12.01.2022

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Do wzięcia ma być 2,5 miliarda euro

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej został przyjęty przez Radę Ministrów. Ta decyzja kończy prace strony polskiej nad dokumentem. Zostanie on teraz wysłany do Komisji Europejskiej, aby rozpocząć oficjalne negocjacje

Cały jego budżet ma wynieść 2,5 mld euro czyli o pół miliarda więcej niż w ubiegłej perspektywie. Najwięcej pieniędzy z tej puli zostanie przeznaczona na spójną sieć transportową - 930 mln euro oraz na przedsiębiorczość i innowacje - 500 mln euro.

Zakłada on niemal 420 mln euro z funduszy europejskich na rozwój województwa podlaskiego z całej puli wynoszącej 2,5 mld euro.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 jest kontynuacją wsparcia skierowanego do województw Polski Wschodniej, zapoczątkowanego w „Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013” oraz „Programie Polska Wschodnia 2014-2020”.

- Jako przewodniczący Komisji ds. Polski Wschodniej w Związku Województw RP aktywnie zabiegałem o kontynuację realizacji Polski Wschodniej. Województwo Podlaskie jest coraz bliżej otrzymania 418 mln euro na rozwój, czyli o ok. 20 mln euro więcej niż w latach 2014-2020 – tak decyzję Rady Ministrów skomentował marszałek Artur Kosicki.

Cele i założenia

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 to kontynuacja wsparcia dla 5 wschodnich województw, aby przyspieszyć ich rozwój. Nowością jest włączenie do programu części Mazowsza – bez Warszawy i przyległych powiatów – czyli regionu statystycznego mazowieckiego regionalnego.

Głównym celem programu jest utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej. Cele szczegółowe programu to:

 1. Wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw;
 2. Wzmacnianie atrakcyjności osadniczej miast i podniesienie jakości życia mieszkańców w dobie zmian klimatu;
 3. Zwiększenie dostępności transportowej makroregionu;
 4. Wzrost wykorzystania potencjału turystyki i uzdrowisk dla rozwoju.

Obszar

Program będzie obejmował sześć województw – lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz, co jest nowością w tej perspektywie, mazowieckie (bez Warszawy i 9 otaczających ją powiatów).

Dla kogo jest program

Program skierowany jest w szczególności do: 

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność lub zamierzających prowadzić działalność na terenie makroregionu 
 • ośrodków innowacji 
 • przedsiębiorstw energetycznych 
 • jednostek samorządu terytorialnego 
 • podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach zadań jednostek samorządu terytorialnego 
 • zarządzających obiektami użyteczności publicznej 
 • jednostek samorządu terytorialnego o statusie uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej 
 • miast makroregionu - organizatorów transportu miejskiego 
 • PKP PLK S.A. 
 • PKP S.A. 
 • przedsiębiorstw - podmiotów świadczących usługi sanatoryjne lub uzdrowiskowe oraz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
 • organizacji pozarządowych i ich partnerstw. 

Jednak z efektów programu korzystać będą wszyscy mieszkańcy makroregionu oraz m.in. inwestorzy i odwiedzający go turyści.   

Rodzaj interwencji programu, przykładowe działania

W programie przewidziano wsparcie w następujących obszarach:

 • przedsiębiorczość: wsparcie start-upów, wykorzystanie procesów wzorniczych w MŚP, automatyzacja i robotyzacja MŚP, transformacja modeli biznesowych w kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego, pożyczki dla MŚP – inwestycje w turystykę;
 • energia i klimat: rozwój inteligentnych sieci energetycznych, adaptacja miast do zmian klimatu, bioróżnorodność, zrównoważona mobilność miejska;
 • transport: ponadregionalna infrastruktury drogowa i kolejowa;
 • uzdrowiska oraz ponadregionalne produkty turystyczne (szlaki).

Na współfinansowanie z funduszy europejskich będą mogły liczyć także duże projekty miejskie, na przykład dotyczące zrównoważonej komunikacji miejskiej oraz ponadregionalne inwestycje drogowe i kolejowe. Planowane są między innymi dalsze inwestycje przy tworzeniu Wschodniej Magistrali Kolejowej.

W minionej perspektywie finansowej w programu Polska Wschodnia  zrealizowano ponad 2,5 tysiąca projektów.  Modernizowano m.in. drogi, linie oraz dworce kolejowe w woj. podlaskim i warmińsko -   mazurskim.  Dotacje otrzymało także kilkaset firm z regionu.

Przypomnijmy, że w ramach tego programu realizowany był w Suwałkach projekt: „Budowa i uruchamianie nowych obiektów Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód”.

W wyniku realizacji projektu wybudowane zostały nowe obiekty Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach: Inkubator technologiczny, zespół czterech laboratoriów naukowo-badawczych, Międzynarodowe Wschodnie Centrum Innowacji oraz hala procesów logistyczno-technologicznych.

Kolejny duży projekt to „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” obejmujący pięć projektów regionalnych, które utworzyły spójną trasę rowerową biegnącą przez pięć województw: lubelskie (ok. 350 km), podkarpackie (ok. 430 km), podlaskie (ok. 590 km), świętokrzyskie (ok. 190 km) i warmińsko-mazurskie (ok. 420 km). Prowadzi przez atrakcyjne obszary, m.in. miejsca cenne przyrodniczo, zabytki, ważne węzły komunikacyjne, przesiadkowe. Wartość projektu ogółem to274,37 mln zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 223,62 mln zł).

 

WYG

Źródła: Serwis Programu Polska Wschodnia; Wrota Podlasia oraz Warmii i Mazur

Fot. Ilustracje do tekstu. Fot. Serwis Programu Polska Wschodnia

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
05.20.2022 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.5999 4.6929
USD 0.00% 4.3734 4.4618
GBP 0.00% 5.4206 5.5302
CHF 0.00% 4.3907 4.4795
19.05.2022

opieka nad grobami

19.05.2022

Kierowca C+E

Dodaj nowe ogoszenie