20.12.2022

Rozbudowa obwodnicy Giżycka. Cztery oferty, najtańsza opiewa na 105 mln zł

Cztery podmioty złożyły oferty w przetargu na projekt i budowę obwodnicy Giżycka w ciągu drogi krajowej nr 59.

Najniższą cenę - 105,2 mln zł - zaproponowało konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska z Warszawy oraz Aldesa Construcciones z Madrytu, najwyższą - 121,5 mln zł - firma Budimex z Warszawy.

Termin realizacji i kryteria oceny ofert

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca), natomiast do czasu realizacji robót już nie.

Złożone oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

•    cena - 55 proc.

•    kryteria pozacenowe - 45 proc., tj.

      -    przedłużenie okresu gwarancji jakości konstrukcji nawierzchni - 20 proc.

      -    przedłużenie okresu gwarancji jakości obiektów mostowych - 20 proc.

      -    zagospodarowanie destruktu asfaltowego - 5 proc.

 

 

Zakres zadania

Istniejąca obwodnica Giżycka (ul. Obwodowa) ma obecnie w większości przekrój jednojezdniowy. Jej rozbudowa będzie kontynuacją zakończonej w 2021 roku inwestycji obejmującej budowę ronda wraz z rozbudową DK59 do przekroju dwujezdniowego na odcinku około 1 km. Planowana inwestycja obejmie kolejne 1,5 km DK59 od wyżej wymienionego ronda w kierunku Wilkas. Będzie to droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 2x2 i nośności 11,5 tony na oś.

Zakres inwestycji obejmie rozbudowę drogi do przekroju dwujezdniowego, budowę dodatkowych jezdni obsługujących tereny przylegające do obwodnicy, budowę mostu i wiaduktu, przebudowę skrzyżowań oraz budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych.

Cel inwestycji

Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) oraz pieszych i rowerzystów.  Rozbudowa obwodnicy poprawi parametry techniczne drogi oraz zwiększy przepustowość na skrzyżowaniach drogi krajowej z drogami lokalnymi. Efektem realizacji inwestycji będzie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, skrócenie czasu przejazdu oraz zmniejszenie poziomu hałasu i zanieczyszczeń powietrza.

Źródło i fot: GDDKiA

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
06.23.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
22.06.2024

Pomoc magazyniera

Dodaj nowe ogoszenie