03.12.2022

Mieszkania. Wyższa premia termomodernizacyjna i remontowa

Weszły w życie przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych - wyższe wsparcie na poprawę efektywności energetycznej ze środków rządowego Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Nowe przepisy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych umożliwiają ubieganie się o wyższe wsparcie na poprawę efektywności energetycznej ze środków rządowego Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Wprowadzają też nowe instrumenty wspierające poprawę efektywności energetycznej istniejących budynków oraz rozwój efektywnego energetycznie budownictwa komunalnego i społecznego, które będą finansowane z Krajowego Planu Odbudowy.

Nowe rozwiązania weszły w życie w życie 1 grudnia 2022.

Premia termomodernizacyjna

Wraz ze zmianą ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków o 10 p.p. została podniesiona wysokość premii termomodernizacyjnej oraz premii remontowej.

Dodatkowo o premię remontową można się ubiegać w przypadku budynków oddanych do użytku co najmniej 40 lat od daty złożenia wniosku o premię, a nie jak dotychczas, dla budynków oddanych do użytku przed 15 sierpnia 1961 r.  

W przypadku budynków, gdzie wszystkie lokale należą do mieszkaniowego zasobu gminy, możliwe jest ubieganie się o premię MZG na prowadzenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego, która wynosi 50% kosztów przedsięwzięcia (60% w przypadku budynków objętych opieką konserwatorską lub będących przedmiotem przedsięwzięcia rewitalizacyjnego).

Gdy zostanie uruchomione finansowanie z Krajowego Planu Odbudowy, inwestorzy będą mogli ubiegać się dodatkowo o wsparcie z nowych instrumentów:

  • Grant termomodernizacyjny – dodatkowe 10% kosztów przedsięwzięcia, gdy w wyniku zrealizowanej inwestycji budynek będzie spełniał standardy jak dla nowego budynku.

  • Grant MZG – powiększenie premii MZG o dodatkowe 30% kosztów przedsięwzięcia, gdy budynek ma niskoemisyjne źródło ciepła lub będzie takie miał w wyniku przeprowadzonych prac.

  • Grant OZE – grant w wysokości 50% kosztów inwestycji polegającej na zakupie, montażu, budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Powyższe rozwiązania mające na celu poprawę efektywności energetycznej i stanu technicznego istniejących budynków wielorodzinnych, będą się składać na program TERMO.

Dodatkowo wraz z uruchomieniem środków z KPO, o dodatkowe bezzwrotne wsparcie finansowe będą mogli ubiegać się beneficjenci programu BSK (rządowego programu budownictwa socjalnego i komunalnego, realizowanego na podstawie ustawy z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych):

  • Dla inwestycji realizowanych ze wsparciem z Funduszu Dopłat polegających na remoncie mieszkań komunalnych zamieszkanych przez osoby zagrożone ubóstwem energetycznym, pod warunkiem zmiany źródła ciepła na niskoemisyjne (grant MZG w wysokości 30% kosztów przedsięwzięcia).

  • Dla nowego budownictwa społecznego realizowanego m.in. przez społeczne inicjatywy mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe we współpracy z gminami na pokrycie 50% kosztów montażu instalacji OZE w nowo budowanych budynkach (grant OZE).

  • Samorządy w związku z budową mieszkań w podwyższonym standardzie energetycznym, udzielane w ramach odrębnego naboru ogłaszanego przez ministra właściwego ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w wysokości:

  • 25% kosztów przedsięwzięcia na budowę mieszkań dla gospodarstw domowych o umiarkowanych dochodach  – co  w połączeniu z finansowym wsparciem ze środków Funduszu Dopłat pozwoli na dofinansowanie tego typu przedsięwzięć w wysokości do 60% kosztów inwestycji,

  • 15% kosztów przedsięwzięcia na budowę mieszkań przeznaczonych dla gospodarstw domowych o niższych dochodach – co w połączeniu z finansowym wsparciem ze środków Funduszu Dopłat pozwoli na dofinansowanie tego typu przedsięwzięć w wysokości do 95% kosztów inwestycji.

Rozwiązania dla beneficjentów programu BSK wejdą w życie 31 grudnia 2022 r.

Przyjęte rozwiązania pozwolą na zwiększenie zasobu budynków mieszkalnych o wysokim standardzie energetycznym, jak również zwiększenie intensywności prac modernizacyjnych w budynkach mieszkalnych już istniejących. Wzrośnie standard mieszkań, zmniejszą się koszty ogrzewania, ryzyko ubóstwa energetycznego oraz emisji zanieczyszczeń.

Wnioski o wsparcie przyjmuje Bank Gospodarstwa Krajowego.

 Źródło i fot: Ministerstwo Rozwoju i Technologii 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
04.15.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
Dodaj nowe ogoszenie