16.05.2019

Program Polska - Litwa. W tym rozdaniu kwota 25 milionów euro

Od 10 czerwca do 30 września potrwa czwarty nabór wniosków Programu Interreg V-A Litwa-Polska, wspierający projekty współpracy dwustronnej. Rozdzielonych zostanie kolejnych 25 mln euro.

Finansowanie wynosi 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Pozostałe 15 proc. stanowi wkład własny beneficjentów.

W trzech zakończonych naborach wniosków wykorzystano ponad 32,6 mln euro.

Za niespełna dwa tygodnie, 28 maja w hotelu Grand SPA Lietuva w Druskiennikach zostanie zorganizowane seminarium dla beneficjentów trzeciego naboru wniosków, które skoncentruje się na realizacji projektów, sprawozdawczości i systemie kontroli..

Z kolei seminaria dla potencjalnych wnioskodawców IV naboru są planowane na 26–27 czerwca. Szkolenia z 27 czerwca będą skoncentrowane na priorytecie II („Promowanie zrównoważonego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników”).

Wspólny Komitet Monitorujący (najwyższy organ zarządzający programem, składający się z przedstawicieli Litwy i Polski) planuje posiedzenie w dniach 6-7 czerwca w Giżycku. .Dokona m.in. oceny realizacji wcześniej zatwierdzonych projektów.

Ciekawe projekty z naszego regionu

Augustów - Druskienniki

Na ostatniej sesji Rady Powiatu w Augustowie, Krystyna Wilczewska, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Wzajemna współpraca na rzecz wzmocnienia zdolności systemu opieki zdrowotnej na pograniczu litewsko-polskim”. Liderem jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie, a partnerem litewskim Training center „Dainava” z Drusskiennik. Budżet SP ZZOD wynosi 2,2 mln zł, z czego 1,9 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska, a wkład własny w wysokości 335 tys. zł zostanie sfinansowany z budżetu Powiatu Augustowskiego. Projekt będzie realizowany do września 2020 r.

Zostanie zakupiony sprzęt medyczny (między innymi aparatura dla pacjentów wentylowanych mechanicznie) i wyposażenie do zakładu leczniczo-opiekuńczego. Ponadto zagospodarowane będzie otoczenie Hospicjum – powstaną tereny zieleni, ciągi komunikacyjne, alejki do spacerowania z pacjentami na wózkach inwalidzkich, zostanie zakupiony i zamontowany sprzęt do ćwiczeń dla pacjentów na świeżym powietrzu, a także wybudowane ogrodzenie i oświetlenie całej posesji.

Miesiąc wcześniej dyrektor SP ZZOD podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Remont i modernizacja budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Zawodowych oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo – opiekuńczy SP ZZOD w Augustowie”, w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020. W ramach zadania zostanie wyremontowane piętro wraz z wymianą stolarki okiennej w drugim skrzydle budynku oraz zakupiona i zamontowana będzie winda. Budżet projektu wynosi prawie 2,5 mln zł, z czego 2,1 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków UE, a ok. 375 tys. zł zostanie sfinansowane z budżetu Powiatu Augustowskiego, jako wkład własny. Projekt będzie realizowany do maja 2020 r.

 

W miniony poniedziałek, że 13 maja odbyła się uroczystość przekazania do użytku inwestycji zrealizowanej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie. W ramach zadania wykonano remont piętra i łącznika budynku przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Dzięki realizacji inwestycji na piętrze utworzono sale dla pacjentów, a w łączniku: salę rehabilitacyjną, kaplicę oraz pomieszczenia administracyjne.  Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie liczby łóżek: o 23 w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym i o 5 w Hospicjum Stacjonarnym, dzięki czemu, będzie można starać się o większy kontrakt z NFZ. Fundusze, w wysokości 3,3 mln zł, na remont i modernizację piętra oraz łącznika, pochodziły z dotacji z budżetu Powiatu Augustowskiego.

Suwałki - Ełk - Orany

Wraz z końcem 2018 r. zakończyła się realizacja projektu „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Litwa-Polska 2014-2020. Projekt ten realizowała Gmina Ełk w partnerstwie z Gminą Suwałki i samorządem miasta Orany na Litwie. Jego celem była próba rozwiązywania problemów społecznych związanych z dostępem oraz jakością usług socjalnych i zdrowotnych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W trakcie trwania projektu zostały zrealizowane następujące działania: wybudowano 6 siłowni zewnętrznych w miejscowościach gminnych: Krzywe; Okuniowiec; Płociczno-Osiedle; Potasznia; Sobolewo; Stary Folwark i wyposażono Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Wodzie w sprzęt do rehabilitacji osób starszych. Na nowopowstałych siłowniach przeprowadzono zajęcia z instruktorem dla seniorów i ich rodzin, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Łącznie na wszystkich siłowniach ćwiczyło 544 osób. Dodatkowo odbyły się wydarzenia promocyjne: transgraniczny rajd rowerowy z udziałem partnerów projektu i festiwale promujące aktywny styl życia, jako sposób zwalczania chorób wynikających ze starzenia się.

Całkowita Wartość projektu wyniosła 630 623,69 euro, a wartość przyznanego dofinansowania z programu Litwa-Polska stanowiła 85% poniesionych kosztów.

Szpitale Suwałki, Mariampol,Varena,Olita - przede wszystkim pacjent

Dofinansowanie w ramach wcześniejszych naborów otrzymał także m.in.: Szpital Wojewódzki w Suwałkach współpracujący ze szpitalami w Mariampolu, Varenie i Olicie.

W dniach 9-10 maja 2019 r. przedstawiciele Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach uczestniczyli w konferencji otwierającej projekt pt. „Przede wszystkim pacjent – poprawa standardów opieki nad pacjentem na pograniczu polsko-litewskim”. Projekt jest realizowany w partnerstwie ze szpitalami litewskimi – w Alytusie i w Varenie. Podczas konferencji zaprezentowano założenia projektu, zaplanowane działania oraz planowane do osiągnięcia cele i rezultaty projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020.

Podpisano już także umowy o współpracy Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach z litewskimi szpitalami w Olicie i Mariampolu. Partnerskie instytucje ochrony zdrowia wspólnie realizują projekt pt. „Lean management, jako innowacja w szpitalach pogranicza polsko-litewskiego”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020.

Projekt zorientowany jest na wspieranie skuteczności i efektywności szpitali na pograniczu polsko-litewskim poprzez wdrożenie innowacyjnej polityki zarządzania „lean management” – „Lean Healthcare”.

Gminne polsko - litewskie projekty

Natomiast Samorząd Puńska otrzyma pieniądze na wyposażenie gabinetu ginekologicznego miejscowego ośrodka Zdrowia. W ramach tego projektu zakupione zostaną także karetki pogotowia dla szpitala w Sejnach.

Gmina współpracuje w tym programie z litewskim uzdrowiskowym miasteczkiem Birsztonas.

Gmina Szypliszki kupi m.in. samochód strażacki za około 1 mln złotych. Szypliszki współpracują w ej dziedzinie z litewską Kozłową Rudą (lit. Kazlų Rūda).

Gmina Filipów kupi za ok. milion złotych nowy samochód dla OSP Zusno i wyremontuje budynek OSP w Starych Motulach.

Prawe 1,3 mln euro trafiło już także do samorządów instytucji subregionu ełckiego: Ełku, Orzysza, Giżycka, współpracujących z takimi litewskimi parterami jak Birsztonas, Samorząd Rejonu Trockiego, Rejon Orański, Kowno. Pieniądze są przeznaczone głównie na rozwój turystyki.

 

WYG

Za: lietuva-polska.eu; Starostwo powiatowe w Augustowie; Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach;

Fot: starostwo powiatowe w Augustowie; Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach; własne

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
06.04.2020 Kupno Sprzedaż
EUR 0.58% 4.3521 4.4401
USD 1.15% 3.8896 3.9682
GBP 0.03% 4.8867 4.9855
CHF 1.07% 4.0483 4.1301
04.06.2020

Pracownik ochrony

04.06.2020

Szukam pracy

Dodaj nowe ogoszenie