10.05.2013

Urząd Skarbowy w Suwałkach podsumował rok 2012

1.    Łączna ilość złożonych zeznań rocznych (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39): 46 tys. szt. (za 2012r. do Urzędu wpłynęło 48 tys. zeznań).
Szacowana ilość brakujących zeznań rocznych: około 2 tys.szt.
Liczba ta wyraża tylko przybliżoną ilość brakujących zeznań, gdyż co roku pewna ilość podatników zmienia miejsce zamieszkania, a więc również tzw. właściwość miejscową urzędu skarbowego, część podatników rozlicza się wspólnie z małżonkiem (zaś rok wcześniej złożono zeznania indywidualne), część nie uzyskuje dochodów, wyjeżdża za granicę, itp.

 

2.    Konsekwencje nie złożenia zeznania lub spóźnionego złożenia: teoretycznie Urząd może nałożyć na podatnika karę grzywny (tzw. mandat karny), którego rozpiętość kwotowa waha się od około 160,-zł do nawet 32.000,-zł.

Margines tolerancji w takich przypadkach to generalnie wypadkowa kilku czynników, takich jak m.in.:

•    okres spóźnienia,

•    pierwsze wykroczenie tego typu,

•    niekaralność skarbowa,

•    indywidualne okoliczności i przyczyny spóźnienia.

Dlatego też Urząd Skarbowy w Suwałkach apeluje do osób, które nie złożyły zeznania rocznego do końca kwietnia, aby zrobiły to jak najszybciej, a być może unikną przykrych konsekwencji finansowych. Jak to zrobić? Podatnicy, którzy skorzystają z instytucji tzw. „czynnego żalu” mają realną szansę na uniknięcie sankcji karnych skarbowych.

Warunkiem skorzystania z możliwości uniknięcia kary jest jednoczesne:

•    złożenie zaległego zeznania rocznego, zanim urząd podejmie czynności służbowe w tej sprawie,

•    sporządzenie pisemnego wyjaśnienia przyczyn złożenia zeznania po terminie,

•    uiszczenie zaległego podatku wynikającego z zeznania (jeśli występuje on do zapłaty).

 

3.    Zeznania roczne składane za pośrednictwem internetu, czyli przez aplikację e-deklaracje: przesłano do Urzędu około 8,8 tys. zeznań, czyli przeszło 19% ogółu, co oznacza, że co 5 podatnik rozliczył się z Urzędem nie wychodząc z domu.

 

4.    Odliczenia i ulgi podatkowe:

•    ulga „internetowa” – skorzystało z niej prawie 12 tys. osób odliczając od dochodu kwotę przeszło 6,4 mln zł;

•    ulga rehabilitacyjna – skorzystało z niej ponad 2 900 osób odliczając od dochodu kwotę przeszło 6,1 mln zł;

•    ulga „na dzieci” – skorzystało z niej ponad 15 tys. osób odliczając od podatku kwotę przeszło 18,0 mln zł (na ponad 20 tys. dzieci).

 

5.    Bardzo interesująco wygląda porównanie globalnych wielkości: podatku należnego oraz dochodu do opodatkowania (124,57 mln zł w stosunku do 1.461,2 mln zł). Można w ten sposób wyszacować realną stawkę podatku za 2012 rok – wynosi ona 8,5% (za 2011r było to 8,6%).

 

6.    Dochody uzyskane za granicą zadeklarowało w zeznaniach rocznych 472 osoby na łączną kwotę 14,5 mln zł. Najwyższy dochód uzyskany za granicą wyniósł 258 tys.zł. W rozliczeniu za 2011 rok pracę za granicą zadeklarowało w 386 osób na łączną kwotę 10,6 mln zł.

 

7.    Podatnicy Urzędu Skarbowego w Suwałkach wykazali się wielkim sercem i przekazali 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) w łącznej kwocie przeszło 1.098 tys.zł (z przeszło 23 tys. zeznań). W roku ubiegłym była to kwota 1.037 tys.zł (wzrost o 6%).

 

8.    Rekordowe kwoty wskazane w zeznaniach rocznych:

•    maksymalny zwrot nadpłaty podatku: 297 tys.zł z działalności gospodarczej oraz 26 tys.zł z umowy o pracę;

•    maksymalna wpłata podatku do Urzędu: 547 tys.zł z działalności gospodarczej oraz 103 tys.zł z umowy o pracę;

•    największy, zadeklarowany dochód: 6,1 mln zł z działalności gospodarczej oraz 981 tys.zł z umowy o pracę.

 

9.    Rekordowe dochody, czyli jak liczna jest tzw. „klasa średnia” na Suwalszczyźnie:

•    Po rozliczeniu 2012 roku odnotowano 28 „milionerów”. Łącznie uzyskali około 54 mln zł dochodu, czyli przeciętny dochód wyniósł przeszło 1,9 mln zł na „milionera”. Rok temu odnotowano 31 milionerów, którzy łącznie uzyskali około 60 mln zł dochodu, czyli przeciętnie przeszło 2 mln zł dochodu na „milionera”.

•    Wśród „milionerów” dominują 4 branże: budownictwo (7 milionerów – średni dochód: 2,3 mln zł), handel hurtowy (10 milionerów – średni dochód: 2 mln zł) produkcja (4 milionerów – średni dochód: 1,2 mln zł) i transport drogowy (3 milionerów – średni dochód: 1,2 mln zł). Ponadto odnotowano m.in.: lekarza, piekarza, pośrednika finansowego, przetwarzanie danych (średni dochód: 2 mln zł).

W roku ubiegłym dominował transport drogowy (8 milionerów – średni dochód: 1,7 mln zł), następnie budownictwo (6 milionerów – średni dochód: 2,4 mln zł), handel hurtowy (6 milionerów – średni dochód: 2,2 mln zł). Ponadto odnotowano m.in.: lekarza, weterynarza, piekarza, notariusza, hotelarza, pośrednika finansowego (średni dochód: 1,2 mln zł).

•    Analizując dochody społeczeństwa zamieszkującego Suwalszczyznę – wyłączywszy działalność gospodarczą – przez pryzmat progów podatkowych, należy wskazać, że:

a) dochody powyżej 500 tys.zł uzyskały 4 osoby (przed rokiem: 2 osoby),

b) natomiast dochody powyżej pierwszego progu podatkowego, czyli powyżej kwoty 85.528,-zł uzyskały 943 osoby (przed rokiem: 704 osoby).


udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
05.20.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
Dodaj nowe ogoszenie