16.05.2014

Kaliningrad czeka na pracowników i inwestorów

Jak wynika z informacji Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Zagranicznych Konsulatu RP w Kaliningradzie, szef Administracji Gusiewskiego Rejonu Miejskiego J.Michajłow zaproponował udział przedsiębiorców z Litwy i Polski w ogłaszanych przetargach na realizację projektów w zakresie gospodarki komunalno-mieszkaniowej. Gusiew zainteresowany jest także współpracą w innych sektorach, w tym przemyśle jachtowym.

Przypomnijmy, że władze obwodu wcześniej ogłosiły propozycję udziału w budowie zakładu produkcji gotowych preparatów farmaceutycznych w Obwodzie Kaliningradzkim. W obwodzie, w okresie 8 lat (2014 – 2021), planowana jest budowa grupy zakładów produkcji biofarmaceutycznej i przeznaczenia medycznego. Projekt będzie realizowany na terytorium Parku Przemysłowego „CHRABROWO” w Rejonie Zielenogradzkim.

W obwodzie jest te duże zapotrzebowanie na pracowników budowlanych. Obecnie w branży budowlanej OK zatrudnionych jest 36.150 osób, w tym 19.150 w budownictwie mieszkaniowym, 17.000 w budownictwie przemysłowym, w organizacjach projektowych itp. 2,6% - to stanowiska kierownicze i specjaliści, a 78,4% - pracownicy budowlani. O ile potrzeby w zakresie stanowisk kierowniczych i specjalistów może zabezpieczyć politechnika i Bałtycki Federalny Uniwersytet im. I. Kanta, to w odniesieniu do pracowników budowlanych w regionie występuje deficyt kadry. Średnio rocznie branża budowlana OK potrzebuje ok. 10 tysięcy takich pracowników.

Pracowników potrzebują i inne działy kaliningradzkiej gospodarki, bo rośnie produkcja. W styczniu-lutym 2014 r. nastąpił wzrost produkcji przemysłowej o 9,1%., w tym przemysłu przetwórczego o 10,6%, produkcja mebli (+29,4%), odbiorników TV satelitarnej (o 51%), kuchenek mikrofalowych (o 37,5%), mięsa i wyrobów (o 26%).
Pracy będzie jeszcze więcej, bo ciągną tu inwestorzy zagraniczni. Mercedes-Benz rozpatruje obwód kaliningradzki, jako miejsce montażu samochodów. Główni konkurencji mercedesa już uruchomili produkcję w Rosji – BMW w Obwodzie Kaliningradzkim (z AVTOTOR), natomiast AUDI w zakładach VW w Kałudze. Daimler już posiada w Rosji dwóch partnerów przemysłowych – KAMAZ (niemiecka firma ma 11% akcji oraz wspólne przedsiębiorstwo w zakresie produkcji ciężarówek) oraz grupa GAZ (w Niżnim Nowgorodzie wg schematu kontraktowego produkowane są lekkie komercyjne samochody Mercedes-Benz Sprinter Classic, a do grupy należą także zakłady produkcji autobusów).

Przedsiębiorcy z Wenezueli dostarczą surowce dla Strefy Przemysłowej „Prawdinskaja”. Partnerem kaliningradzkiego projektu w zakresie produkcji biopolimerów i biokompozytów będzie rosyjsko-wenezuelskie wspólne przedsiębiorstwo AO „Ecopolimers de Venezuela”. Biznes Wenezueli w formule wspólnego przedsiębiorstwa zamierza uczestniczyć w dostawach kwasu mlecznego dla produkcji biotechnologicznej w Strefie Przemysłowej „Prawdinskaja”. Klaster biotechnologiczny stanie się pierwszym takim projektem w Rosji. Łącznie inwestor planuje wybudować cztery zakłady produkcji: biopolimerów, biokompozytów, dodatków paszowych i spożywczych oraz akwakultury.

Koncepcja rozwoju przemysłu OK zakłada uruchomienie 7 stref przemysłowych. Trzy z nich zarządzane są przez prywatnych operatorów – „TECHNOPOLIS GS” w Gusiewie, „BałtTechProm”, Okręg Przemysłowy „Neuhausen” (Rejon Guriewskij). Wśród planów władz regionalnych – rozwój stref przemysłowych w rejonie Chrabrowa i Prawdinska.

Przypomnijmy, że w 2018 roku Federacja Rosyjska będzie organizatorem MUNDIALU w piłce nożnej. Budowane będą, również w obwodzie kaliningradzkim, m.in. stadiony, drogi, hotele.

Przebywający niedawno w obwodzie premier Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew deklarował, że jednym z przewidywanych działań rządu jest zmniejszenie minimalnego progu inwestycji do uzyskania statusu rezydenta kaliningradzkiej SSE z obecnego 150 mln do 50 mln rubli. Ponadto, Miedwiediew powiedział, że powinny mieć prawo do otrzymania ulg inwestycyjnych w tej strefie także przedsiębiorstwa inwestujące w infrastrukturę turystyczną.

Zmiany w przepisach zatrudniania obcokrajowców w Obwodzie Kaliningradzkim

29 kwietnia 2014 r. Kaliningradzka Izba Handlowo-Przemysłowa zorganizowała Okrągły Stół na temat „Zatrudnienie pracowników zagranicznych. Aktualne zagadnienia realizacji ustawodawstwa migracyjnego”. Podczas okrągłego stołu zaprezentowane zostały zmiany w systemie ustalania kwot zatrudniania obcokrajowców w Rosji.

Jako zasada zatrudnianie obcokrajowców odbywa się w ramach zatwierdzanych corocznie kwot na regiony Rosji. Od 1 stycznia do 15 lipca przyjmuje się wnioski na rok następny, natomiast od 1 stycznia do 15 września na rok bieżący (korekta potrzeb). Wnioski kierowane są przez podmioty zarejestrowane w Obwodzie Kaliningradzkim. zarządzenie Nr 768n podpisane 20 grudnia 2013 r. i zarejestrowane w Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 27 stycznia 2014 r., określiło wykaz zawodów (specjalności, funkcji) obcokrajowców - wykwalifikowanych specjalistów (zatrudnianych w zawodzie/specjalności), które nie podlegają kwotowaniu. Wykaz obejmuje 62 zawody/specjalności/funkcje, w tym m.in.: dyrektorzy generalni (spółki akcyjnej, dyrekcji generalnej, międzybranżowego kompleksu naukowo-technicznego, zjednoczenia, przedsiębiorstwa, zjednoczenia produkcyjnego), główny inżynier (w przemyśle), główny inżynier projektu, dyrektorzy (spółki akcyjnej, departamentu, dyrekcji, zakładu, zjednoczenia, ds. gospodarki, przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa, fabryki, oddziału, firmy), zastępca prezesa zarządu, inżynierowie (ds. automatyzacji i mechanizacji procesów produkcyjnych, ds. zautomatyzowanych systemów zarządzania produkcją, ds. zautomatyzowanych systemów zarządzania procesami technologicznymi, ds. wdrożenia nowej techniki i technologii, ds. ochrony informacji, ds. jakości; ds. wdrożeniowo-badawczych, ds. organizacji zarządzania produkcją; ds. przygotowania produkcji, ds. spawania, ds. projektowania, technolog, elektryk), prezes zarządu, przewodniczący stowarzyszenia (koncernu, korporacji), technik ds. wierceń, technik ds. wdrożeniowo-badawczych, technik-technolog.

Wśród zmian przepisów należy wymienić:

- od 1 stycznia 2014 r. studenci zagraniczni mogą ubiegać się o pozwolenie na pracę,
- od 1 stycznia 2014 r. obcokrajowcy ubiegający się o zatrudnienie muszą dostarczyć informację o rejestracji w organie podatkowym w miejscu pobytu,
- od 1 stycznia 2015 r. konieczność potwierdzania znajomości języka rosyjskiego i prawa FR (jeszcze brak szczegółowych regulacji w tym zakresie). Dotychczas potwierdzenie znajomości języka rosyjskiego było wymagane przy zatrudnieniu w sektorze gospodarki komunalno-mieszkaniowej, usługach dla ludności i handlu detalicznym.

Struktura zatrudnienia obcokrajowców w Obwodzie Kaliningradzkim na 2014 rok: przyznana kwota: 10.357 osób (warunek minimalnej płacy 12 tys., w budownictwie – 15 tys. rubli), w tym z ogólnej kwoty 7,5 tys. (ok. 73%) przypada na kwoty tzw. bezwizowe (obywatele Uzbekistanu 38%, Ukrainy 26%), natomiast ok. 2,9 tys. (ok. 27%) na kwoty „wizowe” (obywatele Turcji 10%, Litwy 7%, Polski 3,5%). Najwięcej kwot (ok. 50%) przypada na sektor budowlany. Dotychczas w OK zatrudnieni byli obywatele 33 państw (92% stanowili obywatele WNP, zatrudniani głównie w trybie bezwizowym).

Reasumując, warunkiem zatrudnienia obcokrajowca jest uwzględnienie pracownika w kwocie regionalnej uzyskanej przez podmiot zarejestrowany w OK (rosyjski lub zagraniczny); zatrudnienie w zawodzie/specjalności/funkcji zwolnionej z kwotowania (przy potwierdzeniu kwalifikacji) Pozwolenia na pracę wydawane są na okres do 1 roku (pozwolenia Federalnej Służby Migracyjnej – wymagania: rejestracja w organie podatkowym, projekt umowy o pracę). Pracodawca ma obowiązek powiadomienia Federalnej Służby Migracyjnej o zatrudnieniu obcokrajowca lub o rozwiązaniu z nim umowy w ciągu trzech dni.

 
Jan Wyganowski
Źródło: WPHIIZ Konsulatu RP w Kaliningradzie, newkaliningrad.ru; rugrad.ru

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
05.30.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
29.05.2024

Inżynier Budowy

28.05.2024

praca

Dodaj nowe ogoszenie