24.08.2023

Rada Kobiet przy Ministrze Rolnictwa zaprasza do konkursu Kobiety dla Polskiej Wsi

Już dziś zapraszamy do udziału w konkursie, który skierowany jest do wszystkich niesamowitych kobiet zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich - "Kobiety dla Polskiej Wsi"! Inicjatorem konkursu jest Rada Kobiet w rolnictwie. Rozwijasz obszary wiejskie i pragniesz podzielić się swoimi osiągnięciami? Marzysz o docenieniu Twojego wkładu? To jest moment właśnie dla Ciebie!

Cel konkursu

Celem konkursu jest uhonorowanie i promowanie kobiet działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W wyniku konkursu wyłonione zostaną laureatki w 9 kategoriach:

- Kobieta Rolnik;

- Kobieta Przedsiębiorca;

- Kobieta Kultury Ludowej;

- Kobieta Społecznik;

- Kobieta Samorządowiec;

- Kobieta Innowacyjna;

- Kobieta promująca zdrowy styl życia;

- Kobieta w Nauce;

- Kobieta Ambasador bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.

Kto może zostać Kandydatką do tytułu „Kobiety dla Polskiej Wsi”?

Do udziału w Konkursie można zgłaszać kobiety, które spełniają jeden z poniższych warunków:

- prowadzą lub pracują w gospodarstwie rolnym;

- prowadzą na wsi pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą skierowaną między innymi do mieszkańców wsi;

- podejmują na polskich terenach wiejskich aktywną działalność społeczną, kulturalną, oświatową lub inną na rzecz mieszkańców wsi.

Kto może zgłaszać Kandydatki?

Zgłoszeń dokonywać mogą: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jednostki doradztwa rolniczego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, instytucje naukowo-badawcze, związki i organizacje rolnicze, wojewoda, marszałek województwa, starosta, prezydent miasta, burmistrz, wójt, sołtys, fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich.

Jak zgłosić Kandydatkę?

Zgłoszenia należy przesyłać w formie wypełnionego i podpisanego przez kandydatkę oraz wskazane podmioty formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem jednej z poniższych form:

- za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracyjnych ePUAP lub

- pocztą tradycyjną na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs pn. „Kobiety dla Polskiej Wsi”.

Termin przesyłania zgłoszeń:

Formularz zgłoszeniowy należy przekazać Organizatorowi w terminie do 12 września 2023 r. do godz. 11.00. O zachowaniu terminu składania zgłoszeń decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie Konkursu „Kobiety dla Polskiej Wsi”

Wręczenie nagród odbędzie się podczas konferencji organizowanej przez Radę Kobiet w rolnictwie w październiku 2023 r.

O Radzie Kobiet w rolnictwie

Rada Kobiet w rolnictwie jest organem pomocniczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do zadań Rady należy m.in.:

- analiza bieżącej sytuacji kobiet na obszarach wiejskich i identyfikacja problemów w tym zakresie;

- rekomendowanie różnego rodzaju inicjatyw;

- wspieranie akcji społecznych oraz innych działań związanych z szeroko pojętą sytuacją kobiet na terenach wiejskich.

Kontakt:

radakobiet@minrol.gov.pl

tel. 22 623 19 62

Regulamin konkursu pn. „Kobiety dla Polskiej Wsi”

Formularz zgłoszeniowy

 

 

 Razem możemy zdziałać wiele! Dołącz do "Kobiet dla Polskiej Wsi" i razem wpływajmy na pozytywną przyszłość obszarów wiejskich! 

 

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
06.13.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
13.06.2024

szukam pracy

12.06.2024

MAGAZYNIER

Dodaj nowe ogoszenie