13.03.2019

Rail Baltica. Pociągi Wilno - Kowno -Warszawa przez Suwałki pomkną co dwie godziny

Jak podała w swym komunikacie spółka Rail Baltica Rail AS, po wybudowaniu kolei szybkich prędkości, pociągi z Tallinna do Warszawy i z Tallinna do Wilna będą kursowały cztery razy dziennie, zaś w ciągu kolejnych 10 lat ich liczba wzrośnie do sześciu dziennie.

Dodatkowo, na trasie Wilno–Kowno–Warszawa, będzie kursowało do 10 pociągów dziennie. W przyszłości Rail Baltica zapewni kursowanie szybkich pociągów pomiędzy stolicami państw bałtyckich co dwie godziny.

Ponadto plan obejmuje dwa nocne pociągi na trasie Tallinn-Ryga-Kowno-Warszawa-Berlin i Wilno-Kowno-Warszawa-Berlin, umożliwiające pasażerom podróżowanie dalej do innych miejsc w Europie. Poza tym podróżni będą mogli dotrzeć do międzynarodowego lotniska w Rydze z głównego dworca kolejowego w Rydze w ciągu około 10 minut, przy czym co najmniej jeden pociąg będzie kursował co 30 minut.

Spółka RB Rail AS jest głównym koordynatorem projektu Rail Baltica . Udziałowcami RB Rail są litewskie, łotewskie i estońskie przedsiębiorstwa kolejowe, UAB Rail Baltica Statyba, SIA Eiropas Dzelzcela Linijas i Rail Baltic Estonia OU.

Częstotliwość pociągów dużych prędkości opiera się na przewidywanym zapotrzebowaniu pasażerów, co zostało ocenione w planie operacyjnym Rail Baltica na lata 2026–2056. Opracowany przez niemiecką firmę ETC Gauff Mobility GmbH w konsorcjum z COWI A / S (Dania) i Institut für Bahntechnik GmbH (Niemcy) plan odzwierciedla nowoczesne, zintegrowane podejście, w którym popyt i rozwój na rynku są ustalane jako główne kryteria, na podstawie którego jest określony harmonogram kursów pociągów.

 

- Głównym rezultatem planu operacyjnego jest wskazanie, w jaki sposób infrastruktura Rail Baltiki spełni zapotrzebowanie na transport w średnim i długim okresie, gwarantując przepustowość dla wszystkich rodzajów usług kolejowych. Plan ten zostanie wykorzystany w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania toru Rail Baltica od pierwszego dnia jego działalności i umożliwienia skalowania usług pasażerskich i towarowych po okresie przejściowym - mówi Jean-Marc Bedmar, szef działu systemów i operacji Dział w RB Rail AS.

Pociągi towarowe co godzinę

Zgodnie z planem, 2-3 pociągi towarowe co godzinę, przy prędkości do 120 km / h, będą kursować na linii Rail Baltica po stronie państw bałtyckich. Po stronie litewskiej projektowane są na prędkością do 249 km/h osobowe, a towarowe - do 120 km/h.

 Z kolei prezes PKP PLK Ireneusz Marchel, w rozmowie w radiu Olsztyn 13 lutego br. powiedział m.in., że projektowana jest prędkość pociągów od Ełku do granicy polsko – litewskiej do 250 km na godzinę, ale geometria torów będzie, że w dalszej perspektywie pociągi będą mogły mknąć z szybkością aż 300 km na godzinę. Natomiast od Białegostoku do Ełku przewidziano prędkość do 200 km na godzinę. Zamiast jednego toru będą dwa, przebudowana też zostanie stacja PKP w Ełku.

 Szacowane obciążenie osi pociągów wynosi 25 ton, a długość pociągów 1050 metrów.

W celu zaktywizowania przewozów ładunkowych rozwijane będą trzy duże terminale multimodalne – w porcie Muga (13 km od Tallina), w miejscowości Salaspils (25 km od Rygi) oraz w dzielnicy Kowna  - Palemonas.

Mniejsze terminale są już w przygranicznych (z Polską) Szestokach i Mockawie na Litwie. W naszym regionie ważnym węzłem kolejowym zostanie Ełk.

Oczekuje się, że 80% pociągów towarowych w Rail Baltica będzie pociągami intermodalnymi, co umożliwi operatorom logistycznym przeniesienie ładunku z dróg na kolej, poprzez umieszczenie kontenerów i ciężarówek w wagonach. Oczekuje się istotnego ograniczenia zanieczyszczenia powietrza i zatorów drogowych, a także poprawy ogólnego bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Obecnie z ponad 50 mln ton towarów, które w ciągu roku przekraczają polsko- litewskie przejście graniczne, trafia tam za pośrednictwem transportu samochodowego, na kolej przypada zaledwie 1% towarów, co pokazuje skalę możliwego rozwoju.

Regionalne i transgraniczne pociągi regionalne

Ocena przeprowadzona w ramach planu operacyjnego ujawnia potencjał rozwoju pociągów regionalnych we wszystkich trzech krajach bałtyckich, przy maksymalnej prędkości 200 km / h. Oznacza to, że tory Rail Baltica mogą być wykorzystywane nie tylko do międzynarodowych przewozów kolejowych, ale także do regionalnych i transgranicznych usług regionalnych, zapewniając szybki i czysty tryb transportu do różnych miejsc w całym korytarzu Rail Baltica.

Na przykład plan wskazuje na  zapotrzebowanie pasażerów na obsługę regionalnych pociągów z Bauski do Rygi, z Salacgrīva do Rygi (Łotwa), z Pärnu do Tallina (Estonia) i z Mariampola przez Kowno do Wilna (Litwa) i dalej do Polski przez planowany przystanek Rail Baltiki w Puńsku. Ponadto plan wskazuje na realne zapotrzebowanie na regionalny ruch transgraniczny, np. Z Mariampola do Rygi (Litwa-Łotwa) lub z Tallina na lotnisko w Rydze (Estonia-Łotwa). Należy jednak zauważyć, że przyszłość rozwoju ruchu regionalnego w Rail Baltica będzie wymagać dodatkowych badań i decyzji rządowych.

O planie operacyjnym

Plan operacyjny opiera się na skonsolidowanych badaniach zapotrzebowania pasażerów i ładunków na korytarz Rail Baltica oraz określa rozkłady jazdy i rodzaje pociągów na linii. Ponadto plan obejmuje porównywalny tabor użytkowy, orientacyjne lokalizacje infrastruktury i taboru kolejowego oraz szczegółowe układy torów. Główne wyniki planu operacyjnego zostaną wykorzystane w dalszych fazach badań, w tym w szczegółowym projekcie technicznym infrastruktury Rail Baltica.

- Nie ma wątpliwości, że Rail Baltica połączy ludzi, narody i miejskie węzły, zbliżając je bliżej niż kiedykolwiek wcześniej. Zapewni wiele korzyści zarówno pasażerom, jak i przewoźnikom towarowym - zwiększone możliwości eksportowe, efektywna alokacja zasobów, dostęp do szerszego rynku pracy i opcji opieki zdrowotnej, zwiększone ogólne bezpieczeństwo i więcej. Jak to często bywa w przypadku rozwoju infrastruktury strategicznej - korzyści społeczno-ekonomiczne są często niedoceniane w fazie dostawy i ostatecznie przynoszą wartość przekraczającą początkowe oczekiwania - komentuje Kaspars Rokens, dyrektor operacyjny i członek zarządu RB Rail AS.

Rail Baltic to dwutorowa, zelektryfikowana europejska linia kolejowa o szerokości 1.435 mm przeznaczona do transportu pasażerskiego i towarowego, która ma zostać zbudowana od Tallina do granicy litewsko-polskiej. Całkowita długość linii kolejowej na tym odcinku wyniesie 870 kilometrów.

Kiedy pomkną pociągi?

Przyśpieszają prace już po stronie łotewskiej i estońskiej. Łącznie w krajach bałtyckich przeprowadzono 7 z 11 postępowań w sprawie szczegółowych projektów technicznych, obejmujących 57 proc. całej linii Rail Baltica. W przypadku Estonii trwają szczegółowe procedury udzielania zamówień na projekty techniczne dla całej linii od granicy łotewsko-estońskiej do Tallina. Na Łotwie zrealizowano dwa z czterech projektów wokół Rygi (sekcja centralna), a na Litwie - dwa z czterech - od Kowna po granicę litewsko-łotewską. Kilka lat wcześniej zbudowano odcinek od granicy z Polską do Kowna.

1 lutego 2019 r. rząd Finlandii podjął decyzję o utworzeniu spółki Oy Suomen Rata AB. Oczekuje się, że jej spółka zależna o nazwie Rail Baltica stanie się udziałowcem RB Rail AS , wspólnego przedsięwzięcia projektu Rail Baltica. W oświadczeniu fińskiego ministerstwa transportu napisano, że “Finlandia weźmie udział w spółce RB Rail ASŁ

 Po ukończeniu, Rail Baltica będzie nową ważną trasą transportową z Finlandii do kluczowych rynków. Poprzez uczestnictwo w przedsięwzięciu, Finlandia będzie promować rozwój głównego korytarza sieci z Helsinek na północ”.

Planowana jest budową tunelu kolejowego pod dnem Zatoki Fińskiej. 80-kilometrowy obiekt ma połączyć Tallin i Helsinki. Jeśli projekt uda się zrealizować, tunel zostałby wybudowany do 2024 Rail Baltica, to inwestycja bardzo ważna z punktu widzenia przewozu ludzi i towarów, której celem jest stworzenie możliwości rozbudowy linii w ramach europejskiego korytarza transportowego i wprowadzenie w przyszłości nowego europejskiego taboru dla transportu intermodalnego.

Zakończenie budowy trasy na odcinku od polsko-litewskiej granicy do Tallina (Estonia) planowane było w 2025 roku, a podróżować nią mieliśmy od roku 2026r. 

- Realizacja projektu kolejowego Rail Baltic potrwa co najmniej dwa lata dłużej niż planowano - powiedział pod koniec lutego br. łotewski minister transportu Talis Linkaits w wywiadzie dla Łotewskiego Radia.

- Projekt Rail Baltic nie nadąża za harmonogramem, a eksperci uważają, że wdrożenie projektu potrwa o ok. 2,5 roku dłużej - powiedział Linkaits. - Oznacza to, że kilka projektów budowlanych po stronie bałtyckiej, które są częścią Rail Baltiki, i które musiały rozpocząć się w 2020 r., mogą faktycznie rozpocząć się później - dodał.

Minister zauważył, że co prawda finansowanie z funduszy UE nie uległo zmianie, ale jednocześnie kraje bałtyckie rozważają dodatkowe finansowanie, bo „(…) wraz z ewolucją projektu stało się jasne, że będzie to kosztować więcej niż wcześniej szacowano”, wyjaśniał Linkaits.

- Coś z pewnością zostanie zbudowane do 2026 roku, ale z pewnością nie będzie to cała kolej -  powiedział łotewski minister.

Ale perspektywa pociągów mknących przez nasz region co dwie godziny jest kusząca. Inna sprawa, czy będą one głośne. Ponoć nie, bo nowoczesne wagony po nowoczesnych zelektryfikowanych liniach kolejowych będą poruszać się, cicho.

 

WYG

Źródło i wizualizacja  i grafika: railbaltica.org

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
09.20.2020 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4109 4.5001
USD 0.00% 3.7353 3.8107
GBP 0.00% 4.8218 4.9192
CHF 0.00% 4.1045 4.1875
Dodaj nowe ogoszenie