkania określono także Lidera projektu, którym będzie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach. Lider odpowiedzialny będzie za przygotowanie aplikacji, podział zadań projektowych pomiędzy partnerami, planowanie i aktualizację harmonogramu działań oraz bieżącą współpracę z partnerami litewskimi oraz Wspólnym Sekretariatem Technicznym Programu Współprac V-A Litwa – Polska.

Puńsk

Gmina Puńsk chce realizować m.in. projekt z samorządem Kiejdany na Litwie.  Dotyczy kultury. Oprócz przedsięwzięć kulturalnych, zakłada nowe wyposażenie placówek kulturalnych, w tym m.in. nowobudowanej biblioteki w Puńsku. W projekcie ze strony gminy będą uczestniczyć także Dom Kultury Litewskiej w Puńsku oraz Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce.

Kolejny projekt, pn. „W zdrowym ciele - zdrowy duch”, zakłada m.in. remont podłóg w szkolnej sali gimnastycznej oraz w przedszkolu gminnym.

We wrześniu ub. roku z końcówki pieniędzy, jakie pozostały z projektu nr PR/1/115/2018 współfinansowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, przebudowano łazienki w Przedszkolu Samorządowym w Puńsku. Wykonanie łazienek kosztowało 151 000 zł.

Harcerska współpraca Suwałk z Mariampolem

Jak poinformował Krzysztof Masłowski, przewodniczący Zespołu Zagranicznego Hufca ZHP w Suwałkach, odwiedził on Uczniowskie Centrum Twórcze w Mariampolu na Litwie.

Rozmawiano na temat możliwości współpracy między młodzieżą z obu miast. Rozważano również współpracę w realizacji ewentualnego wspólnego transgranicznego projektu.

- W rozmowie towarzyszyły mi dyrektorka Centrum Beata Valungevičienė oraz odpowiedzialna za działalność drużyn skautowych w Mariampolu i okolicach Audronė Levickienė. Podczas dyskusji przedstawiliśmy cele ewentualnej współpracy oraz zarys litewskich pomysłów dotyczących projektu. To była, jak zwykle, miła wizyta - napisał Krzysztof Masłowski.

To tylko kilka z szerokiej gamy wspólnych polsko - litewskich pomysłów i projektów.

 

WYG

Na fot: 1. Seminarium. Fot. Interreg

2. Spotkanie przedstawicieli szpitali w Sejnach i  Šilalė

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
04.19.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
Dodaj nowe ogoszenie