12.06.2013

Termin minął, a kas fiskalnych nie ma

Urząd Skarbowy w Suwałkach przypomina przedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową lub usługową na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (tzw. "sprzedaż detaliczna") o obowiązku stosowania kas rejestrujących.


Dodać należy, że aktualnie 2 540 podmiotów gospodarczych (na przeszło 8 tys. podm.gosp. zarejestrowanych w US Suwałki) używa 4 847 kas rejestrujących.


W 2013 roku podatnicy zainstalowali 510 kas rejestrujących (w analogicznym okresie 2012 roku tylko 165 szt). Szacuje się, że jeszcze co najmniej 100 podmiotów powinno natychmiast zainstalować kasy, zaś termin instalacji minął w dniu 1 marca br.

WAŻNE TERMINY


Obowiązek ewidencjonowania "sprzedaży detalicznej" za pomocą kas rejestrujących powstanie lub już powstał w przypadku przedsiębiorców, którzy:


  1.. w 2012 roku uzyskali kwotę co najmniej 20.000 zł z tej sprzedaży, - jeżeli obowiązek ten nie powstał już wcześniej - obowiązek stosowania kas rejestrujących występuje już od 1 marca 2013r.


  2.. rozpoczynają sprzedaż w danym roku podatkowym, jeżeli z działalności podlegającej ewidencjonowaniu przekroczą kwotę obrotów w wysokości 20.000 zł przeliczaną w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży na rzecz osób fizycznych

nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w danym roku podatkowym (instalacja po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót).


Przykład: podatnik w dniu 1 maja rozpoczął świadczenie usług fryzjerskich i kosmetycznych - zwolnienie ze stosowania kasy rejestrującej utraci po uzyskaniu kwoty 13.300,-zł "sprzedaży detalicznej"; wskazaną wartość sprzedaży osiąga w dniu 15 czerwca, czyli kasę rejestrującą musi zainstalować i zacząć używać z dniem 1 września (instalacja po 2 miesiącach).


W sprawie szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Urzędem pod telefonem: centrala  87 566-48-72 lub 87 566-48-27 wewn. 172; strona internetowa: www.us.suwalki.pl lub osobiście na Sali Obsługi Podatników, stanowisko nr 2 w godzinach od 7.30 do 15.30 (w poniedziałki do 18.00)


CO ZROBIĆ W PRZYPADKU OBOWIĄZKU INSTALACJI KASY REJESTRUJĄCEJ?


1. złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie, pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania,


2. złożyć zgłoszenie o miejscu instalacji kasy rejestrującej we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym, w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy,


OBOWIĄZKI PODATNIKA


Pamiętajmy, że podstawowym obowiązkiem podatnika, który używa kas rejestrujących jest dokonywanie ewidencji każdej sprzedaży na kasie rejestrującej oraz wydawanie oryginału wydrukowanego paragonu nabywcy.


Ważne jest, aby pamiętać, że jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (np. Awaria kasy lub brak prądu), podatnik jest obowiązany ewidencjonować obroty i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej (np. kasy bateryjnej). W przypadku, gdy ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwe, podatnik nie może dokonywać sprzedaży.


PRZYWILEJE PODATNIKA


Podatnicy stosujący kasy rejestrujące oprócz obowiązków mają również pewne przywileje. Otóż, podatnicy VAT, którzy rozpoczną ewidencjonowanie "sprzedaży detalicznej na kasie rejestrującej w obowiązujących ich terminach, mogą odliczyć od podatku VAT kwotę wydatkowaną na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. 

Natomiast tzw. NIEVATOWCY, czyli podatnicy zwolnieni od podatku VAT mają prawo do otrzymania z urzędu skarbowego zwrotu wskazanych powyżej kwot.


KONSEKWENCJE PRAWNE NIE WYWIĄZANIA SIĘ Z OBOWIĄZKÓW


Urząd Skarbowy w Suwałkach prowadzi w sposób ciągły analizę wykonywania obowiązków w zakresie instalacji i stosowania kas rejestracyjnych przez podatników. W tym analizuje dostępne informacje i wzywa podatnika lub obejmuje go kontrolą podatkową.

Stwierdzenie faktu braku instalacji kasy rejestrującej lub nie ewidencjonowania na niej realizowanej sprzedaży towarów lub u usług spowoduje niechybnie zastosowanie kary grzywny, która w wersji podstawowej mieści się w obszarze od 160,-zł do 3.200,-zł. Dodatkową konsekwencją nieterminowej instalacji kasy rejestrującej jest utrata prawa do "odzyskania" 90% ceny netto zakupionej kasy.


Cechą charakterystyczną prawa podatkowego w kontekście obowiązków dot. kas rejestrujących jest nieuchronność konsekwencji karnych.


JAK UNIKNĄĆ KARY GRZYWNY?


W celu uniknięcia kary grzywny za brak instalacji kasy rejestrującej, pomimo takiego obowiązku, podatnik powinien wykonać dwa równoległe kroki kroki:


  1.. kupić odpowiednią ilość kas, dokonać ich zgłoszenia w urzędzie skarbowym oraz fiskalizacji (autoryzowany serwis) i rozpocząć ich stosowanie w codziennej działalności gospodarczej;


  2.. złożyć w urzędzie skarbowym tzw. "czynny żal", czyli wniosek o nie stosowanie sankcji karnych skarbowych, wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyn braku terminowej realizacji obowiązku instalacji kas rejestrujących. Wniosek ten musi trafić do urzędu, zanim ten wezwie podatnika lub przeprowadzi kontrolę właśnie w zakresie kas rejestrujących.

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
05.20.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
Dodaj nowe ogoszenie